مقایسه روش های مولكولی RAPD-PCR و DGGE-PCR در شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در طی رسیدن پنیر لیقوان

كفیلی تیوا*,رضوی سیدهادی,امام جمعه زهرا,صالحی جوزانی غلام رضا,نقوی محمدرضا

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

در این تحقیق با استفاده از دو روش مولكولی مستقل از كشت دی كد-پی سی آر (DGGE-PCR) و وابسته به كشت رپید-پی سی آر(RAPD-PCR) ، تغییرات جمعیتی لاكتوباسیلوس های پنیر سنتی لیقوان بررسی شد. هر دو این تكنیك ها، توانایی بالایی در شناسایی و ردیابی این گروه از باكتری های اسیدلاكتیك نشان دادند. با این حال، تفاوت هایی نیز در نحوه شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در مراحل مختلف رسیدن دیده شد. در روش وابسته به كشت رپید لاكتوباسیلوس پلانتاروم، لاكتوباسیلوس پاراپلانتاروم و لاكتوباسیلوس برویس در محصول رسیده به عنوان جمعیت غالب شناسایی شدند. اما در روش مستقل از كشت دی كد حضور دو سویه لاكتوباسیلوس كرواتوس و ساكیی نیز دیده شد كه در روش وابسته به كشت قابل شناسایی نبودند. از مزیت های روش رپید فراهم كردن داده هایی كمی برای جمعیت باكتریایی مختلف بود در حالی كه روش دی كد، تنها قادر به فراهم آوردن داده هایی نیمه كمی بود. با توجه به محاسن و محدودیت های هر دو روش می توان گفت كه هر دو این روش ها به تنهایی كامل نبوده و در صورت كاربرد تلفیقی، داده های قابل اطمینان تری ارایه خواهد شد.

كلید واژه: جمعیت باكتریایی، روش مستقل از كشت، روش وابسته به كشت، پنیر سنتی

 


استحصال 100 هزار نوه از هر گاو برگزیده ایرانی

استحصال 100 هزار نوه از هر گاو برگزیده ایرانی

اتحادیه دامداران و معاونت امور دام استان قم به مدیریت سید محسن حسینیان و علی بیگی، در آستانه دومین انقلاب اصلاح نژادی، دامداران استان را گرد هم آوردند تا اظهارات جالب محمدباقر صیادنژاد، معاون مركز اصلاح نژاد كشور، دكتر ساعتچی و دكتر دهقان، اساتید متخصص از دانشگاه تهران را بشنوند و با تاثیر دانش روز در افزایش بهره‌وری اقتصادی واحدهای گاو شیری بیش از پیش آشنا شوند، وقتی صیادنژاد، معاون مركز اصلاح نژاد كشور به نتایج دستاوردهای تحقیقاتی مركز یادشده اشاره ‌كرد دامداران حاضر در همایش شگفت‌زده شده بودند.
    وی در ابتدا با بیان اینكه عملكرد دام متاثر از 3 عامل عمده ژنتیك و وراثت، عوامل محیطی نظیر تغذیه و اثر متقابل دو عامل یادشده بر یكدیگر است، افزود: در این میان مركز اصلاح نژاد دام كشور، با شناسایی و تفكیك گونه‌‌های دامی از یكدیگر عملكرد آنها را همراه با مشخصات ثبت می‌كند.
    وی در تشریح این عمل به ركوردبرداری ماهانه از دام‌های ماده، ثبت و ذخیره‌سازی آن در رایانه‌های مركز اصلاح نژاد اشاره كرد و اظهار داشت: مركز یادشده با استفاده از شبكه‌ وسیع اینترنت، به صورت روزانه، از گاوهای ماده ركوردگیری می‌كند و اطلاعات شناسنامه‌ای نظیر پدر، مادر، سن، تاریخ‌ زایش، تلقیح و ركوردهای روزانه یا ماهانه شیر در كنار اطلاعات نمونه به آزمایشگاه‌های 32 گانه سراسر كشور ارسال می‌شود.
    صیادنژاد افزود: پس از اینكه دو دسته اطلاعات شناسنامه‌ای و ركوردبرداری با یكدیگر لینك و استاندارد شد، سالانه دو بار مسابقه ركوردگیری برگزار می‌شود و پس از این مرحله، برآورد ارزش و پتانسیل ژنتیكی صورت می‌گیرد.
    معاون مركز اصلاح نژاد دام كشور با بیان اینكه در حال حاضر برای حدود یك میلیون و هزار راس گاو در كشور شناسنامه صادر شده و حدود یك میلیون و 500 هزار زایش از این گاوها نیز به ثبت رسیده است، گفت: مقدار ركورد شیر روزانه این گاو‌ها 15 میلیون لیتر بوده كه به ثبت رسیده است.
    وی تصریح كرد: پس از برآورد پتانسیل شیری دو مسابقه، بهترین دام‌ها انتخاب می‌شوند؛ به طور مثال از 300 هزار گاو ماده كشور، دو هزار گاو برتر را انتخاب كرده و پس از تلقیح این 2 هزار گاو ماده با اسپرم بهترین پدرهای دنیا (داخلی و وارداتی) فرزند را (اگر نر باشد) وارد یكی از 9 مركز تولید اسپرم می‌كنند.
    صیادنژاد در مزیت این عملیات و با اشاره به اینكه اسپرم‌های ممتاز یادشده در منفی 196 درجه فریز شده و در سطح وسیع توزیع می‌گردد، افزود: اگر در حالت عادی از یك ماده گاو برتر، بتوان حداكثر 20 تا 30 نوه استحصال كرد، در شرایط امروزی می‌توان از ماده گاوهای برگزیده 100 هزار نوه در كل كشور به دست آورد! به گفته وی بهترین پدرهای دنیا نیز می‌توانند 20 هزار دختر و 200 هزار نوه داشته باشند.
    معاون مركز اصلاح نژاد دام در ادامه با بیان اینكه پس از «تست نِتاج»، مسابقه‌ای هم میان 2 هزار گاو برتر برگزار می‌شود و دختران اینها نیز تحت عملیات مشابه ركوردگیری و ثبت مشخصات، قرار می‌گیرند اظهار داشت: از این طریق مشخص می‌شود كه از 100 گوساله نر مركز، كدام یك عملكرد بهتر داشته‌اند و لذا آنكه عملكرد پایینی دارد در سطح محدود و آنكه عملكرد بالا دارد در سطح وسیع پخش می‌شود.
    
    ارزش‌های اصلاحی، معیار انتخاب گاوها
    دكتر مهدی ساعتچی، دانش‌آموخته دكترای تخصصی ژنتیك و اصلاح نژاد دام در این همایش با اشاره به ابزارهای اصلاح نژادی نظیر انتخاب گاو برتر، چگونگی آمیزش و تولیدمثل گفت: به طور مثال در زمینه انتخاب گاو، به جای خطای معیار قرار دادن فنوتیپ ظاهری هر گاو، باید هنر اصلاح‌گر در این زمینه بروز كند كه معیار انتخاب تولید بیشتر شیر خام در یك گاو در قیاس با سایر گاوها نیست.
    وی با بیان اینكه فقط نصف ارزش‌های اصلاحی روی كاتالوگ‌ها قابل انتقال به جنین است، معیار لازم را در انتخاب گاو، ارزش‌های اصلاحی یا PTA عنوان می‌كند و چگونگی به دست آوردن آن را نیز از ركوردهای فنوتیپی گاوها، داده‌های فنوتیپی و داده‌های شجره‌ای برمی‌شمرد.
    وی كنترل آمیزش‌ها در ایجاد ژنوتیپ مطلوب و رعایت همخونی در آمیزش‌های خویشاوندی را حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید:‌ از آنجا كه تولیدمثل موفق ضامن شیردهی مناسب است، لذا فروش تلیسه از بخش‌های درآمدزای دامداری می‌باشد و اگر مدیریت تولیدمثل موفق باشد، دامداران به جای ناگزیر شدن به خرید تلیسه، به فروش، آن نیز مبادرت خواهند ورزید.
    ساعتچی اضافه كرد: افزودن حتی یك روز به فاصله گوساله‌زایی، دوره‌ فحلی را 21 روز عقب انداخته و این مسئله به دامدار نیز زیان وارد می‌سازد،‌ وی همچنین گفت: كما اینكه هزینه‌هایی نظیر سخت‌زایی، جفت‌ماندگی، حذف به دلیل ناباروری و تعرفه دامپزشك نیز به دامدار تحمیل می‌شود.
    به گفته این استاد دانشگاه، مدیریت تولیدمثل فقط، با برخورداری از اطلاعات، دست‌یافتنی خواهد بود.
    
    گاوهایی كه پنجره‌ی رو به آینده‌اند
    دكتر دهقان، استادیار علوم دامی دانشگاه تهران و متخصص تغذیه نیز در این همایش بیان داشت: كشورهای دنیا به جز دو كشور ایران و چین به دنبال افزایش تولید هستند و امروزه بازده مصرف خوراك جزء مباحث مهم‌تری از میزان شیر تولیدی هر دام است.
    وی در اشاره به مثالی از راندمان گاوها، به گاو كورال با 83 درصد بازدهی (74 كیلو شیر روزانه در 365 روز سال) به عنوان پنجره‌‌ای رو به آینده استناد كرد و گفت: این در حالیست كه گاو جرسی اگر 24 كیلوگرم در روز شیر بدهد، راندمان آن از 75 درصد تجاوز نخواهد كرد.
    دهقان هزینه نگهداری گاوهای پرمصرف را بیشتر از سایرین دانست و افزود: در مقوله اصلاح نژاد بحث Peak بالا یا تداوم شیردهی بالاتر، نكات مهم‌تری هستند كه باید روی آنها متمركز بود.
    وی در ادامه بیان داشت: جهت اصلاح نژاد كارآمد باید تمام اندام‌های گاو اعم از پاها، وضعیت خلفی گاو جهت جفت‌گیری،‌ فرم‌ دهان برای جویدن خوراك و اندام‌های داخلی بهبود یابد، و ‌در این ارتباط، هر 2 راهكار مدیریتی و تغذیه‌ای باید در دستور كار قرار گیرد.
    به گفته وی در عصر حاضر و از نقطه نظر مدیریتی، پیش از هر چیز باید به فكر حداكثر رفاه گاو بود تا با كاهش استرس‌های محیطی، مواد مغذی مورد نیاز دام صرف رفع تنش در گاو نشود.
    دهقان اشاره كرد: امروز بحث 3 بار دوشش در حال منتفی شدن و چهار یا حتی 6 بار دوشش در روز در دستور كار قرار گرفته است. استراحت 12 ساعته گاو نیز در هر شبانه‌روز نیز، (به صورت ایده‌آل) مانع دفع انرژی حیوان می‌شود. استادیار دانشگاه تهران همچنین توصیه كرد كه خوراك تازه در اختیار گله قرار گیرد و مدت زمان ماندن گاوها در مسیر آخورها كاهش یابد. وی تمیزی، تخلیه مرتب و روزانه آخورها را جهت كهنه نشدن خوراك، حائز اهمیت دانست و گفت: عدم تراكم گاوها در بهار خواب‌ها و استفاده از مه‌پاش‌ها جهت ترغیب دام به خوراك بیشتر ضروری به نظر می‌رسد و براساس نتایج تحقیقات به دست آمده، بحث جداسازی در گله‌های بزرگ تاثیرگذار است و تلیسه‌هایی كه پس از نخستین زایش از گاوهای قدیمی جدا می‌شوند، 5 تا 10 درصد بیشتر شیر تولید می‌كنند.


بررسی پلی مورفیسم ژن کالپاستاتین در گاوهای نژاد سیستانی به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد

فخرکاظمی محسن*,نصیری محمدرضا,فتحی نجفی محسن,افتخاری شاهرودی فریدون,خسروی مهدی

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر

ژن کالپاستاتین در بررسی راندمان رشد و کیفیت گوشت بعنوان یکی از ژن های انتخابی شناخته شده است. به منظور بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین از 100 گاو نژاد سیستانی در ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک بطور تصادفی خونگیری بعمل آمد. استخراج DNA از خون تام به کمک روش بوم و واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 622 جفت بازی از ژن CASRI انجام شد. قطعه تکثیر شده ژن کالپاستاتین بوسیله آنزیم محدودگر MspI، وجود دو آلل M و N را آشکار کرد. ژنوتیپ های NN, MN, MM با فراوانی های 51.86، 32.27 و 4.87 برای ژن کالپاستاتین در این گله تشخیص داده شدند. فراوانی های آللی M و N بترتیب 76.423.6% برآورد گردید. میزان هتروزیگوسیتی پایینی مربوط به ژن کالپاستاتین درگله مورد مطالعه بدست آمد که علت آن را می توان در بسته بودن گله دانست. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل آماری مشخص گردید که از نظر میانگین افزایش وزن در سنین 3-0 و 12-9 ماهگی ژنوتیپ NN بهترین عملکرد را دارا می باشد. آزمون دانکن نشان داد که بین ژنوتیپ های NN, MN, MM از نظر وزن در سنین 3-0 و 12-9 ماهگی اختلاف معنی داری (P<0.05) وجود دارد و این ممکن است نشان دهنده تاثیر کالپاستاتین بر رشد باشد. آزمون X2 و G تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان دادند. احتمالا با توجه به اینکه هیچگونه انتخابی به نفع یا به ضرر ژنوتیپ خاصی در این جمعیت صورت نگرفته بنابراین تعادل هاردی- واینبرگ در این جایگاه ژنی در این گله برقرار بوده است.

كلید واژه: کالپاستاتین، PCR-RELP، گاوسیستانی


تشخیص ژن تایمیدین کیناز در گانگلیون های تری ژمینال موش های واجد عفونت نهفته ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

قائمی امیر,سلیمان جاهی حوریه*,بامداد طراوت,روستایی محمدحسن,عارفیان احسان

* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 بعد از عفونت اولیه ایجاد عفونت های نهفته در سیستم اعصاب محیطی می نماید. در طی عفونت نهفته نسخه برداری ژن های ویروس بسیار محدود شده و فقط حضور ژن های LAT نسخه برداری شده در گانگلیون های آلوده دیده می شود. متعاقب عفونت چشمی عفونت نهفته ویروسی در گانگلیون های تری ژمینال شکل می گیرد. در این مطالعه واکنش زنجیره ای PCR برای نشان دادن اسیدنوکلییک بکار گرفته شد. بدین منظور موش های BALB/c با HSV-1 آلوده شدند و گانگلیون های موش های آلوده برای نشان دادن ژن TK ویروس مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکثیر و حضور قطعه ژنومی تایمیدین کیناز (TK) در گانگلیون موش ها به عنوان اندیکاتور برای نشان دادن شکل گیری عفونت های نهفته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که PCR ژن TK ویروس به عنوان یک ابزار تشخیصی قابل قبول می تواند نشانگر عفونت های نهفته ویروسی باشد و این روش بسیار اختصاصی و حساس برای نشان دادن ژنوم در گانگلیون های تری ژمینال حیوانات مورد آزمایش می باشد.

كلید واژه: تایمیدین کیناز، ویروس، هرپس سیمپلکس

 


کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

ارمی مه زاد,هاشمی سیدجمال,پوربخش سیدعلی,شاهسوندی شهلا,محمدی شهلا,شوشتری پورمحمره عبدالحمید,جهانشیری زهرا

آفلاتوکسین ها متابولیت های کارسینوژنیک هستند که به وسیله قارچهای آسپرژیلوس فلاووس در غذا و فرآورده های غذایی تولید می شوند. در این مطالعه برای تمایز بین جدایه های مولد آفلاتوکسین و آنهایی که تولید کننده توکسین نمی باشند با پرایمرهای مربوط به ژن های ساختمانی کد کننده آنزیم ها در مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین شامل ver-1، nor-1، omt-1 و ژن aflR که نقش تنظیمی دارد آزمایش PCR انجام شد. نتایج حاصل با نتایج کروماتوگرافی نازک لایه به عنوان روش متداول برای تشخیص مقایسه شد. DNA چهارده جدایه آسپرژیلوس فلاووس به وسیله روش فنل- کلروفرم استخراج و با هر یک از جفت پرایمرها آزمایش شد. DNA چهار جدایه از جدایه های مذکور با هر چهار جفت پرایمر واکنش داد که از بین این چهار جدایه سه جدایه در روش کروماتوگرافی هم مثبت شدند. نتایج نشان داد PCR روش سریع برای تشخیص جدایه های اسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین می باشد اما آنها را از جدایه های غیر مولد آفلاتوکسین به طور کامل نمی تواند تمیز دهد و باید مطالعات بیشتری برای توسعه روش غربالگری مناسب انجام پذیرد.

كلید واژه: افلاتوکسین، آسپرژیلوس، واکنش زنجیره ای پلیمراز، کروماتوگرافی لایه نازک


بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی

شكوهمند مهدی*,امامی میبدی محمدعلی

* تحقیقات مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، ایران

در این تحقیق صفت وزن بدن در سنین مختلف و اثر انتخاب بر اساس ارزش ارثی صفت وزن 42 روزگی در سه سویه بلدرچین ژاپنی بررسی شد. در نسل اول در هر سویه تعداد 51 پرنده نر و 51 پرنده ماده به طور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب و آمیزش به صورت یک نر با یک ماده در داخل قفس های انفرادی انجام شد. داده برداری انفرادی وزن بدن در چهار سن 14، 28، 42 و 49 روزگی برای نتایج حاصل از آمیزش های فوق انجام شد. در سه سویه سفید، وحشی کانادایی و قهوه ای به ترتیب تعداد 30، 40 و 35 جفت پرنده نر و ماده دارای بیشترین ارزش ارثی وزن 42 روزگی، برای تولد نسل دوم انتخاب شدند. تفاوت میانگین ارزش ارثی دو نسل اول و دوم در دو جنس نر و ماده به ترتیب در سویه سفید 10.7 و 10.2، سویه وحشی کانادایی 8.6 و 5 گرم در سویه قهوه ای 4 و 9.1 بود. وراثت پذیری وزن 14، 28 و 42 روزگی سویه سفید به ترتیب 0.37، 0.26 و 0.74، در سویه وحشی کانادایی برابر با 0.21، 0.17، 0.44 و در سویه قهوه ای برابر با 0.39، 0.45 و 0.52 برآورد شد.

 


استفاده از ژن سیتوكروم b میتوكندری برای تشخیص همزمان گوشت گاو، گاومیش، گوسفند و بز به روش Multiplex-PCR

پیرانی نصراله*,الیاسی زرین قبایی قربان

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی،‌ دانشگاه تبریز

گوشت گاو یكی از پر مصرف ترین گوشت های مورد استفاده در دنیا بوده و مصارف فراوانی دارد. و گاهی اوقات نیز با گوشت گاومیش، بز و گوسفند مخلوط می گردد. برای تشخیص نوع گوشت در فرآورده های پروتئینی روش های مختلفی بكار گرفته می شود كه یكی از آنها استفاده از برخی از اجزای DNA میتوكندری بعنوان DNA الگو است. در این تحقیق نمونه های گوشت از گونه های فوق الذكر جمع آوری شده و آسیاب گردید. استخراج DNA از 250 میلیگرم گوشت هر نمونه انجام شد و كمیت و كیفیت آن به روش های مشاهده بر روی ژل و تست با اسپكتروفتومتر بررسی گردید. برای انجام واكنش زنجیره ای پلیمراز، آغازگرهایی طراحی شد كه برای هر گونه قطعه متفاوتی از ژن سیتوكروم b تكثیر گردد. واكنش زنجیره ای پلیمراز به صورت جداگانه و همچنین به طور همزمان با مخلوطی از آغازگرها انجام شد. نواحی تكثیر شده بر روی ژل آگار %2 الكتروفورز شده سپس توسط اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شده و نوارهای الگو بدست آمد. در این تحقیق نوارهای 124، 330، 472 و 585 جفت بازی به ترتیب نشانگر گونه های گاومیش، بز، گاو و گوسفند بود. تكثیر ناحیه مورد نظر از هر گونه بیانگر وجود گوشت آن گونه در مخلوط گوشت و یا فرآورده های پروتئینی بود.

كلید واژه: تشخیص گوشت، ژن سیتوكروم b، میتوكندری،‌ Multiplex PCR

 

متن کامل مقاله


ارزیابی چند شكلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد سنجابی با استفاده از روش PCR-RFLP

صوفی بهاره,محمدآبادی محمدرضا*,شجاعیان كمال,باقی زاده امین,فراستی سیروس,عسكری ناهید,دیانی امید

* بخش علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهید باهنر كرمان

ژن میوستاتین یا عامل 8 رشد و تمایز (GDF8) به عنوان عامل ایجاد كننده ماهیچه مضاعف شناخته شده است، كه در آن مجموعه ای از جهش های غیرفعال كننده ژن رخ می دهند. در گاو، جهش های غیرفعال كننده در این ژن منجر به تولید فنوتیپ ماهیچه مضاعف می شود. چند شكلی ژن میوستاتین در گوسفند نیز بررسی شده است. گوسفند سنجابی یكی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان كرمانشاه است كه تا كنون برای این جایگاه به وسیله نشانگرهای مولكولی مطالعه نشده است. هدف از انجام این مطالعه آنالیز ناحیه كد كننده در برگیرنده های جهش هایی كه به طور بالقوه بیان ژن میوستاتین را تغییر می دهند بود. از صد و پنجاه راس گوسفند سنجابی نمونه های خون گرفته شد و DNA استخراج شده برای تكثیر قطعه 337 جفت بازی استفاده شد. چند شكلی طول قطعات برشی محصولات PCR با افزودن آنزیم برشی HaeIII به واكنش PCR كامل اجرا شد. ژنوتیپ های PCR-RFLP آنالیز شدند. فراوانی ژنوتیپ های Mm, MM و mm به ترتیب %2، %1.33 و %96.76 تشخیص داده شدند. فراوانی آللی نیز برای آلل های M و m به ترتیب 0.03 و 0.97 برآورد گردید. مقایسه فراوانی آلل M (آلل مطلوب) محاسبه شده در گوسفندهای سنجابی با تحقیقات مشابه در نژادهای مختلف دنیا نشان داد كه فراوانی این آلل در گوسفند سنجابی در سطح مناسبی نمی باشد. علاوه بر این، مشخص گردید كه تعادل هاردی - واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه در رابطه با این جایگاه برقرار نمی باشد.

كلید واژه: چند شكلی، ژن میوستاتین، گوسفند سنجابی، PCR-RFLP

 

متن کامل مقاله


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :