مقایسه روش های مولكولی RAPD-PCR و DGGE-PCR در شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در طی رسیدن پنیر لیقوان

كفیلی تیوا*,رضوی سیدهادی,امام جمعه زهرا,صالحی جوزانی غلام رضا,نقوی محمدرضا

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

در این تحقیق با استفاده از دو روش مولكولی مستقل از كشت دی كد-پی سی آر (DGGE-PCR) و وابسته به كشت رپید-پی سی آر(RAPD-PCR) ، تغییرات جمعیتی لاكتوباسیلوس های پنیر سنتی لیقوان بررسی شد. هر دو این تكنیك ها، توانایی بالایی در شناسایی و ردیابی این گروه از باكتری های اسیدلاكتیك نشان دادند. با این حال، تفاوت هایی نیز در نحوه شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در مراحل مختلف رسیدن دیده شد. در روش وابسته به كشت رپید لاكتوباسیلوس پلانتاروم، لاكتوباسیلوس پاراپلانتاروم و لاكتوباسیلوس برویس در محصول رسیده به عنوان جمعیت غالب شناسایی شدند. اما در روش مستقل از كشت دی كد حضور دو سویه لاكتوباسیلوس كرواتوس و ساكیی نیز دیده شد كه در روش وابسته به كشت قابل شناسایی نبودند. از مزیت های روش رپید فراهم كردن داده هایی كمی برای جمعیت باكتریایی مختلف بود در حالی كه روش دی كد، تنها قادر به فراهم آوردن داده هایی نیمه كمی بود. با توجه به محاسن و محدودیت های هر دو روش می توان گفت كه هر دو این روش ها به تنهایی كامل نبوده و در صورت كاربرد تلفیقی، داده های قابل اطمینان تری ارایه خواهد شد.

كلید واژه: جمعیت باكتریایی، روش مستقل از كشت، روش وابسته به كشت، پنیر سنتی

 


پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیرهای خوراکی

پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیرهای خوراکی 

   اغلب وقتی برای خرید شیر به مغازه یا سوپرمارکت های بزرگ مراجعه می کنیم با افرادی مواجه می شویم که برای مصرف روزانه، شیرهای استریلیزه یا همان مدت دار را به شیرهای پاستوریزه ترجیح می دهند. این افراد عقیده دارند شیرهای استریلیزه سالم ترند و مدت زمان ماندگاری آنها بیشتر است؟
به گزارش جام جم آنلاین اما واقعیت این نیست. امروزه شیرها را به دو روش پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون به منظور نابودی میکروب ها و افزایش مدت ماندگاری حرارت دهی می کنند.   در روش پاستوریزاسیون، میکروب های بیماریزا از بین می روند ولی میکروب های عامل فساد باقی می مانند بنابراین مدت زمان ماندگاری این شیرها در یخچال 2 تا 3 روز است و بعد از این مدت میکروب های عامل فساد حتی در سرمای یخچال فعال می شوند و شیر را غیرقابل مصرف می کنند.  اما در مقابل و در روش استریلیزاسیون به دلیل درجه حرارت بالا، تمامی میکروب های بیماریزا و عامل فساد موجود در شیر نابود می شوند (البته این نابودی صد درصد نیست).  بنابراین این نوع شیرها حتی در خارج از یخچال تا 6ماه قابلیت نگهداری دارند. اما نکته قابل توجه آن است که به محض بازکردن بسته بندی این شیرها و تبادل هوایی در آن، شرایط آنها شبیه به سایر شیرهای پاستوریزه می شود و تنها به مدت 2 روز می توان آنها را در یخچال نگهداری کرد.  نکته مهم تر آن است که شیرهای مدت دار به دلیل شدت حرارت بالای استریلیزاسیون در مقایسه با شیرهای پاستوریزه مواد مغذی بیشتری را از دست می دهند. به طور معمول در شیر پاستوریزه 10 تا 20 درصد پروتئین های محلول در شیر تخریب می شوند; در حالی که در شیر استریل این مقدار تخریب به 40 تا 60 درصد می رسد. همچنین حرارت بالا اثر نامطلوب خود را روی برخی ویتامین های حساس به حرارت شیر نیز می گذارد.   ویتامین هایC   ، B1  ، B6   وB12    موجود در شیرهای استریل تقریبا 5 1/  تا 2 برابر بیشتر از ویتامین های شیرهای پاستوریزه تخریب می شوند.   معضل دیگر آن که برخی افراد نیز عادت دارند جهت مصرف شیر روزانه خود حتما آن را به صورت گرم میل کنند. گرم کردن و جوشاندن شیرهای استریل می  تواند از قدرت جذب کلسیم محلول در شیر بکاهد و همچنین پروتئین های شیر را 20 تا 25 درصد منعقد و غیرقابل هضم کند. بنابراین اگر می خواهید شیر را به صورت روزانه یا ظرف مدت 2 تا 3 روز مصرف کنید لزوما از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید.  
این شیرها طعم بهتر و مواد مغذی بیشتری دارند و در مقایسه قابلیت هضم بهتری دارند. 
نکته دیگر آن که برخی از فروشندگان به صرف آن که شیرهای استریل نیاز به یخچال ندارند آنها را پشت شیشه مغازه و مقابل نور آفتاب نگهداری می کنند. در این رابطه باید دانست شدت نور می  تواند تا حدودی روی طعم و مزه این شیرها تاثیر گذاشته و طعم آنها را ناخوشایند کند. 
شدت تابش نور همچنین می  تواند روی ماهیت ماده بسته بندی این شیرها تاثیر گذارد این مواد می توانند به داخل شیر منتشر شده و به راحتی با ترکیبات موثره شیر واکنش داده و مواد مخرب و مضری را در محصول تولید کنند


عوامل موثر بر تقاضای شیر و فرآورده های لبنی با تاکید بر تبلیغات (مطالعه موردی محصولات سازمان صنایع شیر ایران)

حسینی سیدصفدر*,عرفانیان زهره

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

بدلیل اهمیت شیر و فرآورده های لبنی در تغذیه و سلامت جامعه، تولید و مصرف این محصولات همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار داشته است. سرمایه گذاری در تبلیغات شیر و فرآورده های آن از جمله سیاست بود که در برنامه سوم توسعه در راستای افزایش مصرف شیر مورد توجه قرار گرفت. به دلیل این که کارخانه های تحت پوشش شرکت سهامی شیر ایران (پگاه) به تنهایی بیش از 40 درصد کل شیر عرضه شده به کارخانجات فرآوری را به خود اختصاص می دهند برسی تاثیر سرمایه گذاری این شرکت در تبلیغات و تعیین میزان واکنش تقاضا نسبت به آن، میتواند راه را برای ارزیابی کارایی سیاست های جدید این بخش هموار سازد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل های اقتصاد سنجی و روش پارامتر ثابت، به بررسی اثار تبلیغات طی سال های 1380 تا 1384 بر تقاضای چهار محصول شیر، ماست، پنیر و دوغ به ترتیب 0.29، 0.12، 0.23, 0.3، به دست آمد. از بعد سیاست گذاری می توان گفت: استراتژی های بازاریابی اخذ شده در شرکت سهامی شیر پگاه توانسته است بر مقدار تقاضای محصولات مورد مطالعه این شرکت در تمامی استان های تحت پوشش، اثر مثبت و معنی داری داشته باشد. لذا بررسی توامان تاثیر تبلیغات تمامی کاخانه های فعال در صنعت در جهت تعیین سیاست های جدید تبلیغاتی توصیه می گردد.

كلید واژه: تبلیغات، تابع تقاضا، شرکت سهامی شیر ایران (پگاه)، شیر و محصولات لبنی

 


برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عرفانیان زهره,عابدی سمانه

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران

هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان كشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملكرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال ‌1382 تا سال 1384 روندی كاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

كلید واژه: تقاضا، رفاه از دست رفته، انحصار، صنعت تولید شیر


پارچی برای تعیین سلامت شیر

پارچی برای تعیین سلامت شیر

 

ممکن است بار ها برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از صرف صبحانه به هر دلیلی فراموش کنید که پاکت یا ظرف شیر را دوباره در یخچال بگذارید و از منزل خارج شوید. هنگامی که به خانه بر می گردید شک دارید که آیا شیر سالم است یا نه و به احتمال زیاد آن را دور می ریزید.

کمپانی R&D یک پارچ ساخته که می تواند در مورد سلامت شیر موجود در آن قضاوت کند. یک حس گر در کف این پارچ تعبیه شده که از طریق اندازگیری PH شیر، سلامت شیر را تعیین می کند.

یک صفحه نمایشگر کوچک نیز در دیواره این پارچ تعبیه شده است. اگر شیر سالم باشد عبارت Fresh و اگر شیر فاسد باشد عبارت Sour را نمایش خواهد داد.

با اینکه این پارچ می تواند یکی از مفید ترین وسیله های موجود در آشپز خانه باشد، اما هنوز خبری از زمان ساخت و قیمت آن در دسترس نیست.


تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی- شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان

 

منافی دیزج یكان مهناز,حصاری جواد*,خسروشاهی اصل اصغر

 

* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه تبریز

 

یکی از پنیرهای سنتی که از دیرباز در ایران تهیه می شود پنیر لیقوان است. این نوع پنیر از شیر خام و بدون افزودن مایه کشت آغازگر به طور سنتی تهیه می گردد. بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام باعث شده است که محققان اعمال فرآیند پاستوریزاسیون را برای شیر پنیرسازی توصیه کنند لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن مایه کشت میکروبی روی شیر مورد استفاده در تهیه پنیر گوسفند و ارایه راهکار مناسبی جهت سالم سازی و بهبود کیفیت محصول نهایی بود. برای این منظور، چهار نوع شیر گوسفند برای تهیه پنیر مورد استفاده قرار گرفتند: شیر خام بدون افزودن مایه کشت آغازگر، شیر خام با افزودن مایه کشت آغازگر، شیر پاستوریزه بدون افزودن مایه کشت آغازگر و شیر پاستوریزه با افزودن مایه کشت آغازگر. پنیرهای تهیه شده از نظر بازده، خواص حسی و فیزیکی- شیمیایی در چهار مقطع زمانی (دو هفته، چهار هفته، شش هفته و هشت هفته) طی دوره رسیدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، اعمال فرآیند پاستوریزاسیون باعث افزایش بازده، درصد چربی، درصد ازت غیر پروتئینی و افت ویژگیهای حسی این پنیرها شد. همچنین افزودن مایه کشت به شیر پنیرسازی باعث بهبود خواص حسی، افزایش بازده، درصد چربی و درصد ازت غیر پروتئینی پنیرهای تولیدی گردید، ولی اثر عوامل فوق روی ماده خشک و فاکتور رسیدن (ازت غیر کازئینی) معنی دار نبود.

 

كلید واژه: آغازگر، پاستوریزاسیون، پنیر لیقوان

 

دانلود متن کامل مقاله


درمان بیماران قلبی با شیر خرگوش

درمان بیماران قلبی با شیر خرگوش


محققان می گویند; به زودی شیر خرگوش برای كمك به درمان بیماران قلبی به بازار خواهد آمد.
به گزارش ایسنا دانشمندان در حال حاضر روی پروژه تولید گله هایی از خرگوش های شیرده متمركز شده اند تا به درمان بیماران قلبی با شیر خرگوش كمك كنند.
یك مزرعه در هلند اعلام كرده است : برای اولین بار فروش تجاری شیر خرگوش را آغاز می كند.
شده اند . C 1 خرگوش های این مزرعه از طریق اصلاحات ژنتیكی حاوی یك ژن انسانی و پروتئینی موسوم به بازدارنده
شیر این خرگوش ها می تواند از پس زدن اعضای پیوندی و آسیب بافتی در نجات یافتگان از سكته مغزی حمله قلبی و تصادفات رانندگی جلوگیری كند و هم چنین برای درمان نوعی اختلال موروثی سیستم ایمنی موثر است .
محققان می گویند; ما اكنون ظرفیت تولید ارزان این شیر را در مقادیر نامحدود و فراوان داریم


آموزش دامداران برای کنترل شیر در مرحله نگهداری ضروری است

یک کارشناس ارشد صنایع غذایی گفت: آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی شیر و کنترل شیر در مرحله نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است.

مجید عرب عامری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: کیفیت اولیه شیر خام تحت تاثیر عواملی همچون تغذیه دام، سلامت دام، ترکیبات شیمیایی شیر و فعالیت میکروب موجود در آن بوده که بر محصولات نهایی تاثیرگذار است، بنابراین کیفیت شیر خام به مدت زمان و شرایطی که شیر از تولید تا تحویل به کارخانه طی می کند، بستگی کامل دارد.

مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه 67 درصد شیر تولیدی گاوها در شهرستان شاهرود، از واحدهای کوچک و روستایی به دست می آید، گفت: آلودگی میکروبی شیر خام و پاستوریزه در هر فصل به طور معنی داری با هم متفاوت است.

عرب عامری خاطرنشان کرد: با توجه به میزان آلودگی شیر خام به اشریشیا کلی و کلیفرم ها به خصوص در فصل تابستان، آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی، همچنین کنترل بیشتر در مرحله حمل و نقل، نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :