دكتر قدرت الله فتحی

دكتر فتحی در سال 1339 در شهرستان بهبهان متولد شد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1358 وارد دانشكده كشاورزی دانشگاه اهواز شد و در سال 1364 در رشته كارشناسی زراعت و اصلاح نباتات فارغالتحصیل شد. سپس در سال 1367 موفق به اخذ درجه فوق لیسانس در رشته زراعت از دانشگاه تربیت مدرس تهران شد و نهایتاً به دریافت مدرك دكتری در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه آدلاید استرالیا در سال 1373 نائل آمد.
او سوابق اجرایی چندی از قبیل معاونت مالی و اداری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین دانشگاه اهواز داشته است. دكتر قدرت اله فتحی مقالات علمی فراوانی در مجلات و نشریات معتبر از قبیل مجله علوم و صنایع كشاورزی، مجله علمی پژوهشی سازندگی، مجله علوم كشاورزی ایران، مجله اقتصاد كشاورزی و توسعه و ... داشته است. از ایشان مقالاتی نیز به زبان انگلیسی در نشریات خارجی و همایشهای علمی ارائه شده است. برخی از این نشریات خارجی عبارتند از
:

سایر كتابهای دكتر فتحی از قرار زیر میباشد:
1-
علفكشها و فیزیولوژی گیاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

2-
رشد و تغذیه گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

3-
مواد تنظیم كننده رشد گیاهی، اصول و كاربرد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
.


Australian Journal of Agriculture science

Australian Journal of Experimental Agriculture