شتر حاصل از لقاح خارج رحمی

شتر حاصل از لقاح خارج رحمی

جنین شتر حاصل از لقاح خارج رحمی به زودی در پژوهشكده فناوری جنین دام دانشگاه شهركرد تولید خواهد شد. محمدرضا زارعیان مسئول روابط عمومی دانشگاه شهركرد، با بیان اینكه تولید، انجماد و نگهداری جنینهای گاو و گوسفند ازطریق لقاح خارج رحمی در پژوهشكده فناوری جنین دام این دانشگاه انجام میشود خاطرنشان كرد جنین گاو و گوسفند از طریق لقاح خارج رحمی در پژوهشكده فناوری جنین دام تولید شده و با فناوری انجماد شیشه ای برای تحقیقات تكمیلی نگهداری میشود این فناوری كه یكی از توانمند یهای ویژه پژوهشكده فناوری جنین دام دانشگاه شهركرد قلمداد میشود، امكان پژوهش روی انواع تخمك و جنین دا مها را در تمام فصول به وجود میآورد. زارعیان تصریح كرد امكان نگهداری، تكثیر وانتقال جنین گونه های با ارزش انواع حیوانات اهلی و وحشی از دیگر مزایای این فناوری است.


کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 منابع علمی کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز که 2570 کتاب فارسی، 10910 کتاب انگلیسی، 143 عنوان ژورنال فارسی و 303 عنوان ژورنال انگلیسی و تعداد زیادی از ژورنالهای الکترونیکی را شامل می شود را می توانید درسایت اینترنتی این مجموعه اطلاعاتی به آدرس www.cug.ac.ir/agriclib/defult.htm بیابید.

در سایت کتابخانه کشاورزی لیست آخرین کتابهای خریداری شده از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده می شود تا کتاب های مورد نیازشان را به کتابداران سفارش دهند .

اطلاعات این کتابخانه که تا ماه می سال 2006 میلادی به روز شده اند به سایت دانشگاهی ومراکز علمی معتبر مثل وزارت علوم ،تحقیقات ،فناوری، وزارت جهاد کشاورزی ،کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز،موسسه تحقیقات خاک و آب، دانشکده های کشاورزی و ... لینک شده اند.

481 عنوان پایان نامه مرتبط با علوم کشاورزی و دامی درقالب pdf دربخش Thesis همین کتابخانه گنجانده شده است که به راحتی قابل دسترس هستند.با کتابداران کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره تلفن 18-3330010-0611 تماس بگیرید ویا برای آنها به شماره -06133300791فاکس ارسال نمائید.همچنین آدرس پست اکترونیکی این کتابخانه agriclib@scuac.ir است.


جزئیات استفاده از بورس خارج کشور در دوره دکتری اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : شرایط متقاضیان بورس خارج کشور برای دوره دکتری و آخرین مهلت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای معرفی واجدین شرایط در شورای بورس تصویب و طی بخشنامه ای از سوی اداره کل بورس وزارت علوم اعلام و به دانشگاهها ابلاغ شد.
به گزارش مهر، اداره کل بورس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نظر دارد جهت تامین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به تعدادی محدود از واجدین شرایط بورس تحصیلی دکتری خارج در رشته های مورد نیاز اعطا کند از این رو دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم می توانند تا 31 شهریور ماه افراد واجد شرایط خود را با ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن شرایط جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج معرفی کنند.
داوطلبانی می توانند از بورس دکتری خارج وزارت علوم استفاده کنند که در دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا 31 شهریور ماه فارغ التحصیل شوند. متقاضیان باید حداقل دارای یکی از شرایطی وزارت علوم برای این منظور در نظر گرفته است باشند.
دارا بودن رتبه اول تا سومی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در هر رشته با تایید سازمان سنجش آموزش کشور، احراز رتبه اول در هریک از رشته های تخصصی دارای اولویت بورس در مقطع کارشناسی ارشد با تایید دانشگاه محل فارغ التحصیلی، دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی مستخرج از پایان نامه یا فعالیت تحقیقاتی فرد، احراز رتبه اول تا سوم المپیاد های علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور برخی شرایط اختصاصی اعلام شده توسط وزارت علوم است.
دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد که مطابق با آئین  نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم باشند، مربیان آموزشی و پژوهشی (دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) دانشگاهها و مراکز پژوهشی که حداقل 60 درصد امتیاز جدول ارتقا» را با تایید هیات ممیزه مربوط کسب کرده باشند و افرادی که دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه های ایثارگری، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری هستند نیز می توانند متقاضی اعزام باشند.
پس از تشکیل پرونده در اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، برجسته بودن افراد در زمینه های ذکر شده توسط کمیته های تخصصی، اداره کل بورس و شورای مرکزی بورس احراز می شود.
اداره کل بورس حداقل معدل برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را به ترتیب 14 و 16 یا معادل آن اعلام کرده است.
قبولی در مصاحبه "بررسی صلاحیتهای علمی- مدرسی" داوطلبان حائز شرایط، کسب حداقل نمره زبان مورد نیاز برای اعزام، MCHE=50  و یا معادل آن در صورتیکه دانشگاه پذیرش دهنده، نمره استاندارد خود را بالاتر از نمره اعلام شده درخواست کند دانشجو موظف است شخصا آن شرط را برآورده کند، نتیجه قابل قبول زبان باید حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ موافقت اولیه اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، ارائه شود، پذیرش اخذ شده باید در شورای تخصصی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مورد تایید قرار گیرد و زمان ارائه پذیرش معتبر جهت رسیدگی حداکثر 6 ماه پس از کسب نمره قابل قبول زبان است.
اولویت شرط اعزام دانشجو برای دانشگاههای مجری دوره دکتری است لذا دانشگاههای مجری دوره دکتری فقط در رشته هایی که دوره دکتری را دارا هستند، می توانند داوطلب واجد شرایط معرفی کنند. تشخیص موارد استثنا» (به عنوان مثال رشته هنر) به عهده شورای مرکزی بورس است.
اعزام دانشجو و یا مربیان آموزشی و پژوهشی (دارندگان  مدرک کارشناسی ارشد و مطابق بند 2-6 این دستورالعمل) واجد شرایط در موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاهها و یا دانشگاههای غیر دولتی - غیرانتفاعی مشروط به تقبل پرداخت هزینه  ها از سوی دانشگاه یا دستگاه مربوط است.
اعزام داوطلبان غیر مربی نهادها و دستگاههای اجرائی به جز وزارت متبوع، مشروط به تقبل پرداخت هزینه ها از سوی نهاد یا دستگاه اجرائی مربوط است.
در صورتی که تعداد داوطلبان حائز شرایط بیشتر از ظرفیت اعزام باشد، شورای مرکزی بورس در صورت لزوم با در نظر گرفتن کلیه جوانب و انجام هماهنگیهای لازم، مازاد اعزام به خارج را جهت اخذ پذیرش و ادامه تحصیل به دانشگاههای داخل معرفی می کند.


در رده‌بندی تعداد مراجعات به سایت دانشگاه‌های دنیا؛ ایرانی‌ها در میان هزار دانشگاه اول دنیا نیستند

جدیدترین رده‌بندی دانشگاه‌های دنیا در سال 2007 بر اساس وبومتریک اعلا‌م شد که بر اساس آن هیچ دانشگاهی از ایران در میان هزار دانشگاه اول دنیا قرار نگرفته است. 

 
 

جدیدترین رده‌بندی دانشگاه‌های دنیا در سال 2007 بر اساس وبومتریک اعلا‌م شد که بر اساس آن هیچ دانشگاهی از ایران در میان هزار دانشگاه اول دنیا قرار نگرفته است. در این رده‌بندی دانشگاه‌های ژاپن، تایوان و چین برترین کشورهای آسیایی هستند. ‌به گزارش مهر، یک نوع رده‌بندی دانشگاه‌های دنیا، تعداد مراجعات به سایت دانشگاه‌های دنیا است. بزرگی سایت دانشگاه (تعداد صفحات پایگاه اینترنتی)، حجم فایل‌های پی‌دی‌اف، ورد و پاورپوینت قابل دسترس‌، تعداد مقالا‌تی که در 10 سال گذشته منتشر شده، تعداد ارجاعاتی که این مقاله‌ها داشته است، تعداد بینندگان وب‌سایت دانشگاه و تعداد لینک‌های خارجی پایگاه اینترنتی از جمله معیارهای لحاظ شده در رتبه‌بندی این سایت است.

‌ در رده‌بندی جهانی دانشگاه‌های دنیا براساس وبومتریک، 20 دانشگاه صدر جدول دانشگاه‌های آمریکایی هستند. بیست‌ویکمین دانشگاه برتر دنیا دانشگاه کمبریج انگلستان است. رتبه‌های 22 تا 27 نیز مجددا به دانشگاه‌های آمریکا اختصاص یافته است. دانشگاه تورنتو کانادا در جدول برترین دانشگاه‌های دنیا در مقام بیست‌وهشتم قرار گرفته است و پس از آن مجددا تا رتبه 34 به دانشگاه‌های آمریکایی اختصاص یافته است. ‌

دانشگاه بریتیش کلمبیا از کانادا در رتبه سی‌وپنجم قرار دارد. از رتبه 35، 36، 37، 38 و 39 نیز مجددا به دانشگاه‌های آمریکا اختصاص یافته است. آکسفورد دانشگاه پرآوازه انگلستان در این رده‌بندی در جایگاه چهلم قرار گرفته است. ‌

در این رده‌بندی دانشگاه استنفورد در جایگاه اول، دانشگاه صنعتی ماساچوست در جایگاه دوم، دانشگاه برکلی کالیفرنیا در جایگاه سوم، ‌هاروارد در جایگاه چهارم و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در جایگاه پنجم قرار گرفته‌اند. ‌

دانشگاه‌های میشیگان و کرنل نیز در رده‌های ششم و هفتم دانشگاه‌های دنیا براساس وبومتریک قرار گرفته‌اند. ‌

در میان 50 دانشگاه برتر دنیا علا‌وه بر دانشگاه‌های آمریکا، انگلیس و کانادا دانشگاه هلسینکی فنلا‌ند نیز به چشم می‌خورد.

برترین دانشگاه آسیایی در رده‌بندی جهانی دانشگاه‌ها بر اساس وبومتریک دانشگاه توکیو ژاپن است. این دانشگاه در رتبه 59 قرار گرفته است. ‌

از دانشگاه‌های آمریکای مرکزی و جنوبی نیز یک دانشگاه از مکزیک در رده 69 جای گرفته است. ‌

دومین دانشگاه آسیایی در رده‌بندی جهانی دانشگاه‌ها براساس وبومتریک دانشگاهی از تایوان است که در رده 96 قرار گرفته است. سومین دانشگاه نیز دانشگاه کیوتو ژاپن است که در رده‌بندی 116 جای گرفته است. ‌

دانشگاه سائوپائولو برزیل نیز به عنوان دومین دانشگاه آمریکای مرکزی و جنوبی در رده‌بندی جهانی دانشگاه‌ها در مقام 128 قرار گرفته است. ‌

چهارمین دانشگاه آسیایی این رده‌بندی جهانی متعلق به چین است. دانشگاه پکن از چین در این رده‌بندی در جایگاه 120 است. دانشگاه کیو ژاپن نیز به عنوان پنجمین دانشگاه برتر آسیا در این رده‌بندی در جایگاه 139 قرار گرفته است. ‌

نکته قابل توجه این است که ایران در رده‌بندی جهانی در میان هزار دانشگاه اول هیچ جایگاهی ندارد و در آسیا نیز در میان 100 دانشگاه نامی از دانشگاه‌های ایران دیده نمی‌شود. ‌

برترین دانشگاه ایران در این رده‌بندی دانشگاه تهران است که در رده 1373 قرار گرفته است. دانشگاه صنعتی‌شریف نیز در جایگاه 2255 قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده 2470، دانشگاه امیرکبیر در رده 2723، دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در رده 2752 جهان قرار گرفته‌اند. ‌

در خاورمیانه نیز ایران در جایگاه دوم قرار دارد. پس از دانشگاه فهد عربستان دانشگاه تهران در مقام دوم قرار گرفته است. پس از دانشگاه تهران نیز دانشگاه‌های لبنان، امارات و فلسطین قرار گرفته‌اند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در جایگاه ششم قرار گرفته است.


دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخچه دانشگاه
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی ایران در سال 1353 واقع در بزرگترین قطب صنعتی کشور، در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی اصفهان و شمال شرقی خمینی شهر، در دامنه کوه سیدمحمد در زمینی به وسعت 23 میلیون متر مربع احداث گردید. این دانشگاه فعالیتهای آموزشی خود را در سال 1356 با پذیرش حدود 800 دانشجو در برخی رشته های فنی، مهندسی و کشاورزی آغاز نمود و اکنون با گذشت 24 سال از شروع فعالیتهای آموزشی دانشگاه اغلب رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه را در قالب 13 دانشکده در بردارد.
در سال تحصیلی 83-82 تعداد 1550 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه پذیرفته شده اند و جمعاً بیش از 8000 دانشجو در دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند. ضمناً تعدادی دانشجوی خارجی از کشورهای سودان، لبنان و ... نیز در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند.
دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از کادر هیأت علمی فعال و ممتاز و نیز امکانات استثنائی خود، مفتخر است که آموزش را با بهترین کیفیت و استانداردهای بین المللی ارائه نماید، به طوری که فارغ التحصیلان دانشگاه با کیفیت ممتاز خویش فرصتهای بزرگی برای تصدی مشاغل و مسئولیتهای کلیدی در فضای صنعتی- اقتصادی رو به رشد کشور یافته و در ادامه تحصیلات عالی نیز موفقیت چشمگیری در داخل و خارج از کشور داشته اند.
وضعیت کالبدی دانشگاه صنعتی اصفهان که عمدتاً بعد از انقلاب شکل گرفته است بشرح ذیل می باشد.

2300 هکتارسطح کلی اراضی
350 هکتارفضای سبز
127500 هکتارفضای آموزشی
273560 هکتارفضای کمک آموزشی و رفاهی
علوم پایه- فنی مهندسی- کشاورزی و منابع طبیعیگروههای آموزشی
13 دانشکدهتعداد دانشکده ها
2 پژوهشکده و 5 مرکز آموزشیتعداد مراکز آموزشی و پژوهشی
8553 نفرتعداد دانشجویان
440 نفرتعداد اعضای هیات علمی
119 نفرتعداد رشته های تحصیلی

جدول 1- برخی شاخصهای آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان
6988 نفرتعداد دانشجویان کارشناسی
1325 نفرتعداد دانشجویان کارشناسی ارشد
240 نفرتعداد دانشجویان دکتری
122 نفرتعداد اعضاء هیات علمی با مرتبه مربی
211 نفرتعداد اعضاء هیات علمی با مرتبه استادیار
78 نفرتعداد اعضاء هیات علمی با مرتبه دانشیار
29 نفرتعداد اعضاء هیات علمی با مرتبه استاد
127500=14/9متر مربع
____
8553
سرانه فضای آموزشی
1565=4/92
____
318
نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اعضاء هیات علمی استادیار به بالا
318=2/6
____
122
هرم اعضای هیات علمی (نسبت استادیار به بالا به مربعی)

جدول 2- شاخصهای مهم پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان
118 طرح تحقیقاتی در قالب طرحهای با اعتبار داخلی، خارجی از دانشگاه، استانی، بین دانشگاهی و ماده 102 قانون برنامه سومتعداد طرحهای تحقیقاتی انجام شده
6 سمینار علمی و تخصصیتعداد سمینارهای برگزار شده
38 هسته تحقیقاتی فعالتعداد هسته های تحقیقاتی
10 فرصت مطالعاتیتعداد فرصتهای مطالعاتی
60 سفر علمی به خارج از کشورتعداد سفرهای علمی خارج از کشور اعضاء هیات علمی
15 عنوان کتاب با شمارگان 40000 جلدتعداد کتب منتشره توسط مرکز نشر دانشگاه
125 عنوان مقالهتعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (ISI)
100000 جلد شامل عناوین فارسی و لاتینتعداد کتب موجود در کتابخانه مرکزی
2000 جلد پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشدتعداد پایان نامه های موجود در کتابخانه مرکزی
3 نشریه (استقلال- نشریه فیزیک- کشاورزی و منابع طبیعی)مجلات علمی منتشر شده توسط دفتر نشریات علمی

 ویژگی های خاص:

دانشگاه صنعتی اصفهان در حقیقت یکی از قطب های علمی کشور است که با حضور چشمگیر در جشنواره های علمی و مسابقات علمی جهان و ارائه مقالات علمی در معتبرترین مجلات علمی دنیا زنده بودن و پویائی را نمایش می دهد.

ارتباط مناسب این دانشگاه با صنعت و مجهز بودن کارگاه های آموزشی و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی یکی از بارزترین مشخصه های آن است. دانشگاه صنعتی اصفهان مانند یک شهرک دانشگاهی در درون خود تمامی امکانات اولیه برای زندگی را مهیا نموده و نیازهای عمده دانشجویان را مهیا نموده، فعالیت مراکز خدماتی در درون این دانشگاه چشمگیر است. و بخش پژوهشکده برق و کامپیوتر و امکانات ورزشی این دانشگاه خصوصاً استخر سرپوشیده این دانشگاه خیره کننده است که در گالری عکس نمائی از آنها پیداست. مسئولیت روابط عمومی این دانشگاه بدست افرادی کارآمد و تحصیلکرده در رشته روابط عمومی است که در ساماندهی اجزاء مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان نقش مهمی را ایفاء می نماید.
امکانات خوابگاهی:

خوابگاههای دانشجوئی: دانشگاه تعدادی خوابگاه برای استفاده دانشجویان غیربومی دارد که با توجه به محدود بودن این امکانات، با شرایط زیر و رعایت اولویت در ابتدای هر ترم به دانشجویان واجد شرایط واگذار می گردد.

- دانشجویانی می توانند از خوابگاههای دانشجوئی استفاده کنند که از هیچ گونه کمک مؤسسات دیگر و وام مسکن صندوق رفاه استفاده ننمایند، شاغل هم نباشند، به دانشجویان ساکن در شهرستانهای حومه اصفهان و خمینی شهر، شاهین شهر، نجف آباد، اصولاً خوابگاه واگذار نمی گردد. این دسته از دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره خوابگاههای حوزه معاونت دانشجوئی مراجعه نمایند. ظرفیت اتاقهای دانشجویان کارشناسی 4 نفر، کارشناسی ارشد 3 نفر، دکتری غیربومی 2 نفر و دکتری بومی 3 نفر می باشد.

- ودیعه مسکن جهت دانشجویان متأهل کارشناسی که ساکن خوابگاه نباشند تا سقف 000/500/5 ریال،کارشناسی ارشد و دکتری 000/000/12 ریال، براساس ضوابط و قوانین صندوق رفاه دانشجویان تعلق خواهد گرفت.


رتبه دانشگاه های ایران در جهان

رتبه دانشگاه های ایران در جهان
دانشگاه های ایران در جهان چه جایگاهی دارند؟ این رتبه بندی در سال 2007 صورت گرفته است. عدد كنار هر دانشگاه نشان دهنده رتبه در كل دانشگاههای جهان است. دانشگاه تهران بالاتر از چیزی است كه فكر می كردم. شریف و امیركبیر پایین تر، و پیام نور خیلی بالاتر!! اینها برترین دانشگاه های كشورمان هستند:

- دانشگاه تهران 1295
- دانشگاه علوم پزشكی تهران 2301
- دانشگاه تربیت مدرس 2633
- دانشگاه علم و صنعت ایران 2699
- دانشگاه فردوسی 2790
- دانشگاه شریف 2844
- دانشگاه شیراز 2953
- دانشگاه شهید بهشتی 3536
- دانشگاه امیركبیر 3004
- دانشگاه اصفهان 3208
- دانشگاه صنعتی اصفهان 3266
- دانشگاه خواجه نصیر 3308
- دانشگاه امام صادق 3325
- دانشگاه شیراز 2262
- دانشگاه پزشكی اصفهان 3956
- دانشگاه تبریز 4139
- دانشگاه علوم پزشكی تبریز 4277
- دانشگاه علوم پزشكی ایران 4387
- دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 4666
- دانشگاه كاشان 4709
- دانشگاه صنعتی امیركبیر 4710
- دانشگاه ارومیه 4754
- دانشگاه پیام نور 4915
- دانشگاه چمران اهواز 4965
- دانشگاه الزهرا 4995
- دانشگاه آزاد تهران جنوب 5119
- دانشگاه بوعلی سینا 5290
- دانشگاه علوم پزشكی مشهد 5371
- دانشگاه علوم پزشكی گیلان 5421


منابع:

http://www.landscape.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=314&itemid=76

http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=meast


بهترین دانشگاه های تکنولوژی در جهان

لطفا برای خواندن بهترین و برترین دانشگاه های تکنولوژی در جهان بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.


ادامه مطلب
آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :