بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی آموزشهای ترویجی در زمینه امور دام

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادآشاورزی و توسعه روستایی

چكیده:

ارقام و اطلاعات موجود نشان می دهد میزان عملكرد و بهره وری از منابع تولید در فعالیتهای دامداری ودامپروری كشور از سطح متوسط جهانی پایین تر است. برای مقابله با این مشكل یكی از شیوه های مورد عمل وزارتجهاد كشاورزی برگزاری دوره های ترویجی در زمینه امور دام است. نكته قابل تامل اینكه علی رغم ارائه مستمر اینگونهآموزشها، اثرات و نتایج آن برای برنامه ریزان و مجریان ذی ربط مشخص نیست. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراتاقتصادی اجتماعی آموزشهای ترویجی انجام شده است.و با استفاده از دو الگوی ارزشیابی شبه (Evaluation Research) این تحقیق در چارچوب پژوهش ارزشیابیانجام گرفته است. در الگوی اول (Participative Evaluation) و ارزشیابی مشاركتی (Quasi Experimental) آزمایشو شركت 23 (Workshop) با تكمیل 262 پرسشنامه از گروه آزمایش و شاهد و در الگوی دوم با تشكیل یك كارگاهنفر از فراگیران اطلاعات لازم جمع آوری شده است.نتایج تحقیق نشان داد كه از نظر اجتماعی آموزشهای ترویجی در ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهیهای شغلی، ارتقاءسطح مهارتها، بكارگیری شیو ههای نوین دامداری و افزایش مشاركت اجتماعی و فعالیتهای جمعی و از نظر اقتصادی درافزایش تولیدات دامی، افزایش سرمایه گذاری و درآمد فراگیران تاثیر مثبت داشته است. ضمن اینكه فراگیرانآموزشهای ترویجی نیر بطور اجماع بر تاثیر مثبت آموزشها بویژه در زمینه افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی، افزایشخلاقیت و نوآوری، بهبود مدیریت و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر اتفاق نظر داشته اند.افزایش مدت زمان آموزشهای ترویجی و ارائه آن در قالب یك برنامه آموزشی مدون، مستمر و منسجمو تامین اعتباركافی برای برگزاری دوره ها، توجه بیشتر به آموزش زنان و بكارگیری الگوی ارزشیابی هدف مداربرای ارزشیابی آموزشهای ترویجی از توصی هها و پیشنهادات این پژوهش است. (Goal Oriented Evaluation)

كلید واژه ها: اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، آموزشهای ترویجی، ارزشیابی

تعداد صفحات 75

برای دریافت کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=3a80bdaf-837b-43ba-b350-16fa93f3bd7a

 


پرورش گاومیش

پرورش گاومیش


مولف:
پرویز فرهومند

تیراژ : 2000 نسخه
تاریخ انتشار : سال 1380
دانشگاه ارومیه

با توجه به نرخ رشد جمعیت در کشورمان و با عنایت به اینکه تولیدات لبنی گاومیش در بعضی از استانهای کشور از مقبولیت خاصی برخوردار بوده و این حیوان توانسته خود را با شرایط محیطی وفق دهد و همچنین در زمینه پرورش گاومیش تاکنون راهنما و مجموعه مستقلی به زبان فارسی منتشر نشده انتشار چنین کتابی ضروری می نماید. کتاب دارای نه فصل می باشد که فهرست منابع مورد استفاده در آخر همان فصل آورده شده است. فصول مختلف کتاب عبارتند از: 1- اهمیت پرورش گاومیش 2- گاومیش های ایران 3- رفتارشناسی گاومیش 4- دستگاه گوارش 5- روشهای تغذیه و پرورش گاومیش 6- علوفه برای گاومیش 7- تولیدات گاومیش 8- آناتومی دستگاه تناسلی و تولیدمثل در گاومیش 9- شیر گاومیش و مختصات آن


پروبیوتیكها و كاربرد آنها در تغذیه دام و طیور

نام كتاب : پروبیوتیكها و كاربرد آنها در تغذیه دام و طیور

ترجمه ای ازكتاب اصلی با عنوان : Probiotics: the scientific basis

نام نویسنده : روی فولر Roy Fuller

مترجمین : دكتر نادر افشار مازندران و دكتر ابوالفضل رجب

زیرنظر : دكتر سیدمحمد مهدی كیائی - استاد دانشگاه تهران

موضوع كتاب : تاریخچه و تكامل پروبیوتیكها ، تغذیه دامها، مكملها و مواد غذائی ، باكتریها و دامها، اندامهای گوارشی ، كاربرد پروبیوتیكها در تغذیه دام و مشكلات و دیدگاهها

ناشر : انتشارات نوربخش ISBN:964-6625-49-5

شماره در كتابخانه ملی ایران :  24169- 80م


معرفی کتاب

معرفی كتابهای علوم دامی

 

عنوان: پرورش گاوهای شیری

تالیف: محمود یزدی زاده

موضوع: دامپروری ، پرورش گاو

انتشارات دانشگاه تهران

شماره كتابشناسی ملی: 65148

 

 

عنوان:  کوچ عشایر هزار فرسنگ رنج، یک دنیا زیبایی

تالیف: هوشنگ فرجی فر

موضوع: مهاجرت ، اقوام و عشایر ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، دامپروری ، فقر ، مراتع ، بهداشت عمومی

شماره كتابشناسی ملی: IR(ایران) ۸۵-۴۶۷۶

 

 

عنوان : پرورش اردك وغاز

تالیف: مهرداد ایرانی

موضوع: اردک‌ها -- پرورش و تکثیر، غاز‌ها -- پرورش و تکثیر.

نشر: تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۸۶.

شماره كتابشناسی ملی: م ۸۵-۵۰۵۵۴

 

 

عنوان: فرآوری محصولات زنبور عسل

مولفان: محمدرضا بصیری، رسول پرنده .

موضوع: زنبور عسل -- فرآورده‌ها . عسل -- مصارف درمانی .

نشر: تهران: موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۸۵.

شماره كتابشناسی ملی: م۸۵-۴۴۶۹۴

 

 

عنوان: ژن‍ت‍ی‍ک‌ و اص‍لاح‌ ن‍ژاد دام‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌

تالیف: علی قاضی خانی شاد

موضوع: ژنتیك دامی ، دامپروری و اصلاح دام ، همراه آزمونهای دانشگاها و مدارس عالی ، تمرینها

نشر: تهران سنجش اول 1385

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۵-۱۵۴۴۳

 

 

عنوان: اصول كاربردی اصلاح دام

تالیف: ریچارد بوردن

مترجمین: مرتضی پشمی و ... دیگران

موضوع:  حیوانها و پرورش

نشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 1384

قیمت: 5000

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۴-۳۷۱۶۸

 

 

عنوان: طرحهای‌ آزم‍ای‍ش‍ی در ک‍ش‍اورزی‌: وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ (اص‍لاح‌ ن‍ب‍ات‍ات‌، زراع‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ دام‍ی‌)

تالیف: علیرضا اطمینان

موضوع: آزمونهای دانشگاها و مدارس عالی همراه با حل تشریحی

نشر: تهران پوران پژوهش 1385

قیمت: 2600

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۴-۲۶۰۸۷

 

 

عنوان: مبانی و مسائل ژنتیك

مولفان: ویلیام استانسفیلد و سوزان الرود

مترجمان: رضا پیله چیان لنگرودی ، دكتر رضا محمدی و دكتر غلامرضا معتمدی

موضوع: جزئیات ، مبانی و كاربردهای ژنیتك – كلونینك و ژنوم انسانی – حاوی اطلاعات روز و آخرین پیشرفتهای ژنتیك – حل قدم به قدم و كامل 450 مسئله

نشر: تهران آییژ 1384

قیمت: 6500

شماره كتابشناسی ملی: 3778 – 84 م

 

آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :