اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان

اكبری پریا*,حسینی سیدعباس,ایمان پور محمدرضا,سوداگر محمد,مخدومی نورمحمد

* گروه شیلات، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این پژوهش در بهمن ماه سال 1385 در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان (آق قلا) و با هدف تعیین میزان رشد و بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان از طریق تغذیه با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C در 4 تیمار مختلف و با 3 تکرار در هر تیمار به مدت 4 هفته انجام شد. لاروهای ماهی قزل آلا كه تغذیه را آغاز كرده اند با میانگین وزن 120.43±13.5 میلی گرم به صورت تصادفی از حوضچه های پرورش ماهی انتخاب و با 4 تیمار غذایی شامل: غذای کنسانتره تجاری (بیومارساخت شرکت فرانسه)، ناپلئوس آرتمیای اینستار I آرتمیای غنی شده مخلوط آرتمیای غنی شده (10 درصد) و غذای کنسانتره (90 درصد) به مدت یک هفته تغذیه شدند. بعد از یک هفته، لاروهای هر تیمار به صورت جداگانه به مدت 3 هفته با غذای کنسانتره (بیومار) تغذیه شدند نتایج نشانگر تفاوت معنی دار بین تیمارها از نظر رشد لاروها در هفته اول و هفته چهارم (P<0.05) بود. پس از 28 روز آزمایش لاروهای تغذیه شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C با میانگین وزن برابر با 657.50±57.93 میلی گرم بالاترین وزن را داشتند (P<0.05) و همچنین تفاوت معنی  داری بین تیمارها از نظر درصد بقا مشاهده شد كه بیشترین بقا مربوط به تیمار تغذیه شده با ناپلئوس غنی شده بود (96 درصد). بررسی ترکیبات بدن لاروها در روز هفتم آزمایش نشان داد که لاروهای تیمارهای مختلف از نظر درصد پروتئین و میزان کل چربی در بدن اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05) بیشترین میزان چربی در تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره مشاهده شد، همچنین از نظر میزان پروتئین تیمار 3 و 4 در وضعیت بهتری نسبت به سایر تیمارها قرار داشتند.

كلید واژه: غذای لاروی، آرتمیای غنی شده، اسیدهای چرب غیراشباع، ویتامین C، قزل آلای رنگین کمان

دریافت مقاله


حیوانات دنیا را چگونه می بینند

حیوانات دنیا را چگونه می بینند

نویسنده: مسعود رسولی

دپارتمان دامپزشكی و صنایع غذایی نشریه
    همه حیوانات نمی توانند مانند انسان ببینند، خیلی از حیوانات دنیا را در هاله ای از رنگ خاكستری یا بسیار كمرنگ می بینند اما بعضی از آنها می توانند در تاریكی مطلق ببیند و بعضی دیگر رنگ هایی كه در دامنه دید انسان نیستند را نیز تشخیص می دهند، رنگ هایی كه هیچ وقت انسان ندیده، حتی تعدادی دوچشم هایی دارند كه به آنها در شكار موجودات از صدها متر فاصله كمك می كند. در این مقاله نوع دید چند گونه از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفته است اما قبل از آن لازم است نگاهی اجمالی به تكامل چشم در جانداران داشته باشیم. همان طور كه در شكل می بینید اولین و ساده ترین نوع چشم كه به آن Pigment spot می گویند از چند رشته عصبی تشكیل شده كه تنها به نور مریی پاسخ می دهد و حالت كامل یافته تر آن Pigment pit است كه علاوه بر تشخیص نور به خاطر وجود حفره چشمی می تواند سمت آن را تشخیص دهد، در مسیر تكامل به حالت Pin honeeye و سپس Lens eye و در نهایت چشم پیچیده انسان Complex eye می رسیم.
    دید حشرات: بسیاری از حشرات چشم مركب Lens eye دارند كه تشكیل شده از صدها یا هزاران لنز كوچك كه به شكل كندوی عسل در كنار هم قرار گرفته اند. برخلاف تصور عوام كه حشرات در یك زمان، صدها كپی از یك تصویر را نمی بینند بلكه هر لنز قسمت كوچكی از تصویر كلی را می گیرند و الگو و شكلی شبیه موزاییك درست می كنند، یك چشم مركب (Praying Mantise) می تواند از ده تا سی هزار قسمت تشكیل شده باشد كه بسته به نوع حشره متفاوت است. برای مثال (dragon Fly) سنجاقك و آخوندك بیشترین تعداد قسمت ها (بالای سی هزار تا) را دارد همان طور كه در عكس می بینید آنها دید موزاییكی دارند و آنچه را كه ما به وضوح می بینیم آن ها به صورت شطرنجی می بینند.
    
    
    دید زنبور: زنبورها هم از چشم مركب استفاده می كنند اما آنها توانایی تشخیص رنگ قرمز را ندارند. دنیای زنبورها بیشتر از رنگ های زرد، سبز و آبی تشكیل شده است. همان طور كه در شكل می بینید گل كه ما به رنگ قرمز می بینیم آنها به رنگ آبی می بینند، همچنین زنبورها می توانند دامنه فرابنفش را ببینند با بسامد بیشتر از نور مریی و طول موج كمتر (امواج الكترومغناطیس از رادیویی تا گاما قرار دارند كه نور مریی در میانه آن قرار دارد ، فرابنفش بالاتر و فرو سرخ كمتر)
    
    دید میگو و خرچنگ: میگو و خرچنگ كمترین تكامل دید را دارند. آنها نیز از چشم مركب Compound eye مانند حشرات استفاده می كنند با این تفاوت كه جزییات كمتری می بینند. همان طور كه در شكل زیر می بینید میگو، همنوع خود را به این صورت می بیند، خوشبختانه میگوها و خرچنگ ها در گرفتن سیگنال ها از حركت های ناگهانی بسیار قوی هستند و این یك راه دفاعی بسیار خوب برای آنها به شمار می رود.
    دید پرندگان: پرندگانی كه در روز پرواز می كنند گستره رنگی وسیع تری نسبت به انسان دارند كه شامل نور فرابنفش نیز می شود و باید گفت كه ما انسان ها هیچ وقت نمی توانیم این طیف رنگ ها را ببینیم. به خاطر همین است كه ارزیابی دید این پرندگان و تقلید از آن ها بسیار مشكل است. پرندگان شكاری مانند عقاب، كركس، شاهین و قرقی به خاطر داشتن دید و چشمی تیزبین كه آنها را قادر به دیدن شكار از فاصله چند صد متری می كند كه حتی می توانند یك نقطه را بزرگ تر از محل های دیگر و دقیق تر ببیند، شناخته شده هستند.
    
    دید مارها: مارها از چشمان عادی خود در طول روز استفاده می كنند اما در شب از جفت دیگر چشمانشان كه در زیر چشم اصلی آنها قرار دارد و Pitorgan گفته می شود بهره می برند. این چشمان فرعی می توانند سینگال هایی را از اجسام گرم پیرامون خود بگیرند. مكانیسم عمل اینها به صورت دریافت infrared Heat می باشد كه با توجه به این امواج حتی می توانند جهت قرارگیری جسم را تعیین كنند مانند عكس زیر. در طول روز دید مارها وابستگی زیادی به حركت دارد و در واقع اگر شكار آنها كاملا بی حركت باشد آنها نمی توانند آن را ببینند و از آن صرف نظر كنند.
    
    
    دید تك سمیان: اسب ها و حیوانات مشابه آن مانند گورخر و الاغ دارای چشمانی هستند كه در برجسته كردن محیط دو طرف سر اسب به آنها می كند، این امتیاز آنها را قادر می سازد تا در مواقع لزوم از دست شكارچیان فرار كمك كنند. ایراد دید آنها این است كه آنها دید دو چشمی ندارند (Binocular vision) اسب ها همیشه دو تصویر می بینند ولی نمی توانند این تصاویر را به یكدیگر متصل كنند مانند عكس زیر، با وجود این كه دید محیطی و دید شبی اسب ها نسبت به انسان بهتر است ولی تشخیص رنگ آنها ضعیف است، آنها می توانند رنگ سبز و آبی را تشخیص دهند اما بیشتر دید آنها از طیف هایی از خاكستری تشكیل شده است.
    
    
    
    دید سگ و گربه: به طور كلی پذیرفته شده است كه سگ ها و گربه ها كوررنگ هستند آنها فقط سایه كمرنگی از رنگ ها را می بینند و بعضی از آنها دیدی مشابه انسان های كور رنگ دارند كه با آنها قابل مقایسه است. (انسان های كوررنگ غالبا قادر به تشخیص رنگ قرمز و سبز نیستند) همچنین سگ ها و گربه ها نیز دید محیطی و شبانه بهتری نسبت به ما دارند با چشمانی كه بسیار حساس به حركت می باشد این ویژگی به آنها كمك می كند تا برای زندگی خود هر چه بهتر شكار كند.
    
    
    
    دید كوسه ها: با وجود این كه دید كوسه ها بسیار شبیه ما می باشد (هر دو شامل شبكیه، لنز، عنبیه، قرنیه و مردمك) ولی توانایی دید ما اندكی متفاوت است زیرا كوسه ها سلول های مخروطی شبكیه را ندارند در نتیجه قادر به تشخیص رنگ ها نمی باشند. به علاوه چشمان كوسه ها طوری طراحی شده كه قادر به دریافت حداكثر نور تا حد ممكن می باشند تا بتوانند اعماق آب های تیره را ببینند، با وجود این كه آنها می توانند از این نور برای دیدن اجسام تا فاصله 18 متری (Feet 60) هم ببینند ولی هنوز هم دید آنها به تیزی دید ما نیست.
    در پایان قابل ذكر است غالب حیوانات قادر به دیدن تصاویر سه بعدی نمی باشند زیرا اكثر آنها چشمانشان در دو طرف سرشان قرار گرفته در این میان استثناهایی هم وجود دارد كه می توان به دید سه بعدی در میمون ها (بهترین دید سه بعدی در حیوانات) شیر، جغد (در بین پرندگان) و ماهی Flat fish اشاره كرد.


حیوانات اگزوتیك (دست آموز غیر اهلی)

حیوانات اگزوتیك (دست آموز غیر اهلی)

بحث حیوانات اگزوتیك و شرایط نگهداری و پرورش آنها زمانی ارزشمند است كه ماهیت این موجودات و اصل مقبولیت در اجتماع آنها حل شده باشد. پس در این قسمت سعی می كنیم به تفصیل این موضوع را بررسی كنیم.
    حیوانات اگزوتیك كه مدت زیادی از عمر نگهداری مدرن آنها در ایران نمی گذرد به چند شاخه تقسیم بندی می شوند البته این تقسیم بندی بر مبنای معیار هایی چون نوع منطقه ـ كشور یا محیط طبیعی زندگی آن حیوانات متفاوت است. به عنوان مثال نگهداری از گونه هایی از طوطی سانان در امریكای لاتین امری روتین و جزء حیوانات اهلی آن منطقه محسوب می شوند و برای طبابت این دسته از پرندگان از متخصص حیوانات اگزوتیك استفاده نمی شود و این درحالی است كه در اكثر كتب معتبر دامپزشكی آن گونه عضوی از حیوانات اگزوتیك می باشد.
    
    
    پس تقسیم بندی كه می توان برای حیوانات اگزوتیك در ایران منظور كرد از این قرار است:
    گروهی تحت عنوان پستانداران كوچك ازجمله همستر ـ جربیل(پرشین جرد كه بومی ایران است)و...
    خزندگان از جمله مار- مارمولك – ایگوانا و ...
    پرنگان زینتی از جمله طوطی – مینا و ...
    پستانداران دریایی مثل دلفین – فوك دریای خزر و...
    و آبزیان و...
    
    برای پرورش یك حیوان باید چند نكته مد نظر قرار گیرد:
    الف-نداشتن مشكل شرعی ب- مقبولیت جامعه ج- كاربردی بودن حیوان د- توجیه اقتصادی
    
    
    نداشتن مشكل شرعی:
    فرهنگ ایرانی و اعتقادات دینی ما مردم ایران همیشه از محبت كردن به حیوانات و رعایت حقوق آن زبان بسته ها از ابتدای به امر تا به حال سخن گفته و در كنار آن احكامی را در ارتباط با چگونگی برخورد و مسایل شرعی این حیوانات بیان كرده است.خوشبختانه در زمینه حیوانات اگزوتیك مشكل شرعی مطرح نشده و امكان پرورش برای دوستداران وجود دارد.
    
    
    مقبولیت جامعه و كاربردی بودن حیوان:
    مقوله پرورش این حیوانات از چند جنبه قابل بررسی است. یك دیدگاه در زمینه كارهای آزمایشگاهی است كه می توان حیوانات اگزوتیك زیر شاخه پستانداران كوچك را در آن جای داد كه همسترها و جربیل ها و... به علت شباهت ساختار ژنی به انسان(درمان دیابت و...) بسیار كارآ می باشد و مقوله دیگر نگهداری آنها به عنوان حیوان خانگی مطرح می شود.
    بسیاری از مقالات روز روانپزشكی به اصل درمان اختلالات اعصاب و روان با استفاده از حیوانات می پردازد و بطور جدی پیگیری می شود زیرا دستاوردهای جالبی داشته اند. به عنوان مثال درمان دمانس- آلزایمر- مشكلات هیجانی و... و این امر تا آنجا پیش رفته است كه به شیوه گزینش حیوانات و سودهایی كه هر كدام برای رفع نیازهای روحی بشری و درمان آنها دارد اشاره شده است.
    در ادامه این مبحث مطلبی را از كتاب « دكتر سینتیا چندلر » آثار درمانی « سود جستن از حیوانات درمانی در امر مشاوره و روان درمانی» می آورم كه تصدیق كننده مطالب و تاثیر جالب این حیوانات بر رشد كودكان را بیان می كند:
    «اما باید دانست كه آثار ارزشمند روان شناختی حیوانات دست آموز فقط درباره ی آدم های مشكل دار و افراد دچار اختلال روان پزشكی صادق نیست. همدم بودن با حیوانات و گیاهان خانگی می تواند در رشد شناختی كودكان خردسال و نوجوان بسیار اثربخش و سودمند باشد.
    در عمل بسیاری از واقعیت های تلخ و شیرین زندگی و «جبر بیولوژیك» این زندگی را نونهال، خود با همبسته بودن با طبیعت جاری كنارش، بسته به هوش خود، به سادگی می تواند بیاموزد. برای نمونه، اغلب پدران و مادران در آموزش واقعیت های جنسی – آمیزشی به كودكان و نوجوانان خود مشكل دارند و در این زمینه سردرگم و درمانده می شوند.
    نگه داری از حیوانات خانگی این مشكل را به آسانی غیر قابل تصوری حل می كند و كودك می تواند با نگاهی همچون والد به حیوان خود، بردباری و شكیبایی جنسی را از گذر آموزش همین امر به حیوان غریزه مندش، فرا گیرد و از درگیر شدن در روابط جسورانه و گاه ویرانگر – به ویژه در سنین آغاز نوجوانی و جوانی – پرهیز نماید. مفهوم «نگاه و نوازش خوب و بد» را به كامل ترین صورت می توان در زمینه ی نگه داری از حیوانات خانگی دست آموز به كودك آموزش داد.»
    همچنین اثبات آثار روزمره ای كه حاصل از ارتباط دائم با آنها می باشد بدین شرح است: كاهش فشار خون و قند بالا از طریق كاهش كورتیزول و افزایش اندورفین- اكسی توسین، پرولاكتین ، فنیل اكتیك اسید و دوپامین.
    
    
    
    از سایر موارد به:
    • فرو نشاندن تنش و اضطراب بیماران دچار اختلال خلقی و دیگر اختلالات روان پزشكی
    • افزایش اجتماع گرایی و كاهش فشار خون، ضربان قلب، و كردارهای پس رونده ی نامتناسب در بیماران دچار آلزایمر و دیگر دمانس ها
    • كاهش و كنترل اپیزودهای اختلال افسردگی و یا نشانه های آن در آزمون بك
    • افزایش اعتماد به خویشتن؛ یاری رساندن به سازگار شدن كودكان بستری شده با شرایط بیمارستان و بهبود خلق پایین آنان
    • كاهش تكان ها، كردار و جهش های تكراری، چرخیدن گرد اشیا، فریاد و هیاهو نمودن ها، وضعیت بخشی دست ها در كودكان اوتیستیك و افزایش پیوستن آن ها به درمانگر، و آغاز به انجام و باز انجام كنش های درمانی و پاسخ دهی مناسب به آن ها
    • كاهش مشكلات یادگیری در كودكان دارای ناتوانی و كاستی هوشی و برانگیختن كنش ها و واكنش های كرداری گفتاری و ناگفتاری در آنان
    • كاستن از حواس پرتی، درماندگی آموخته شده، اخم و قشقرق، در عین افزایش تماس چشمی، و بهبود روابط هیجانی و رفتار با همسالان در كودكان دارای مشكلات هیجانی و كرداری می توان اشاره كرد.
    در ادامه بحث مقبولیت از دیدگاه جامعه باید شرایط نگهداری در محیط خانواده نیز بررسی شود به عنوان مثال نگهداری از گونه ای خاص جربیل به عنوان گونه شبزی شاید برای اعضای خانواده ایجاد مشكل كند یا خصوصیات ظاهری ایگوانا شاید مورد پسند عده ای نباشد و یا شرایط نگهداری از پرندگان زینتی باید عاطفی تر از سایرین باشد و این امر در نگهداری تمامی این حیوانات میسر نخواهد بود جز مقبولیت نزد خانواده پذیرنده و جامعه مرتبط.
    در نهایت بررسی توجیه اقتصادی با توضیح های داده شده بر عهده شخص سرمایه گذار است. كارهای آزمایشگاهی در كشور ما رو به افزایش بوده و علاقه مندان به نگهداری از این حیوانات جالب نیز در سرتاسر این كهن گربه زیبا بسیارند.


راهكارهای بالابردن درآمد پرورش دهندگان گوسفند و بز در ایران

در شماره قبل مطالبی در خصوص مشكلات پرورش گوسفند و درآمد ناچیز گوسفندداری در ایران عنوان شد. در این قسمت سعی می شود تا راهكاری برای پایین آوردن هزینه ها و بالابردن درآمد گوسفندداران ارائه گردد.
    
    
    
    مدیریت تولید مثل
    یكی از راه های كم كردن هزینه ها، بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها و میش ها با استفاده از ابزارهای مدرن مدیریتی می باشد كه می توان با بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها از تعداد آنها در گله كاست كه علاوه بر بازگشت سریع تر سرمایه، هزینه های نگهداری را نیز كاهش می دهد. همچنین بالا بردن توان تولید مثلی میش ها باعث زایش بیشتر، هم در یك مرحله زایش و هم در دفعات زایش در طول سال شده، در نتیجه میزان سود سالیانه بیشتر خواهد شد.
    طی سالیان اخیر ابزارهای مختلفی برای مدیریت تولید مثل معرفی شده اند كه مهم ترین آنها داروهای تنظیم كننده زمان فحلی و جفت گیری گوسفند و بز می باشد كه از این گروه می توان سیدر، اسفنج و رگولین را نام برد.
    <
    
    
    B>رگولین و افزایش جفت گیری
    رگولین یك قطعه حاوی هورمون ملاتونین است كه در زیر پوست گوش قوچ و میش كاشته می شود و با رهاسازی تدریجی هورمون ملاتونین باعث می شود به نوعی اثر كوتاه شدن روز و بلند شدن مدت شب به دام القا شود به طوری كه پس از حدود 2 ماه، یك فصل جفت گیری مشابه فصل جفت گیری طبیعی كه در اواخر تابستان و اوایل پاییز شروع می شود در دام ایجاد شود.
    
    
    
    نحوه استفاده از رگولین:
    با استفاده از تفنگ مخصوص كاشت رگولین، در زیر پوست قوچ ها 3 عدد و در زیر پوست میش ها یك عدد رگولین كاشته می شود. با توجه به اینكه نیازی به برداشتن قطعات رگولین از زیر پوست نیست، كل عملیات استفاده از رگولین همان یك مرحله كاشت است.
    
    
    
    زمان بندی كاشت رگولین در قوچ و میش:
    رگولین در قوچ ها 9-7 روز قبل از میش ها كاشته می شود و 49 روز پس از كاشت رگولین در زیر پوست میش ها، قوچ ها وارد گله می شوند و پس از 15 روز جفت گیری به حداكثر خود می رسد.
    
    
    
    مزایای استفاده از رگولین:
    - ایجاد یك فصل تولید مثلی كه با توجه به امكان وقوع جفت گیری متعدد شانس باروری را بیشتر می كند.
    - استفاده هم زمان رگولین در قوچ و میش كه باعث بالا رفتن توان تولید مثلی قوچ ها هم می شود. این امر به ویژه در مواقعی كه فعالیت جنسی قوچ ها به طور طبیعی كم است (در جفت گیری های خارج از فصل طبیعی) اثر قابل توجهی در باروری گله دارد.
    - آسانی كاشت رگولین و عدم نیاز به برداشت آن.
    - با توجه به ماهیت اثر رگولین، بهترین و واضح ترین اثر استفاده از آن را می توان در خارج از فصل جفت گیری طبیعی گله كه در حالت عادی بازدهی گله بسیار پایین است مشاهده نمود.
    
    
    
    مهمترین زمینه های استفاده از رگولین:
    - تغییر تاریخ جفت گیری و زایش برای فروش بره ها در گران ترین فصل سال
    - افزایش باروری قابل توجه بره های ماده (شیشك ها)
    - كم كردن فاصله دو زایش از یكسال به 8 ماه
    - ایجاد فصل جفت گیری در بره های ماده 10-8 ماهه برای كم كردن زمان انتظار بره
    - بالا بردن توان تولید مثلی قوچ های گله
    - ایجاد سیستم زایش كنترل شده بدون فشردگی زایش
    - ایجاد سیستم زایش در تمام طول سال برای گله های بزرگ به نحوی كه بازار فروش مستمر داشته باشند
    در پایان قابل ذكر است كه رگولین در كشورهای آمریكایی، اروپایی، خاورمیانه و همچنین استرالیا مورد استفاده وسیع قرار می گیرد و در ایران نیز در استان های مختلف از قبیل خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و ... مورد استفاده قرار گرفته است و روند رو به رشد استفاده از رگولین بیانگر كارآیی و مفید بودن آن می باشد.
    
    
    شیوه كار با رگولین:
    روز اول- 30 هفته قبل از موعد انتظار برای زایش. اگر قوچ ها جدا نگهداری نمی شوند بایستی اقدام به جداسازی تمامی میش ها از تمامی قوچ ها و بزهای نر نمود. سپس باید از متخصص تلقیح و دامپزشك دعوت شود تا اقدام به كاشت ایمپلنت نموده دستورات بعدی را برای زمان واردشدن گله نرها صادر كند.
    
    
    
    عواملی كه الگوی جفت گیری را تحت تاثیر قرار می دهد:
    عوامل بسیاری وجود دارند كه جفت گیری گله را قبل از فصل جفت گیری تحت تاثیر قرار می دهند. از آن جمله می توان به وضعیت بدنی، كارآیی قوچ و مرحله شیردهی اشاره نمود. این حالات تحت تاثیر رگولین قرار ندارند ولی می توانند جنبه های مثبت استفاده از رگولین را تحت تاثیر قرار دهند. فعالیت جفت گیری پس از ورود نر به گله در صورتی زودتر اتفاق می افتد كه:
    1- درمان با رگولین نزدیك شروع فصل جفت گیری طبیعی باشد.
    2- در فصل قبلی گله زودتر زاییده باشد.
    3- گله دارای تعداد زیادی از میش هایی باشد كه به طور طبیعی می توانند قبل از فصل جفت گیری طبیعی به قوچ جواب بدهند.
    همچنین پس از ورود نر به گله جفت گیری در صورتی دیرتر رخ می دهد كه:
    1- استفاده از این هورمون زودتر از موعد توصیه شده انجام گیرد.
    2- گله در فصل قبلی دیرتر زایمان كرده باشد.
    3- قوچ ها كاملاً از گله جدا نشده باشند.
    4- گله دارای میش های نابالغ زیادی باشد.
    5- گله دارای عوامل ممانعت كننده تغذیه ای یا عفونی باشد.
    
    
    
    سلامت خود گوسفندان:
    استفاده از این ماده هیچ تغییری در رشد و تكامل بره ایجاد نمی كند و همچنین در شروع بلوغ بره متولد شده نیز تاثیری ندارد. آزمایشات نشان داده اند كه در سال بعد از استفاده از رگولین، میش ها دوباره به فصل طبیعی جفت گیری خود برگشته اند. درمان های مكرر با این دارو هیچ تاثیری بر كارآیی میش ها در تمام طول عمر ندارد و بیش از كارآیی طبیعی جنسی از آنها كار نمی كشد. از آنجا كه ایمپلنت نزدیك گوش كاشته می شود خطر تخریب لاشه به دلیل ضعف تكنیك تزریق نا محتمل می باشد. همانند هر تزریق دیگری كارگذاری این كاشته نیز با خطر عفونت همراه است لذا باید احتیاط لازم برای عملیات بهداشتی به عمل آید. رگولین بر روی رشد و خود پشم گوسفندان تاثیر نمی گذارد ولی در برخی حیوانات مثل سمور نشان داده شده كه باعث افزایش رشد خز می گردد.


چگونه هزینه های تولید حرارت واحد صنعتی خود را كاهش دهیم


    قابل توجه مدیران : حذف یارانه ها به زودی اجرا خواهد شد. هزینه های انرژی و سوخت به نحو بی سابقه ای افزایش خواهد یافت و اگر راهی برای كاهش هزینه های تولیداتی نیابیم، افزایش قیمت تمام شده موجب می شود تا واردات مواد غذایی ارزان تر از تولید داخلی شود.
    امروزه با گسترش صنایع و تغییرات در هزینه های مربوط به انرژی در جهان و به ویژه نگاه جدید به موضوع مصرف انرژی در كشور، ضروری به نظر می رسد تا برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع به دنبال راهكارهای جدید بود.
    یكی از راه حل های مواجه شدن با مشكل تامین انرژی به خصوص تامین برق و حرارت مورد نیاز كارخانجات مختلف استفاده از روش تولید پراكنده می باشد كه امروزه در دنیا جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در همین زمینه به بررسی مختصر این روش تولید انرژی می پردازیم.
    
    مقایسه تولید متمركز و تولید پراكنده
    تولید متمركز را می توان به این صورت تعریف نمود كه نیروگاه های عظیم در یك مجموعه بزرگ وظیفه تامین برق مورد نیاز تمام مجموعه را بر عهده می گیرند و برق تولیدی خود را از طریق شبكه های انتقال برای مصرف كننده هایی كه شاید كیلومترها دورتر از محل نیروگاه قرار دارند انتقال می دهند؛ اما تولید پراكنده را در كلام ساده می توان این طور تعریف نمود كه هر كدام از اعضای مجموعه بنا به میزان مصرف خود، برق مورد نیاز خود را تامین نمایند و به جای نیروگاه های بزرگ از واحدهای كوچك تولید برق استفاده شود.
    در تولید متمركز بخش زیادی از توان تولیدشده به وسیله نیروگاه ها به دلیل تلفات بالای شبكه های انتقال در مسیر طولانی بین تولیدكننده و مصرف كننده برق به هدر می رود، كه همین تلفات باعث به وجود آمدن ایده تولید پراكنده برق و مقبولیت آن در نظر سرمایه گذاران این صنعت گردیده است.
    
    تولید همزمان برق و حرارت
    در فرایند تولید برق نیاز به احتراق و تولید حرارت زیادی وجود دارد كه بخش عظیمی از این حرارت در نیروگاه های بزرگ پس از تولید برق بدون بازیافت حرارت وارد محیط می شود كه دلیل عدم استفاده از این حرارت وجود نداشتن مصرف كننده آن در نزدیكی نیروگاه های بزرگ می باشد. اما در مورد تولید پراكنده برق، این امكان وجود دارد كه از حرارت تولیدی نیز بهترین استفاده ممكن صورت گیرد.
    در حال حاضر نیاز كشور به تولید برق به دلیل گسترش صنایع و بالا رفتن روزافزون مصارف خانگی، رو به افزایش است، و با توجه به موضوع خصوصی سازی در صنعت برق، بهترین زمینه موجود برای سرمایه گذاری در این صنعت، تولید پراكنده و استفاده از سیستم های chp با همان تولید همزمان برق و حرارت می باشد.
    امروزه بخش عظیمی از هزینه های یك واحد صنعتی مربوط به هزینه انرژی است كه شامل برق مصرفی، گرمایش و سرمایش مورد نیاز آن می باشد. یك واحد تولید همزمان برق و حرارت می تواند تامین كننده برق یك واحد صنعتی و همچنین حرارت مورد نیاز آن باشد، كه این حرارت معمولا به صورت بخار آب در اختیار واحد قرار می گیرد و می تواند حرارت مورد نیاز در پروسه ی تولید محصول كارخانه، گرمایش و همچنین سرمایش را تامین نماید.
    اما این سوال مطرح می شود كه یك تولیدكننده مواد غذایی چه توجیهی می تواند برای استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت داشته باشد.
    همان طور كه می دانیم در اكثر صنایع غذایی برای فرایندهای مختلف مانند پاستوریزاسیون و پخت، از آب گرم و یا بخار آب استفاده می شود كه تولیدكنندگان برای تامین این بخار نیاز به احداث تجهیزات مختلفی مانند دیگ بخار دارند، و سوخت مصرفی این تجهیزات هزینه هنگفتی را به تولیدكنندگان تحمیل می كند. تولیدكنندگان می توانند با احداث یك واحد تولید همزمان برق و حرارت نه تنها حرارت مورد نیاز خود را تامین نمایند بلكه برق تولیدی این واحد را به وزارت نیرو به فروش برساند و عملا برای تولید بخار مصرفی خود هیچ هزینه ای پرداخت ننمایند.
    در یكی از مدل های عالی این سیستم وزارت نیرو برق تولیدی توسط این واحد را خریداری می نماید و تمام هزینه های مربوط به سوخت مصرفی را نیز تامین می نماید و حرارت تولیدشده در این فرایند نیز در اختیار واحد صنعتی قرار می گیرد.
    اگر بخواهیم با یك توضیح مختصر توجیه اقتصادی این طرح را بررسی كنیم می توانیم به این مطلب اشاره نماییم كه در صورت استفاده از روش تولید همزمان برق و حرارت، واحد صنعتی یك سرمایه گذاری اولیه انجام می دهد و به مرور زمان (معمولا در یك بازه زمانی چهارساله) بازگشت سرمایه اولیه خود را خواهد داشت و در كنار آن نیز از برق و حرارت تولیدشده توسط این سیستم نیز برخوردار می شود. حال آن كه در روش قدیمی تولید حرارت سرمایه گذار علاوه بر مصرف هزینه احداث واحد تولید حرارت با بخار، نه تنها بازگشتی در سرمایه خود نخواهد داشت، بلكه باید هزینه سوخت مصرفی آن را نیز پرداخت نماید كه با توجه به سیاست گذاری های جدید دولت در بخش انرژی، تغییرات هزینه های تامین سوخت نیز قابل تامل خواهد بود.
    در استفاده از سیستم تولید همزمان و حرارت، یك واحد صنعتی علاوه بر تولیدات محصول خود می تواند با ورود به بازار برق، برای خود یك سودآوری مطمئن و تضمین شده را به وجود آورد.
    لازم به ذكر است كه سیاست گذاری دولت و وزارت نیرو در جهت حمایت گسترده از تولید همزمان برق و حرارت می باشد كه عمده ترین این حمایت ها را می توان خرید تضمینی برق تولیدكنندگان براساس قرارداد پنج ساله، تامین سوخت مورد نیاز واحد و همچنین ارایه تسهیلات نام برد كه دلیل آن را ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین كمك به افزایش تولید برق دانست.


قرصهای ویگو مخصوص دیرانزالی

قرصهای ویگو مخصوص دیرانزالی    

قرصهای ویگو(Vego Pills) ساخت كمپانی بروكلین ایالات متحده آمریكا - نیویورك سیتی (مخصوص مردان) بهترین نوع قرصهای خوراكی برای مردان با سه كاربرد : قرصهای ویگو (Vego Pills) دارای 3 كارآیی افزایش شدید و قوی شهوت و میل ج ن سی و افزایش بسیار عالی مدت زمان نزدیكی وانزال در مردان و نعوظ كامل و محكم و طولانی میباشد . این محصول استثنائی با بهره گیری از فرمول قوی پزشكی روز دنیا موجب افزایش قابل ملاحظه زمان انزال و اركتیشن (مدت زمان شق شدگی آلت) ولذت ج ن سی شده و موجب افزایش رضایت ج ن سی در شریك ج ن سی میشود . محصولی 100% اصل آمریكایی , 100% تضمینی و بصورت 100% پلمپ شده .

محصولی بسیار قوی , جدید و با فرمولاسیون پیشرفته . افزایش دهنده قوی , سریع و طولانی مدت زمان نزدیكی و ایجادكننده دیر انزالی . افزایش دهنده قوی شهوت و میل ج ن سی در مردان . افزایش دهنده و بهبود نعوظ آلت . حجیمتر و قطورتر كردن موقتی آلت برای داشتن رابطه ای شیرینتر و نزدیكتر . ساخت كمپانی بسیار معتبرومشهور بروكلین آمریكا (Brooklyn USA) (مخصوص مردان) این محصول خوراكی درمانی كاملاً فاقد هرگونه اثرات جانبی میباشد. - قرصهای ویگو (Vego Pills) محصولی 100% استثنایی و جدید میباشد وهیچگونه عارضه ای ندارد و تاكنون هیچگونه عوارض جانبی از مصرف این محصول گزارش نشده است.

 

برخی از امکانات و قابلیتها:

 • ساخت كمپانی بروكلین ایالات متحده آمریكا - نیویورك سیتی (مخصوص مردان) .
 • محصولی بسیار قوی , جدید و با فرمولاسیون پیشرفته .
 • افزایش بسیار عالی مدت زمان نزدیكی وانزال در مردان و نعوظ كامل و محكم، طولانی آلت
 • حجیم تر شدن و قطورتر شدن موقتی آلت به مدت 1 - 3 ساعت برای داشتن رابطه شیرینتر .
 • کیفیت بسیار بالا و در عین حال قیمت بسیار پائین
 •  

  اطلاعات بیشتر و نحوه تهیه


  عکسهای سومین جشنواره گاومیش در اهواز

  عکسهای سومین جشنواره گاومیش در اهواز

   

  عکس/ سیدعلی موسوی نژاد

  مهر


  جوجه ها اجسام متحرک را تشخیص می‌دهند

  جلوه ای از قدرت پروردگار
  جوجه ها اجسام متحرک را تشخیص می‌دهند
   
   پژوهشگران ایتالیایی دریافتند که جوجه ها از یک مکانیزم ذاتی برخوردارند که به آنها اجازه می دهد اجسام متحرک را از اجسام ثابت تمایز دهند.
   

  محققان دانشگاه پادوا و دانشگاه ترنتو دریافتند که مغز حیوانات و انسان به طور ذاتی می تواند اجسام متحرک را برپایه درک حرکت خودمختار خود جسم تشخیص دهد.

  برای درک اینکه آیا تشخیص یک جسم غیرمتحرک از یک جسم متحرک یک توانایی غریزی و یا ثمره تجربه محیط است این محققان جوجه مرغهای خانگی را مورد بررسی قرار دادند.

  بلافاصله پس از شکسته شدن یک تخم مرغ و در فقدان تجربیات دیداری گذشته، تصویری از یک جسم متحرک که با حرکت به یک جسم غیرمتحرک می خورد و سبب حرکت جسم دوم می شد به جوجه ها نشان داده شد. از این نوع تحریک برای مطالعه بر روی کودکان 7 ماهه برای درک پدیده رابطه علی- معلولی استفاده می شود.

  این دانشمندان مشاهده کردند که پس از تماشای این صحنه، جوجه ها نسبت به جسم اول که خود قادر به حرکت بود توجه و علاقه مندی زیادی نشان دادند سپس در آزمایش دیگری، دو جسم متحرک به جوجه ها نشان داده و هیچ علاقه مندی از سوی جوجه ها مشاهده نشد.

  به همین منظور آزمایش اول تکرار شد درحالی که حرکت جسم دوم پس از برخورد جسم اول با سه ثانیه تاخیر شروع می شد به طوری که حتی در این مورد نیز به نظر می رسید که هر دو جسم به طور ذاتی متحرک هستند و بنابراین درک رابطه علی- معلولی میان ضربه جسم اول و حرکت جسم دوم از بین رفت.

  براساس گزارش گالیه، این محققان در این خصوص اظهار داشتند:«نتایج تحقیقات ما نشان می دهد مکانیزمی که در تشخیص میان متحرک و غیر متحرک بودن عمل می کند، غریزی است. اکنون دسترسی به این مدل حیوانی راهی به سوی شناسایی فرایندهای مغزی که پایه ذهن اجتماعی ما هستند باز می شود».
  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :