پیش بینی قیمت تخم مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی

طیبی سیدكمیل*,آذربایجانی كریم,بیاری لیلی

* دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

با اینكه از عمر پرورش طیور به شكل صنعتی آن در جهان بیش از چند دهه نمی گذرد، اما این صنعت توانسته است جایگاهی رفیع در تامین پروتئین موردنیاز جامعه انسانی پیدا كند. ثبات نسبی و پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به كاهش نوسان، باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی و در نهایت افزایش درآمد مرغداران می شود.
با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش
ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی برای افقهای زمانی یك ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید. در این راستا این فرضیه كه شبكه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت تخم مرغ كارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سالهای 85-1371 است. نتایج نشان می دهد كه شبكه های عصبی مصنوعی در بیشتر افقهای زمانی پیش بینی های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارایه می كند؛ از این رو استفاده از روشهای پیش بینی قیمتی كه عمدتا متكی بر شبكه های عصبی مصنوعی است می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسانهای مختلف كمك كند.

كلید واژه: پیش بینی قیمت، تخم مرغ، شبكه های عصبی مصنوعی، روش ARCH


برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عرفانیان زهره,عابدی سمانه

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران

هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان كشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملكرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال ‌1382 تا سال 1384 روندی كاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

كلید واژه: تقاضا، رفاه از دست رفته، انحصار، صنعت تولید شیر


تشخیص ژن تایمیدین کیناز در گانگلیون های تری ژمینال موش های واجد عفونت نهفته ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

قائمی امیر,سلیمان جاهی حوریه*,بامداد طراوت,روستایی محمدحسن,عارفیان احسان

* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 بعد از عفونت اولیه ایجاد عفونت های نهفته در سیستم اعصاب محیطی می نماید. در طی عفونت نهفته نسخه برداری ژن های ویروس بسیار محدود شده و فقط حضور ژن های LAT نسخه برداری شده در گانگلیون های آلوده دیده می شود. متعاقب عفونت چشمی عفونت نهفته ویروسی در گانگلیون های تری ژمینال شکل می گیرد. در این مطالعه واکنش زنجیره ای PCR برای نشان دادن اسیدنوکلییک بکار گرفته شد. بدین منظور موش های BALB/c با HSV-1 آلوده شدند و گانگلیون های موش های آلوده برای نشان دادن ژن TK ویروس مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکثیر و حضور قطعه ژنومی تایمیدین کیناز (TK) در گانگلیون موش ها به عنوان اندیکاتور برای نشان دادن شکل گیری عفونت های نهفته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که PCR ژن TK ویروس به عنوان یک ابزار تشخیصی قابل قبول می تواند نشانگر عفونت های نهفته ویروسی باشد و این روش بسیار اختصاصی و حساس برای نشان دادن ژنوم در گانگلیون های تری ژمینال حیوانات مورد آزمایش می باشد.

كلید واژه: تایمیدین کیناز، ویروس، هرپس سیمپلکس

 


کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

ارمی مه زاد,هاشمی سیدجمال,پوربخش سیدعلی,شاهسوندی شهلا,محمدی شهلا,شوشتری پورمحمره عبدالحمید,جهانشیری زهرا

آفلاتوکسین ها متابولیت های کارسینوژنیک هستند که به وسیله قارچهای آسپرژیلوس فلاووس در غذا و فرآورده های غذایی تولید می شوند. در این مطالعه برای تمایز بین جدایه های مولد آفلاتوکسین و آنهایی که تولید کننده توکسین نمی باشند با پرایمرهای مربوط به ژن های ساختمانی کد کننده آنزیم ها در مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین شامل ver-1، nor-1، omt-1 و ژن aflR که نقش تنظیمی دارد آزمایش PCR انجام شد. نتایج حاصل با نتایج کروماتوگرافی نازک لایه به عنوان روش متداول برای تشخیص مقایسه شد. DNA چهارده جدایه آسپرژیلوس فلاووس به وسیله روش فنل- کلروفرم استخراج و با هر یک از جفت پرایمرها آزمایش شد. DNA چهار جدایه از جدایه های مذکور با هر چهار جفت پرایمر واکنش داد که از بین این چهار جدایه سه جدایه در روش کروماتوگرافی هم مثبت شدند. نتایج نشان داد PCR روش سریع برای تشخیص جدایه های اسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین می باشد اما آنها را از جدایه های غیر مولد آفلاتوکسین به طور کامل نمی تواند تمیز دهد و باید مطالعات بیشتری برای توسعه روش غربالگری مناسب انجام پذیرد.

كلید واژه: افلاتوکسین، آسپرژیلوس، واکنش زنجیره ای پلیمراز، کروماتوگرافی لایه نازک


پارچی برای تعیین سلامت شیر

پارچی برای تعیین سلامت شیر

 

ممکن است بار ها برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از صرف صبحانه به هر دلیلی فراموش کنید که پاکت یا ظرف شیر را دوباره در یخچال بگذارید و از منزل خارج شوید. هنگامی که به خانه بر می گردید شک دارید که آیا شیر سالم است یا نه و به احتمال زیاد آن را دور می ریزید.

کمپانی R&D یک پارچ ساخته که می تواند در مورد سلامت شیر موجود در آن قضاوت کند. یک حس گر در کف این پارچ تعبیه شده که از طریق اندازگیری PH شیر، سلامت شیر را تعیین می کند.

یک صفحه نمایشگر کوچک نیز در دیواره این پارچ تعبیه شده است. اگر شیر سالم باشد عبارت Fresh و اگر شیر فاسد باشد عبارت Sour را نمایش خواهد داد.

با اینکه این پارچ می تواند یکی از مفید ترین وسیله های موجود در آشپز خانه باشد، اما هنوز خبری از زمان ساخت و قیمت آن در دسترس نیست.

آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :