پرورش خرگوش دو منظوره

پرورش خرگوش دو منظوره


تاریخچه پزوزش خرگوش دومنظوره
    اغاز اهلی نمودن خرگوش در یك سده پیش از میلاد مسیح صورت پذیرفته است در ان زمان خرگوش وحشی را در مكانهای ویژه ای به نامleporariaنامیده می شد نگهداری میكردند در چنین شرایطی زادو ولد خرگوش به طور دلخواه انجام می گرفت وبعد انها را شكار و از گوشت انها استفاده میكردند
    نژادهای رایج گوشتی
    هم اكنون 28 نژاد و77 گونه شناسایی شده است رایج ترین این نژادها خرگوش سفید نیوزلندی می باشد نژادهای رایج دیگر میتوان به خرگوش البینو خرگوش قرمز نیوزلندی .نژاد كالیفرنیایی(به رنگ سفید و گوشهای سیاه ونژاد ركس كه دارای پوست نرم وخیلی زیبا میباشداشاره كرد
     در پرورش خرگوش دومنظوره ما دارای 2 محصول می باشیم 1 گوشت 2پوست
    
    طرق پرورش
    پرورش خرگوش را به دو صورت سنتی و صنعتی انجام میپذیرد كه هر كدام دارای روشهای مختلفی می باشد
    پرورش سنتی
    پرورش سنتی به سه روش تایلندی كوزه ای قفسی تقسیم میشود
     روش تایلندی
    این روش نزدیك ترین روش به روش نوین می باشد در این روش حیوان را در قفس های چوبی نگهداری می شد.
    عیوب روش تایلندی1 جویده شدن قفس توسط حیوان 2عدم بهداشتی بودن چوب به علت نفوذ ادرار در ان و اشایعه بیماری در سطح مزرعه.
    روش كوزه ای
     در این روش حیوان را در اتاقكهایی كوچك كه در هر یك از انها حدود 100 تا 150 حیوان جا میگرفت رها كرده و كوزه هایی گلی دهان گشاد در اختیار حیوان قرار داده میشد كه حیوان در ان لانه گیزینی میكرد.
    عیوب روش كوزه در این روش برای جلوگیری از ورود سایر جانوران كلیه منافذ پوشانده میشد وجریان هوا وجود نداشت ودر تابستانها به علت كمبود هوا دچار تلفات بالا میشد وبه علت نبود تهویه اشاعه بیماری تنفسی در گله میشد
    
    روش قفسی
    این روش به 2 سورت انجام میپذیرفته 1 متحرك 2 روش ثابت
     در روش متحرك حیوان در قفسهایی كه دارای كف توری بوده كه دارای چرخهایی كوچك وكم ارتفاعی بوده به صورتی كه كف قفس با سطح زمین تماس داشته باشد كه قفس را در فصول تابستان و بهار و پاییز به مزرعه برده وبر روی علفها گذاشته و حیوان از انها تغذیه كرده و در زمستانهابا علوفه تغذیه می شد . روش ثابت نیز به این صورت میباشد كه در فضای باز محیطی محصور بزرگی ایجاد نموده و حیوان را در پرورش میدهند
     عیوب این روش در روش متحرك 1 استرس زیادی به حیوان وارد میشود و علفها زیر پای حیوان با ادرار حیوان الوده شده و باعث ایجاد بیماری شده و دیگر اشكال ان در صورت وجود بچه در لانه ماده خرگوش اجازه ورود به دیگران را نمیداد و حیوان در زیر نور مستقیم افتاب و دیگر شرایط جوی باعث به وجود امدن مشكلات برای حیوان . در نهایت تلف شدن ان میشود
     روشهای صنعتی
     این روش نیز به دو نوع سیستم باز و بسته تقسیم بندی میشود
     سیستم باز این سیستم بیشتر در مناطقی كه دارای اب و هوای معتدلی میباشد صورت مگیرد در این روش 3 ردیف قفس در روی هم قرار میگیرن كه دارای كفهای مشبكی برای خروج كود حیوان می باشد زیر هر قفسبه وسیله صفحه با شیب 45 درجه ای به پشت قفس زیرین اتصال پیدامیكند.بهتر است قفسسها را در جاییی قرار داد كه كه دور از باد و جریانهای هوایی باشد ودر بالای قفسها باید سطحی شیب دار ایجاد كرد كه مانع ورود باران به داخل قفسها شود.
    و در مورد خرگوشهای مولد باید در مراحل اخر ابستنی به قفس مولدین انتقال پیدا كنند كه بعدا توضیح داده خواهد شد
    ظروف غذایی در سیستم باز
     دراین سیستم از روش ابخوری نیپلی استفاده میشود یا ظروف پیمانه ای در مورد ظروف غذا خوری باید در پشت قفس تابیه گردد به صورتی كه اندازه نصف طول سر حیوان باشد كه حیوان نتواند وارد ان شود
     ححسنهای این سیستم عدم هزینه اولیه ساخت سالن
    عیوب این سیستم عدم كنترل دما و بیماریهای منطقه ای
    پرورش در سیستم بسته
     در این روش قفسها در داخل سالن نگهداری میشوند در این روش كلیه عوامل تحت كنترل می باشد این سیستم دارای بازده خوبی میباشد.ظروف اب خوری از روش نیپلی استفاده میشود و در مورد ظروف غذا به دوصورت تغذیه پیلتی و علوفهای میباشد در مورد غذای پیلتی میتوان از ظروف پیمانه ای استفاده كرد و در موردتغذیه علوفه از ظروفی مشبكی استفاده میشود كه حیوان از علوفه هایی ك
    ه از بین این شبكه بیرون امده است استفاده میكند . در این صورت مواد غذایی الوده نمیشوند
    قفس اندازه قفس برای پروار بندی
     اندازه قفس برای هر 5 قطه خرگوش 50 در 30 به ارتفاع 25 میباشد .
    قفس مولدین
     قفس مولدین برای هر راس خرگوش مولد با توجه به وزن ان در نظر گرفته میشود به طور مثال بر هرجفت خرگوش مولدبه وزن 7 پند(كیلوگرم3.1752)قفسی 45در40 به ارتفاع40 مورد نیاز است.
    قفس زایمان
     قفس زایمان به 2 بخش اطاق نگهداری نوزاد و محوطه تقسیم میشود اندازقفس اندازه قفس مولدین است با این تفاوت محوطه به اندازه 20 در 25 در پشت قفس ایجاد شده كه به وسیله دری به قطر 15 سانتیمتر به محوطه وصل میشود كه باید ظرف زایمان ظرفی پلاستیكی كه در كه در كف ان مقداری كاه قرار داده باشیم باشد البته در موقع نزدیك شدن زایمان ماده خرگوش باكندن مقداری از موهای خود سطح بستر را افزایش داده یك نكته دیگر در مورد قفس زایمان باید به گونه ای تابیه گردد كه در مواقع لازم اطاق زایمان از محوطه به وسیله صفحه ای از هم جدا شوند.
     سیستم جمع اوری اوری كود
     در سیستم بسته بهداشتی ترین و بهترین روش روش سطح شیب دار می باشد . كه با زاویه 45 درجه از زیر قفس كود را در ظرف مورد نظر میریزد روش دیگر روش چالی میباشد در این روش گودالی شیب دار در زیر قفس حیوان تابیه میگردد كه و در زیر قفس حیوان توری نسب مگردد در این روش ادرار و مدفوع از هم جدا شده و كود خشك به دست میاید روش بعدی روش سینی میباشد در این روش در زیر قفس سینی به عمق5 سانتیمر قرار داده میشود كه كود در داخل ان ریخته و روزانه جمع اوری شده
     شرایط سالن
     دمای مناسب برای خرگوش 18-24 درجه سانتیگراد می باشد هوادهی مناسب برای كاهش بو در سالن لازم می باشد اگر دمای محیط 29درجه سانتیگراد یا بالا تر برسد پالایش هوا كمكی نیز ضروری است تعویض هوا در سالن 5 الی15باردر ساعت باشد رطوبت منناسب سالن در حدود50درصد می باشد نور مورد نیاز خرگوش در طول روز 14 ساعت می باشد و اگر از این زمان كمتر بشود موجب اختلالت جنسی مخصوصا در گله مولدین میشود .
    .تغذیه حیوان
    میزان مصرف غذا در خرگوشها بطور متوسط روزانه حدود 5 گرم به ازاء 100 گرم وزن بدن است . بهترین ماده غذائی برای خرگوشها، جیره های غذائی تجاری است كه تركیبات آن بر اساس نیاز حیوان تنظیم شده است . این جیره ها معمولا حاوی 17% - 14% پروتئین ، 22% - 12% فیبرخام و 2500 - 2100 كیلو كالری انرژی هستند.
    در كنار این مواد می توان از سبزیجات مختلف نیز استفاده نمود و باید توجه كرد كه سبزیجات فاسد و كپك زده نباشند.
    این حیوان از نظر فیزیولوژیك شبه نشخوار كننده (Pseudoruminant) بشمار میرود و چون میكروفلور دستگاه گوارش آن نسبت به تغییرات اسمولاریته و PHبسیار حساس است بنابر این تغییر نوع مواد غذائی باید به آهستگی وطی مدت - 4 روز انجام گیرد و هرگونه تغییر ناگهانی در محتویات جیره غذائی ، بخصوص استفاده از جیره های غنی از كربوهیدرات می تواند با ایجاد اختلالات شدید گوارشی سبب مرگ حیوان گردد
    در مورد تغذیه خرگوش ما میتوانیم از انواع ضایعات كشاورزی و كارخانهای صنایع غذایی استفاده كنییم.هزینه خوراك خرگوش بسیار پایین میباشد به صورتی كه هر كیلو غذای ان به طور متوسط به كیلویی 100 تومان میرسد نكته دیگر كه در مورد تغذیه خرگوش باید به ان اشاره كرد مدفوع خواری ان استخرگوشها
    خرگوشها معمولا برخی از موادی كه خورده اند بدون انكه هضم شود شبها دفع میكنند و دوباره با واكنش لیس زدن معقد انها را میخورند. خرگوشها معمولا دو نوع ماده غذایی را دفع میكنند یكی مواد مخاطی كهاز سكوم میاید و خرگوشها ان را میخورند این عمل برای ذخیره كردن اب و ویتامین انجام میپذیرد نوع دیگر مدفوع كه خشك است چهار تا 8 ساعت پس از غذا خوردن تولید میشود این ماده معمولا هضم نمیگردد در واقع در خرگوش مواد غذاییدر مدت 24 ساعت 2بار از لوله گوارشی عبور میكند
    سیكل تولید مثل خرگوش
    دوره فحلی در خرگوش خیلی روشن نیست ولی این نكته مشخص شده است كه خرگوش ماده برای چندین هفته گرایش به دجفت گیری داررد تخمك گذاری در خرگوش وابسته به ازاد شدن هورمون لوتئینی كننده می باشد وتقریبا ده ساعت پس از جفت گیری و در نتیجه تحریك ناشی از ان تخمكذاری انجام میپذیرد این تخمك گذاری را اصطلاحا تخمك گذاری القایی مینامند .میانگین طول دوره ابستنی31 روز و تعداد نوزاد در هر زایمان بین 6-8 عدد می باشد .سن نخستین جفت گیری در خرگوش نر 6-7 ماه و در خرگوش ماده بین8-9ماه میباشد دوره ابستنی خرگوش31 روز میباشد كه حدود 35 روز بعد از زایمان دوباره جفت گیری میكن كه 1 روز قبل از این زمان خرگوش نر را باید وارد جایگاه ماده كرددهر خرگوش ماده 4 بار در سال زایمان میكند كه وزن بچه ها هنگام تولد 100 گرم میباشد كه فاقد مو با گوش و چشمانی بسته می باشند كه در سن5-8هفتگی از شیر گرفته میشوند طول مدت جنسی خرگوش 3سال میباشد
    تمایز جنسی خرگوش
    سوراخ تناسلی گرد میباشد
    غبغب حیوان (چین پوستی جلوی گردن)پدیدار میباشد
    سر پستانك های پستالن اشكار نیست
    بیضه ها به اسانی دیده میشوند فقط به این نكته باید توجه داشت كه خرگوش كه مجرای كشاله رانی در خرگوش در سراسر زندگی حیوان باز است در نتیجه بیضه ها به اسانی وارد محوطه شكمی میشوند و ممكن است نتوان انها را در كیسه بیضه یافت
    حیوان ماده
    سوراخ تناسلی بیضوی می باشد
     غبغب حیوان بزرگ واشكاراتر دیده میشود سر پستانكهای پستان های حیوان پدیدار و اشكار می باشند
    پلاك زنی در مورد بچه خرگوشهای تازه متولد شده بهترین موقع هفته اول تولد می باشد ولی در مورد گله مولد باید گوش نها را خال كوبی كرد
     طرز گرفتن خرگوش
     خرگوش رانباد از گوش یا 2پای عقب ان گرفت باید از پوست شل شانه ان را با یك دست وبادست دیگر قسمت خلفی حیوان را گرفت اگر مراقب قسمت خلفی حیوان نباشیم حیوان برگشته و موجب شكستن كمر حیوان میشود
    حمل ونقل
     حیوان را باید در سبدهای حمل مرغ قرار داد در هر سبد 10 خرگوش
    كشتار
    سیستم كشتار صنعتی خرگوش مانند مرغ می باشد فقط در قسمت پر كنی باید پوست كنی انجام میپذیرد و بعد از كشتار حیوان باید به مدت 12 ساعت اویزران گردد تا خون اتز بدن ان خارج گردد وبعدا به صورت تك تك بسته بندی شده و به صورت منجمد راهی بازار مصرف میشود
    بیماریهای شایع خرگوشپاستورلوز خرگوشی
    به صورذت ترشحات بینی كه معمولاابه رنگكرم چسبنده می باشد بروز میكند وحیوان دارای تنگی نفس شده
    پنتومونی انزئوتیك
    دارای علاعم بالینی نمیباشد ولی در زمان كشتاار در ششها معلوم میشود و در حدود20 در صد خرگوشهای پرورشس درگیر این بیماری میباشند
    اوتیت مدیا(عفونت گوش میانی)
    نشانه های این بیماری عفونت گوش میانی همراه با پیچ خوردگی گردن است كه پرورش دهندگان خرگوش اصطلاحا به این نشانه گردن كج میگویند
    تایزر
    این بیماری بیشتر خرگوش ها در سنینی كه از شیر گرفته میشوند (بین هفته های 5تا10)گرفتار میكند البته ممكن است خرگوش های بزرگسال نیز گرفتار شوند این بیماری با شروع اسهال شدید بروز نموده و خرگوش ها به زودی طلف میگردد


اصول و قوانین پرورش تمساح

اصول و قوانین پرورش تمساح


نویسنده: مهندس اصغر مباركی

طی سال های اخیر، مطالب متعددی در خصوص پرورش تمساح ارایه شده است كه به نظر می رسد در اكثر موارد به جنبه های قانونی و مقررات ویژه این فعالیت كه رعایت آن ها لازم و ضروری است توجه نشده است.
    هر چند كه پرورش تمساح در كشورهایی نظیر تایلند، یا برخی از كشورهای آمریكایی- آفریقایی فعالیت سودآور و اقتصادی است؛ اما این مهم به شدت تابعی از ویژگی های اقلیمی و شرایط آب و هوایی، فرهنگی- اجتماعی، امكانات پایه ای و فنون مرتبط با آن و صد البته شرایط بازار است.
    نبود هر كدام از این عوامل و یا برخی از آن ها به راحتی می تواند مزارع پرورش تمساح را كه نیازمند سرمایه های گزافی برای احداث هستند، به كام نابودی و ورشكستگی بكشاند. هر كدام از این عوامل در جای خود حایز اهمیت و قابل بحث و بررسی می باشد ولی به نظر می رسد كه در گام نخست قوانین ناظر بر این فعالیت و نحوه انجام و اجرای آن باید مورد توجه و نقد قرار گیرد. قوانین و مقررات حاكم بر این فعالیت را با توجه به اطلاعات موجود در دسترس می توان به دو بخش ملی و بین المللی تقسیم بندی نمود.
    در سطح ملی، قوانین موجود منتشر شده دال بر این هستند كه متولی اصلی و برای ایجاد و یا راه اندازی مزرعه پرورش تمساح به عنوان یك حیوان وحشی سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد. بر اساس قانون حفاظت و به سازی محیط مبادرت به هر گونه تكثیر و پرورش و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد. علاوه بر آن براساس ماده هفت قانون شكار و صید، خرید و فروش، تكثیر و پرورش و ورود و صدور حیوانات وحشی و اجزاء آن ها كه غیربومی ایران بوده و از خارج از كشور وارد می شود با كسب اجازه یا پروانه از سازمان مجاز است. بر این اساس اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده هفت (موارد اخیر ذكر شده) مشمول مجازات نقدی و حبس می باشد.
    همچنین براساس آیین نامه اجرای قانون شكار و صید، عرضه و نگهداری و حمل و صدور كلیه جانوران وحشی زنده و كشته و اجزاء آن ها بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت از محیط زیست ممنوع است. براساس این موضوع پروانه تكثیر و پرورش جانوران وحشی و آبزیان با توجه به نكاتی نظیر محل تاسیس، رعایت نكات بهداشتی، عدم آلودگی و عدم تهدید گونه های بومی و زیستگاه های آن ها، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست صادر می شود. ضمن اینكه در ماد ه ی دیگری از همین آیین نامه سازمان می تواند از صدور پروانه تكثیر و پرورش برای حیوانات وحشی و آبزیانی كه موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران وحشی كشور می شوند خودداری نماید.
    در سطح بین المللی نیز هر گونه فعالیت و اقدام در جهت تكثیر و پرورش یا ورود و صدور جانوارن وحشی تحت كنترل و با رعایت مقررات كنوانسیون منع تجارت جهانی گونه های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری (سایتیس) حیات وحش انجام می پذیرد. این كنوانسیون گونه ها را بر حسب میزان تهدید و نیازهای حفاظتی آن ها جهت كنترل تجارت در سه زمینه طبقه بندی نموده كه تمامی گونه های فهرست شده و در این ضمایم برای ورود و خروج، چه به صورت زنده و یا كشته و یا اجزای آن ها مستلزم دریافت مجوز یا پروانه مربوطه از دبیرخانه های كنوانسیون مذكور در كشورهای مبدا و مقصد هستند. دراین راستا سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند گونه هایی را كه برخلاف مقررات كنوانسیون مذكور و بدون مجوز به كشور وارد شده ضبط و در صورت لزوم با هزینه ی واردكننده به كشور مبدا عودت دهد.
    با توجه به اینكه تمامی گونه های تمساح نیز در ضمایم این كنوانسیون منظور شده اند، هر گونه اقدام برای ورود و خروج آن ها چه به صورت زنده و كشته و اجزاء نظیر پوست، بدون كسب و دریافت مجوزهای لازم از كشورهای وارد و صادركننده خلاف مقررات بین المللی كنوانسیون بوده و به عنوان قاچاق تلقی می گردد.
    لازم به ذكر است كه دبیرخانه این كنوانسیون در ایران در سازمان حفاظت از محیط زیست و در بخش معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی مستقر است.


آنفلوآنزای پرندگان درد یا درمان

آنفلوآنزای پرندگان درد یا درمان / آنفلوآنزای خوكی فقط از راه مصرف گوشت خوك سرایت نمی كند


آنفلوآنزای پرندگان درد یا درمان
     بی شك فصل مهمی از بیماری های عفونی، بیماری های مشترك بین انسان و حیوان (Zoonotic)، تعداد كمی از این بیماری ها شناسایی، مهار و كنترل شده است.
    اما برای عده ی كثیر دیگری تاكتیك موثری تاكنون ارایه نشده، عمدتا تلاش ها هنوز در فاز مطالعه و تحقیقات می باشد. اما یكی از خطرناك ترین این دسته بیماری ها آنفلوآنزای مرغی است.
    عمده راه انتقال این ویروس، از پرندگان یا سطوح آلوده بوده است و اعتقاد بر این است كه احتمالا موارد اندكی از انتشار انسان به انسان از H5N1 رخ داده است. چنانچه این ویروس قادر باشد به سادگی از انسانی به انسان دیگر منتقل شود باید در سطح جهانی شاهد یك پاندمیك دیگر باشیم.
    ویروس آنفلوآنزا دارای قدرت جهش و تبادل قطعات ژنی با استرین های مشابه می باشد به عبارت دیگر ما در مقابل ارگانیسمی قرار گرفته ایم كه هیچ گاه تصویر واضحی از آن نخواهیم داشت و از سوی دیگر با توجه به همزیست بودن ویروس آنفلوآنزا، پرندگان وحشی و اهلی، ارتباط تنگاتنگی با زندگی انسان ها خواهند داشت و حال آن كه ویروس های آنفلوآنزا به طور طبیعی در روده این پرندگان زندگی می نمایند. به راستی ویروس آنفلوآنزای پرندگان از كجا آمده است؟
    در طبیعت ویروس آنفلوآنزا در پرندگان وحشی آبزی مانند اردك ها و پرندگان لب دریا یافت شده است. این ویروس ها برای میلیون ها سال در بدن پرندگان وجود داشته و برای آنها مضر نبوده است، اما جهش های فراوانی كه در ویروس آنفلوآنزا رخ داده است این ویروس را قادر می سازد تا به آسانی از سر بین گونه ای بگذرد، لذا از پرندگان وحشی در اردك های اهلی و سپس به ماكیان منتقل شده است. احتمالا زنجیره عفونی بعدی خوك ها می باشند. خوك ها قادرند هم با آنفلوآنزای پرندگان و هم با آنفلوآنزای انسانی آلوده شوند.
    از طرف دیگر در مكانی مثل مزرعه كه ماكیان، انسان و خوك ها در ارتباط نزدیكی با یكدیگر زندگی می كنند، خوك ها به عنوان مخزن امتزاج دهنده ویروس های مختلف آنفلوآنزا عمل نموده اند، لذا در این مخزن دو ویروس انسانی و برخی با یكدیگر تبادل ژنی یافته اند، بنابراین ویروس جدید به دست آمده است كه شاید قادر باشد از خوك به انسان منتقل گردد.
    نتایج نشان می دهد كه ویروس آنفلوآنزای انسانی نسبت به ویروس آنفلوآنزای خوكی قرابت بیشتری دارد تا به نوع پرندگان، ویروس آنفلوآنزای پرندگان و خوك مخزن تغییرات ژنتیكی و پیدایش پاندمی های آنفلوآنزا می باشند.
    تشخیص
    جهت تشخیص در طیور باید موارد زیر را در نظر گرفت:
    اصولا جهت تشخیص در هر بیماری باید علاوه بر علایم كلینیكی موارد آزمایشگاهی را نیز مورد توجه قرار داد. درباره علایم كلینیكی بحث شده لذا در خصوص بررسی بر روی لاشه های طیور در كالبدشكافی خصوصا در موارد مرگ ناگهانی ماهیچه ها پرخون بوده و لاشه بسیار كم آب و تا حدودی دهیدراته می باشد، اِدم زیرجلدی در ناحیه سر، گردن، تپشی روی پوست به همراه التهاب شدید لایه ی ملتسهمه چشم، هموراژی روی بافت چربی محوطه شكمی.
    پرخونی شدید كلیه ها كه گاهی همراه با رسوباتی ا زنوع سنگ های اوراتی در توبول های كلیوی می باشد، خون ریزی و تغییر شكل تخمدان ها، خون ریزی در سطح چینه دان بخصوص در ناحیه اتصال به سنگدان و نهایتا علایم شدیدی كه در پنومونی ریوی دیده می شود.
    سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور خلاصه فاز پاندمی ویروس را در شش مرحله خلاصه می كند:
    1- خطر پایین
    2- ویروس جدید
    3- خود محدودشوندگی
    4- سرایت فرد به فرد
    5- شیوع اپیدمیك
    6- شیوع پانومیك
    پیشگیری یا درمان
    عده ای در بحث پیشگیری انهدام گسترده پرندگان وحشی و اهلی را به عنوان راه حلی در نظر می گیرند. اگر حتی این مطلب درست باشد این نوع مبارزه مقطعی است و به علت گستردگی ویروس در اكثر نقاط دنیا منجر به نابودی بخش كثیری از تنوع زیستی می شود، ضمن اینكه در اثرپذیری این اقدام تردید جدید وجود دارد. لذا چنین مبارزه ای به دلایل زیان های گسترده زیست محیطی و اقتصادی، مقرون به صرفه نبوده است. همچنین طراحی واكسنی جامع كه در برگیرنده سویه های شایع باشد از اقدامات دیگر انجام شده در این زمینه می باشد.
    
    
    توجه توجه آنفلوآنزای خوكی فقط از راه مصرف گوشت خوك سرایت نمی كند
    
    این روزها مدام می شنویم كه كشورهای مختلف جهان طی روزهای گذشته اقدامات محافظتی، امنیتی و مراقبتی شدیدی اعمال كرده اند و عامل تمام این احتیاط ها و گرانی ها اپیدمی آنفلوآنزای جدید و البته كشنده موسوم به آنفلوآنزای خوكی بوده است.
    مدتی است دولت تصمیم گرفته است ستاد مقابله با آنفلوآنزا با عضویت معاون اجرایی رییس جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر كشور، وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش و وزیر جهاد كشاورزی تشكیل دهد.
    این در حالی است كه مسوولان بهداشتی كشور ما به عدم ظهور این آنفلوآنزای در كشور تاكید و عنوان كردند: داروی مبارزه با آنفلوآنزای خوكی در كشور تولید می شود و ایران تنها كشور در خاورمیانه است كه توانایی تولید این دارو به شكل كپسول را دارد.
    بروز علایمی چون سرفه، عطسه، تب و لرز كه نشانه هایی مشابه سرماخوردگی است، می تواند زنگ خطر ابتلا به آنفلوآنزای خوكی باشد. پی بردن به این موضوع از راه آزمایش و در آزمایشگاه ها مشخص می گردد.
    مطرح شدن این مطلب كه آنفلوآنزای خوكی تنها از راه خوردن گوشت خوك انتقال می یابد سخنی است نادرست.
    سازمان جهانی بهداشت اعلام كرده است این بیماری از اول ماه می 2009 از H1N1 به AH1N1 تغییر كرده و دلیل این تغییر نام هم این است كه آنفلوآنزا ابتدا با خوك شروع شد و بعد به انسان انتقال یافت. اكنون نیز این ویروس از انسان به انسان منتقل می شود؛ یعنی این بیماری دیگر انسانی است نه خوكی.


پروبیوتیك و فوائد آن

پروبیوتیك و فوائد آن


نویسنده: مرجان رضای موسوی كارشناس كشاورزی

*-پروبیوتیك چیست؟
    اصطلاح پروبیوتیكprobotic) )"برای زندگی" است و سازمان جهانی بهداشت، این اصطلاح را به "ارگانیسم های زنده ای" اطلاق می كند كه در صورت مصرف مداوم ، اثرات "سلامت زایی" موثری برای میزبان خود دارند. پروبیوتیك، به عنوان صفت مواد غذایی حاوی این باكتری ها هم به كار می رود. پروبیوتیك ها به دو صورت مصرف می شوند:
    1- به صورت مكمل های غذایی به شكل پودر، شربت یا قرص
    2- .به صورت مواد غذا یی غنی شده باپروبیوتیك ها.(برای مثال اگر در تولید هرگونه فرآورده لبنی تخمیری همچون ماست، از باكتری های پروبیوتیكی استفاده شود، محصول حاصل را پروبیوتیك می نامند.
    
    *- نقش پروبیوتیك ها:
    روده انسان حاوی انواع بسیاری از باكتری ها (مفید_مضر وخنثی) است. كه باید توازن باكتریهای روده در بدن انسان برقرارباشد در غیر این صورت علاوه بر مختل شدن وظایف فلور روده باعث آكنه ، آلرژی غذایی ، خستگی مفرط، افسردگی، سردرد و ... می شود .،البته لازم به ذكر است كه در افراد سالم باكتری های مفید غالب هستند .
    باكتری های مفید در تولید تركیبات مورد نیاز بدن مانند ویتامین ها و اسیدها ی آلی نقش موثری به عهده دارند. در مقابل ، باكتری های مضر تركیبات سمی و سرطان زا تولید می كنند.بنابراین اگر باكتری های مضر در روده غالب بشوند نه تنها تركیبات مغذی و ضروری تولید نمی شوند بلكه میزان تركیبات مضر نیز افزایش می یابد . فلور میكروبی روده وابستگی زیادی به ماده غذایی مورد استفاده شخصی دارد ، بنا بر این می توان فلور میكروبی روده را تغییر داد و میكروب های مفید را جایگزین انواع مضر آن كرد .
    پروبیوتیك ها به تحریك رشد باكتریهای مفید روده و یا به كاهش بیماری زایی میكروب های مضر كمك می كنند و اثربخشی آنها تا زمانی است كه پروبیوتیك مصرف شود. علاوه بر كمك به گوارش مولكولهای پیچیده ، تركیباتی مانند ویتامینها و آنتی بیوتیكهای مختلف را تولید كرده كه برای بدن مفید است . منبع باكتری های پروبیوتیك لبنیات و میوه ها هستند.
    *-مصرف پروبیوتیك ها در دام و طیور:
    چندین و چند سال است كه معلوم شده فقدان باكتری ها در روده به سلامت آسیب می رساند ؛ مثلا حیوانات آزمایشگاهی كه در شرایط بدون باكتری و استریل رشد پیدا می كنند، اكثراً سیستم ایمنی تكامل نیافته و روده های آسیب پذیر دارند. با توجه به گسترش مصرف انواع مواد افزودنی در غذا و افزایش چشمگیر تولید فرآورده های دام و طیور در جهان ، براحتی می توان حجم و میزان دارو و مواد شیمیایی كه از این رهگذر به عنوان یك آلاینده محیط زیست را تهدید نموده و سلامت مصرف كنندگان این قبیل فرآورده ها را به مخاطره می افكند برآورد نمود. در عین حال ، به لحاظ نقش ارزنده این تركیبات در افزایش بهره وری در تولیدات دام و طیور، در اكثر موارد استفاده مكرر از آنها اجتناب ناپذیر گردیده است . لذا داشتن انواعی از افزودنیها كه ضمن حفظ ویژگیهای مطلوب فاقد تبعات سوء بهداشتی و زیست محیطی باشند ، سالهاست توجه همه پژوهشگران را در سطح جهان به خود معطوف داشته است . پروبیوتیكها را می توان یكی ازدستاوردهای مثبت محققین دانست . این مواد مكمل های غذایی میكروبی هستند كه از طریق بهبود تعادل میكروبی روده تاثیرات سودمندی در جهت افزایش توان دفاعی میزبان در برابر عوامل بیماری زا ایفا می كنند. همچنین محققین دیگری نشان دادند كه تغذیه مرغان با پروبیوتیك ها سبب بهبود تولید تخم مرغ (براساس مرغ روز) ، مصرف روزانه غذا ، وزن و اندازه تخم مرغها می شود.
    *عملكرد پروبیوتیك :
    1. ازبروز برخی از بیماری های عفونی مانند عفونت واژن كه باعث سقط زود هنگام جنین می شود جلوگیری می كنند.
    2. با قرار گرفتن و پوشاندن نقاط اتصال میكرو ارگانیسم های بیماری زا ، از رشد آنها جلوگیری می كنند.
    3.مواد غذایی موجود در بدن را قبل از این كه توسط میكروارگانیسم های بیماری زا مصرف شود، استفاده می كنند.
    4.پروبیوتیك ها می توانند هم ایمنی اختصاصی و هم غیر اختصاصی را در مقابل بیماری های روده ای تحریك كنند.
    5. موجب تحریك سیستم ایمنی و دفاعی بدن در برابرباكتری های بیماری زا می شود.
    6. باعث كا هش واز بین رفتن جذب مواد آلرژی زای لبنیات از طریق روده می گردد و حتی موجب كاهش اگزما در نوزادان میشود.
    7. كمك به جذب ویتامینها و مواد معدنی موجود در غذا .
    8.جلوگیری از سرطان روده ، كبد و پستان .
    9.كاهش كلسترول و فشار خون و.....
    *- چه نكاتی در مصرف پروبیوتیك ها حایز اهمیت است؟
     مكمل های غذایی به صورت قرص كه در حال حاضر در بازار ایران، بیشتر وارداتی هستند، باید حتما دارای روكش محافظ باشند تا باكتری های مفید، حین عبور از معده، در اسید معده از بین نروند.
     فرآورده های لبنی، بهترین حامل پروبیوتیك ها محسوب می شوند. البته هنوز غنی سازی لبنیات با پروبیوتیك ها خیلی رایج نشده است.
     موز، عسل، مارچوبه، كنگر فرنگی، سیر و پیاز حاوی موادی هستند كه باعث می شود باكتری های پروبیوتیك بهتر رشد كنند. البته برای اثر بخشی بایستی مقادیر زیادی از آن ها مصرف شود.
     افرادی كه آنتی بیوتیك مصرف می كنند، دچار اسهال، عفونت مخمری مهبل و یا دچار سوءتغذیه هستند، در اولویت مصرف پروبیوتیك ها قرار دارند.
     ماده موسوم به استارتر ماست ، پروبیوتیك محسوب نمی شود. بنابراین نمی شود گفت ماست یك ماده پروبیوتیك طبیعی است. این باور رایج غلطی است كه وجود دارد.
    *- نسل جدید محصولات لبنی
    در حال حاضر فرآورده های پروبیوتیكی مختلفی در جهان تولید و عرضه می شوند . انواع نوشیدنی های پروبیوتیك، شیر، انواع پنیر، دوغ و ماست نوشیدنی ، ماست سفت یا هم زده ، بستنی ، خامه ترش ، شیر بدون چربی و نوشیدنی های به دست آمده از دوغ ، كره از جمله این محصولات هستند. ماست یكی از محصولاتی است كه به عنوان یك فرآورده پروبیوتیك بالقوه، توجه زیادی را به خود جلب كرده است. ماست پروبیوتیك علاوه بر تامین باكتری های زنده ، مواد مغذی با ارزشی هم چون كلسیم و پپتیدهای بیولوژیك در اختیار بدن قرار می دهند .بر این اساس بازار ماست های پروبیوتیكی در سراسر جهان رشد زیادی را نشان می دهد ، به طوری كه بخش قابل ملاحظه ای از ماست های عرضه شده حاوی باكتری های پروبیوتیك است .سهم این نوع ماست ها در اروپا بین 5 تا 20 در صد بازار بر آورد می شود . در فرانسه نیز 10 درصد ماست ها ی عرضه شده از نوع پروبیوتیكی است و تولید این محصولات سالانه 3 درصد افزایش می یابد .كلیه فرآورده های لبنی پروبیوتیك از جمله ماست پروبیوتیك را بایستی تا هنگام مصرف ، سرد نگه داشت تا هم میزان زنده ماندن باكتری هایی مفید و هم اثرات پایدار این فرآورده ها را تضمین نمود.
    *- ماست پروبیوتیك:
    امروزه مشتریان علاوه بر انتخاب میان ماست های كم چرب و پر چرب ، یا ماست میوه ای با یك گزینه ی دیگر هم روبه روهستند ماست پروبیوتیك.
    ماست پروبیوتیك یك ماست غنی شده است كه با استفاده از آن نه تنها می توان از مزایای ماست بهره برد بلكه می توان باكتری های مفید و لازم را نیز از این طریق تامین كرد . این محصول در دمایی بین 38 تا 45 درجه سانتی گراد تهیه می شود و منبع غنی از كلسیم و ویتامین k است و حاوی مقادیر زیادی میكروارگانیسم های مفیدی است كه به تعادل داخل بدن كمك می كند . این ماده لبنی حاوی اسیدهای آمینه ضروری است كه برای سلامت انسان مفید است. تریپتوفان یكی از این اسیدهای آمینه است كه موجب جذب و ذخیره كلسیم و منیزیم می شود و در نهایت به تقویت سیستم عصبی منجر می شود.
    امروزه در ایران به لطف خداوند منان و تلاش متخصصین ایرانی ماست پروبیوتیك، دوغ پروبیوتیك و نوشیدنی های حاوی پروبیوتیك در بازار با نام های مختلفی عرضه می شود .
    خانم مهندس مدنی مدیر محصول ماست پروبیوتیكی شركت كاله میگویند كه شركت كاله در سال 1370 تاسیس شد و از سال گذشته تولید ماست پروبیوتیكی شركت را با نام ماست پروبیوتیك ، و نوشیدنی كفیر(دوغ) را به بازار عرضه می كند . هم اكنون ماست پروبیوتیكی شركت صنایع شیر ایران (پگاه) با نام پروماس، دوغ این شركت با نام كفیر ، و نوشیدنی های این شركت با نام پرونوش به بازار عرضه می شود .


رییس جمهور آینده چگونه به كشاورزی می نگرد

ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 112رییس جمهور آینده چگونه به كشاورزی می نگرد / نامزدهای ریاست جمهوری در مورد كشاورزی چه می گویند/كشاورزی دانایی محور ،زیربنای توسعه پایدار

رییس جمهور آینده چگونه به كشاورزی می نگرد؟
    
    در نیمه دوم اردیبهشت ماه، نشریه دام، كشت و صنعت با ارسال درخواست خود از طریق ایمیل برای مطرح ترین نامزدهای ریاست جمهوری از جمله آقای دكتر احمدی نژاد، آقای مهندس میرحسین موسوی، آقای دكتر محسن رضایی و آقای مهدی كروبی از آنها خواست شعارهای تبلیغاتی خود را همراه با برنامه ها و سیاست اداره امور بخش كشاورزی برای چاپ در نشریه ارسال نمایند.
    متاسفانه ستاد و دفاتر سه تن از نامزدها (آقایان احمدی نژاد، رضایی و كروبی) پاسخی به درخواست ماهنامه ندادند و از این میان فقط كمیسیون كشاورزی و روستاییان ستاد آقای مهندس موسوی پاسخ خود را ارسال داشت كه در همین صفحه از نظر خوانندگان محترم می گذرد.
    خاطرنشان می سازد نشریه برای هر كاندیدا 2 صفحه فضای رایگان و یكسان اختصاص داده بود تا به سهم خود روسای جمهوری احتمالی را وادار نماید توجه ویژه ای به مظلومیت های بخش كشاورزی و كشاورز و سرمایه گذاری در كشاورزی داشته باشند. اما 4 تن از خبرنگاران نشریه و هر كدام 2 هفته از وقت كاری خود را صرف كردند تا متوجه شوند اكثر نامزدها اصولا نگاهی به بخش كشاورزی و برنامه جامع و مدونی برای ساماندهی زندگی حدود 20 میلیون روستایی و كشاورز در دست ندارند.
    آنچه در پی می آید برگرفته از سایت ها یا نظرات طرح شده در سایر رسانه هاست تا حداقل كشاورزان جامعه با دیدگاههای نامزدهای ریاست جمهوری در دولت دهم آشنا شوند.
    
    
    نامزدهای ریاست جمهوری در مورد كشاورزی چه می گویند!
    
     حال و هوای انتخابات همیشه زمینه ای است برای مطرح كردن مشكلات و نیازهای كشور از دانشجو گرفته تا كارگر، كشاورز و دامدار. در این میان اما، با وجود حیاتی بودن فعالیت كشاورزان، آن ها همواره از مشكلات عدیده ای رنج می برند. در عین حال در چند سال اخیر با واردات بی رویه محصولات كشاورزی روبه رو بوده ایم و كمتر مزایا و تسهیلات ویژه ای به كشاورزان اختصاص یافته است.
    در این میان خبرنگاران ماهنامه دام، كشت و صنعت تلاش كردند با وزرای كشاورزی دوره های پیشین در زمینه تدبیر رییس جمهوری احتمالی آینده و برنامه های آنان برای بخش كشاورزی گفت وگو كنند كه متاسفانه هیچ كدام از آن ها حاضر به پاسخگویی به سوالات ما نشدند.
    احمدی نژاد اتم درست كرده است
    هفته نامه پیام زنجان در 24 فروردین ماه امسال به قلم سعید فقیهی مطلبی چاپ كرده بود با این مضمون: در اولین روزهای تعطیل عید، در مسیر همدان با روستایی میانسالی هم صحبت شده و از او پرسیدم كه در انتخابات ریاست جمهوری به چه كسی رای خواهد داد؟ مرد روستایی بی درنگ گفت: احمدی نژاد!
    با احتیاط بیشتری پرسیدم كه آیا اوضاع معیشتی و كشاورزی آن ها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بهتر از قبل شده است؟ وی گفت: نه تنها بهتر نشده بلكه به دلیل سیاست های وزیر جهاد كشاورزی و كم لطفی طبیعت، كمتر كشاورزی قادر به اداره زندگی خود می باشد! شگفت زده و با تعجب پرسیدم: پس به چه دلیل مایل به ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟ این بار مرد روستایی چهره مغموم خود را در هم كشید و فاتحانه پاسخ داد:
    «احمدی نژاد اتم درست كرده است»...!
     احمدی نژاد معتقد است بایستی یك نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذایی تشكیل شود و مناسبات تولید را سازماندهی كرده و همه كشاورزان از آن تبعیت كنند.
    احمدی نژاد می گوید با اشاعه فرهنگ مهرورزی و پرهیز از گسترش سلاح های مرگبار می توان سهم مناسبی از هزینه نظامی كشورها را صرف بهبود تولید مواد غذایی و یارانه غذا برای فقیران كرد.!!
    میرحسین موسوی : حذف روستاها مشكل امنیتی پیش می آورد
    میر حسین موسوی اما با دیدی عمیق تر به درد زحمتكشان پرتلاش جامعه می نگرد. موسوی حذف هر روستا را یك مشكل امنیتی می داند و معتقد است اگر كشاورز و روستایی صدای اعتراض ندارد و نمی تواند تظاهرات كند، دلیل حل شدن مشكلات نیست بلكه باید با عزمی ملی به حل معضلات كشاورزان پرداخت.
    موسوی نیز مخالف واردات بی رویه محصولات است و معتقد است آنچه روستاهای ما را تهی و كشاورزان ما را زمین گیر كرده است، واردات بی رویه دولت است.
    موسوی از حقوق كشاورزان می گوید، از حق بیمه، از مشكلات جمعیتی حدود 23 میلیون نفر در كشور، از جفایی كه دولت در حق كشاورزان می كند و خدشه ای كه بر كرامت انسانی كشاورزان وارد شده است.
    موسوی با برنامه های مدون و حساب شده در نظر دارد تا ساختار كشاورزی را از طریق خصوصی سازی، تحقیقات و گسترش ارتباطات بین المللی و توجه به فناوری های نو تقویت كند.
    نوسازی و بازسازی بخش كشاورزی، جلوگیری از واردات بی رویه، ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی، صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزان، برخورداری روستاییان از بیمه درمانی و... قطعا مسیر مشكلی است كه میرحسین موسوی برای ایجاد ثروت و توسعه كشاورزی پایدار، قصد پیمودن آن را دارد.
    میرحسین می خواهد با استفاده از توان خویش برای نجات میهن از بحران و با تكیه به صداقت جوانان و با اعتماد به ایشان، كشور را از بدترین دوره اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به مسیری منطقی و جهانی هدایت كند.
    كروبی: كشاورزان ولی نعمت ما هستند
    مهدی كروبی، كاندیدای ریاست جمهوری در دولت دهم، معتقد به رعایت قواعد رقابت آزاد است، نه آن چنان كه با رعایت موازین گمركی، سیب فرانسوی و هلوی شیلی و پرتقال چینی در كنار محصولات ایرانی به بازار راه پیدا كند. وی رقابت آزاد را به نفع اقتصاد ملی می داند.
    كروبی واردات بی رویه محصولات كشاورزی را در كنار پدیده طبیعی خشكسالی، دو عامل مهم تهدید كشاورزان و باغداران عنوان كرد.
    كروبی نیز معتقد است عدم تدبیر و مدیریت ضعیف در بخش كشاورزی باعث شده است كه با وجود ثروت های كلان طبیعی در سرزمین مان، با واردات بی رویه و كاهش تولید داخلی مواجه شویم.
    كروبی این بار می خواهد مردم را در درآمدهای نفتی سهیم كند تا قدرت اقتصادی آنان مردم افزایش یافته و با احیای برنامه ریزی در كشور، در راه احقاق حقوق شهروندان گام موثری بردارد.
    دكتر رضایی: كشاورزی ایران منفجر شده است
    محسن رضایی بارها یادآور شده است كه نخستین برنامه وی ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت كشور و ایجاد دولت ائتلافی از تمام اقشار جامعه است. وی می كوشد كارآمدترین افراد را برای خدمت در بخش كشاورزی انتخاب كند.
    رضایی بیشترین اسراف ها را در دولت كنونی می داند و معتقد است كه پرداختن به مسایلی چون ورود میوه های خارجی، تنها باعث سرگرم شدن عده ای و سود بردن سودجویان خواهد شد.
    با توجه به تبدیل بسیاری از زمین های كشاورزی به باغ و خانه های ویلایی و هجوم روستاییان بیكار به شهرهای مركزی برای حفظ حیات خود، رضایی خاطرنشان می كند كه فقر و بیكاری تنها رقیب و دشمن اصلی وی می باشد.
    
    كشاورزی دانایی محور، زیربنای توسعه پایدار
    مصوب كمیسیون كشاورزی و روستائیان ستاد آقای مهندس میرحسین موسوی 8/2/1388
    
    مقدمه
    در جهان امروز پیشرفت و رونق كشاورزی بیش از هر عاملی بر پایه استمرار سیاست های كلی، برنامه مصوب و انعطاف در روش های اجرایی استقرار دارد.
    قدر مسلم اینكه تصمیمات متخذه برای ایجاد تحول اساسی در برنامه های عمرانی و توسعه كشاورزی كشور از یك طرف باید بر پایه نتایج مطالعات، بررسی ها و تحقیقات انجام شده استوار شود و از طرف دیگر متكی به قوانین مدون و ضوابط معین باشد تا دچار لغزش و انحراف نشود.
    
    راهكارها و رئوس برنامه های اجرایی
    الف) تولیدكنندگان، كشاورزان و روستائیان
    - تولید ثروت، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و كشاورزان و رفع فقر
    - ایجاد زمینه اشتغال برای تمامی جوانان روستایی
    - گسترش بیمه خدمات درمانی، از كار افتادگی و بازنشستگی برای كلیه كشاورزان و روستائیان (اجرای اصل 29 قانون اساسی).
    - آموزش مستمر تولیدكنندگان بخش كشاورزی و ارتقای سطح دانش نظری و عملی روستائیان
    - محرومیت زدایی كامل از مناطق تولید كشاورزی و روستاها
    
    ب) تولیدات كشاورزی
    - احترام به مالكیت ارضی تولید كنندگان و سند دار نمودن اراضی كشاورزی
    - جذب سرمایه های كافی از منابع داخلی و خارجی برای جبران استهلاك و تامین نیازهای توسعه ای بخش در زمینه های زیر
    • سرمایه گذاری برای ارتقای سطح تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی
    • سرمایه گذاری كافی برای خدمات مهندسی، ساخت زیربناها و تجهیز مزارع و رفع عقب ماندگی های برنامه مدیریت آبیاری بخش كشاورزی با تاكید بر افزایش بهره وری آب
    • سرمایه گذاری برای ایجاد نهادهای پیمانكاری و مشاورتی و تقویت پیمانكاران و مشاوران در زمینه های مهندسی، طراحی و اجرا در بخش كشاورزی
    • سرمایه گذاری درجهت توسعه و استقرار واحدها و تاسیسات دامداری، مرغداری، آبزی پروری، و شیلات
    • سرمایه گذاری به منظور بازسازی و نوسازی باغات فرسوده كشور
    • سرمایه گذاری برای صنایع تبدیلی كشاورزی، غذایی و بسته بندی . استقرار و توسعه صنایع تبدیلی كشاورزی، نگهداری و بسته بندی مواد غذایی
    - كاهش ریسك سرمایه گذاری در بخش ، با توسعه و بهبود سیستم بیمه محصولات كشاورزی
    - اتخاذ سیاست های تعرفه ای مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی
    - اصلاح قوانین بازدارنده در زمینه های گوناگون كشاورزی از جمله ورود سرمایه و تكنولوژی به بخش
    - تقویت ساختار تحقیقات كشاورزی از طریق
    • تلاش در جهت خصوصی سازی تحقیقات كشاورزی.
    • گسترش روابط علمی و ارتباطات بین المللی با جهان.
    • توجه به فناوری های نو (مهندسی ژنتیك، بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط زیست) .
    • گسترش و نهادینه كردن ارتباط مستمر كشاورزان با موسسات تحقیقاتی و محققین اعم از خصوصی و دولتی و بكارگیری نتایج حاصل از تحقیقات در تولید.
    • مشتری گرا كردن و رقابتی نمودن تحقیقات كشاورزی.
    • ارتقا و تقویت منزلت متخصصین و جلوگیری از خروج انبوه آنها از بخش كشاورزی.
    - جهت گیری در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش، افزایش بهره وری و افزایش تولید با استفاده از فناوری های نو.
    - اعمال مستمر سیاست حذف دولت از تصدی گری امور و توسعه تشكل های كاملا مردمی و مستقل از دولت.
    - تقویت انگیزه در صاحبان سرمایه و علاقمندان برای سرمایه گذاری در بخش كشاورزی.
    - حفاظت از منابع طبیعی شامل پوشش گیاهی (جنگل و مرتع)، آبهای شیرین سرزمینی، منابع خاك و ذخایر ژنتیكی اعم از گیاهی، میكروبی و حیوانی.
    - جلوگیری از گسترش كویر، ممانعت از شور شدن آب های زیر زمینی و فرسایش خاك ، توسعه و گسترش فعالیت های آبخیزداری، آبخوان داری و كویرزدایی.
    - افزایش تولید در كلیه فعالیت های كشاورزی و حركت به سمت خودكفایی در اكثر محصولات اساسی و استراتژیك با توجه به پایداری تولید.
    - افزایش بهره وری و كاهش هزینه های تولید به منظور رقابت پذیر شدن تولیدات داخلی با محصولات مشابه خارجی.
    - تنظیم خدمات پشتیبانی و حمایتی كشاورزان و حذف تدریجی دولت از این گردونه، تامین به موقع كافی و دارای كیفیت مناسب نهاده های كشاورزی شامل كود، سم، بذر، نهال، انواع خوراك دام، طیور و پرورش آبزیان، داروها و مكمل های دامی، نژادهای برتر ژنتیكی و نهایتاً ماشین آلات و ادوات كشاورزی.
    
    ج) تضمین دسترسی همگان به غذای سالم وكافی (امنیت غذایی، سلامت و كیفیت غذا) و افزایش سریع ضریب امنیت غذایی با تكیه بر تولیدات داخلی و كاهش شدید سوء تغذیه با توجه به كاهش قیمت تمام شده و اصلاح شبكه بازرگانی محصولات كشاورزی ، تضمین سلامتی و كیفیت برتر محصولات كشاورزی ، فارغ از روش های مورد استفاده در تولید آن.
    
    د) اصلاح رویكرد بازرگانی كشاورزی از طریق
    • تقویت و هدفمند كردن یارانه های بخش كشاورزی
    • حمایت از صادرات محصولات كشاورزی با مزیت نسبی بهره وری در آب و در مقابل، واردات مواد غذایی ضروری با رعایت اصل صرفه جویی در مصرف آب
    • جلوگیری از واردات بی رویه محصولات كشاورزی
    • رقابتی كردن و تنوع بخشی در بازرگانی محصولات كشاورزی و مقابله با انحصار واردات محصولات كشاورزی و ارزاق عمومی
    • توجه به سلامتی و استاندارد محصولات كشاورزی به ویژه محصولات وارداتی


زالوی پزشكی جانداری كوچك با خواصی شگفت انگیز


تشریح انواع زالو
     در حدود 650 نوع زالو در علم جانورشناسی شناسایی شده اند. زالو ها انواع آبزی دارند كه ممكن است در چشمه ساران، جویبارها، حوض ها، استخرها، مرداب ها، باتلاق ها و دریاچه ها زندگی كنند. از طرف دیگر می توانند از انواع دوزیستان یا خاكی باشند ولی از هر نوعی كه باشند به رطوبت وابسته اند و توزیع و انتشار آنها به میزان رطوبت زمین و هوا ارتباط دارند. نقطه مشترك دیگر انواع زالو ها در خوی انگلی است. بعضی از زالوهای آبزی از كرم های خاكی و تخم قورباغه ها و انواع دیگری از زالوهای آبزی كه قدرت مكندگی چندانی ندارند از كرم های خاكی، لارو و حشره و حتی لجن های آلی كف استخر تغذیه می كنند. بعضی از آنها به حلزون ها حمله می كنند و بعضی دیگر كه آرواره یا دندان ندارند و دارای قدرت گزش نیستند، به بریدگی هایی كه خون تازه ای دارند و یا به دور جانورانی كه تازه كشته شده اند و خون تازه ای از آنها جریان یافته است جمع می شوند. خون آشامی، صفت مشترك آنها است. بعضی از انواع زالوهای خون آشام كه خشكی زی هستند وارد مجاری بینی و سینوس ها می شوند و آن قدر خون می خورند و باد می كنند كه راه فرار از این مجاری برای آنها باقی نمی ماند. زالوهای آبزی، انگل ماهی ها و لاك پشت ها می باشند و معمولا وقتی به میزبان خود می چسبند به سادگی او را رها نمی كنند. زالوی پزشكی نمونه ای از این زالو هاست.
    مرفولوژی و آناتومی زالوی پزشكی
    از نظر جانورشناسی زالوها در طبقه بندی خانواده كرم های خاكی جای می گیرند. Hirudo medicinalis یا زالوی پزشكی حدود یك سانتی متر قطر داشته و طول آن به طور میانگین 12 سانتی متر است و بدن زالو حلقه حلقه بوده و از كوتیكول لزج و چسبنده ای پوشیده شده است و در دو انتها و به دو بادكش ختم می شود. دهان در بادكش قدامی قرار دارد و شامل سه ردیف فك به شكل Y می باشد و بادكش خلفی وظیفه نگهداری و چسبیدن زالو به میزبان را بر عهده دارد. قسمت پشت زالو معمولا سبز تیره و دارای سه نوار قهوه ای رنگ در طرفین باشد. این حیوانات مغز ندارند و دارای عقده های عصبی (گانگلیون) و مجهز به دستگاه عضلانی پركار و قوی هستند كه از آن برای حركت و تغذیه استفاده می كنند. زالو ها نسبت به نور، بو، صدا، گرما و ارتعاش و لمس كردن حساس بوده و قادر به درك آنها می باشند.
    تغذیه و تولید مثل زالو
    زالوها پس از چسبیدن به میزبان، پوست یا مخاط را به وسیله سه آرواره شاخی خود به شكل شكاف سه شاخه می درانند و در كل بادكش دهانی به مثابه یك سیستم ایجاد خلا عمل می كند و خون را به جیب های قابل اتساع قسمت میانی لوله گوارش (چینه دان= crop) پمپاژ كرده و پس از دفع قسمت اعظم آب خون، قسمت غلیظ و متراكم آن در چینه دان زالو باقی می ماند و به آهستگی ظرف چندین ماه گوارش می یابد. شایان ذكر است كه زالو در یك وعده غذایی می تواند چندین برابر وزن خود خون بخورد.
    همه زالوها، هرمافرودیت (دو جنسی) هستند و علاقه دارند پیش از آن كه خود را گشنیده كنند با همدیگر بیامیزند و به این ترتیب كه هر كدام مزینه خود را به مادینه دیگری می رساند و سپس هر دو بارور می شوند. تخم ناشی از آمیزش زالوها با یكدیگر به شكل پیله ژله مانندی از زالو جدا شده و به خاك یا سنگ یا كنده های درخت در حاشیه آب می چسبند و پس از مدتی به صورت كرم های ریزی ظاهر می شوند. زالوها پس از یكی دو بار زایمان می میرند.
    چگونگی صید زالو
    زالو ها معمولا به صورت كلونی حركات هماهنگی دارند و دسته جمعی از جایی به جای دیگر می روند. آنها بوی خون را دریافت می كنند و اگر زالویی به انسان یا جانوری بچسبد دیگر زالوها نیز متوجه شده و به آن سو هجوم می برند. بهترین راه صید زالو از مرداب ها آن است كه صیادان به جای شلوار، جوراب نازك زنانه بلند پوشیده و درون مرداب بروند، آن قدر كه تا بالای ران پا در آب فرو روند. سپس با تكان دادن آب، زالو را متوجه حضور خود نمایند. زالوها با استشمام بوی انسان به سمت طعمه آمده و به جوراب می چسبند ولی نمی توانند نیش بزنند در این حالت صیاد بیرون آمده و جوراب را به صورت برعكس از پای خویش بیرون می آورد. جوراب به صورت كیسه ای درآمده و تعداد زیادی از آنها را در بر می گیرد. راه دیگر استفاده از چكمه های بلند و فرو رفتن در مرداب و صید با دست است.
    نحوه نگهداری زالو
    برای نگهداری سالم زالوها باید آب محل زندگی آنها را یك روز در میان تعویض كرد، چون زالوها با ترشح مواد شیمیایی از جمله آمونیاك، اكسیژن آب را از بین برده و به تدریج خود نیز ضعیف شده و كارآیی خود را از دست می دهند و سرانجام پس از چند روز می میرند. بهتر است از آب كلرینه استفاده نشود و به جای آن از آب مقطر یا آب بدون كلر استفاده نمود. قبل از جابه جایی می بایست دمای آب را كنترل كرده و از تغییر دمای ناگهانی آب تعویضی خودداری كرد. زالو ها به گرما حساسند و نباید دمای آب بیش از 10 درجه سانتی گراد باشد و یا در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرند. غیر از آب زالو را می توان در خاك مرطوب و تمیز كه در كیسه های نخی یا كتانی محصور شده باشد نگهداری كرد. درجه حرارت ایده آل برای زالوها 7-4 درجه سانتی گراد می باشد.
    زالودرمانی
    زالودرمانی سابقه چندهزار ساله دارد و كاربرد آن به قرون قبل از میلاد مسیح (ع) برمی گردد. زالودرمانی علمی بود كه توسط ایرانی ها به اوج پیشرفت و كارآیی رسید. ایرانیان نسبت به سایر ملل در این رشته تلاش های جدی تری كردند ولی اكنون كشورهای غربی در حال سرقت این علوم اند و مسوولان پزشكی ما در خواب!!
    ممكن است این سوال به ذهن خطور كند كه آیا زالوها از درون جسم خویش بیماری هایی را به انسان منتقل می كنند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت كه زالوها برای هضم خون یك نوع باكتری ترشح می كنند كه همین باكتری باعث از بین رفتن سایر باكتری ها می شود و در نتیجه از فاسد شدن خون مكیده شده جلوگیری می كند پس می بینید كه سیستم ایمنی این مخلوق عجیب خداوند قدرت نابودی عوامل بیماری زا را نیز در بدن خود داراست و بیماری را منتقل نمی كند ولی باز هم برای اطمینان خاطر، بیشتر زالوها را قبل از مصرف در آب زلال قرار داده و بارها می شوند تا از هر گونه آلودگی احتمالی پاك گردند. 
    


راهكار عملی پرورش كبوتر گوشتی

راهكار عملی پرورش كبوتر گوشتی


پرورش كبوتر در قدیم
    زمان اهلی شدن كبوتر به درستی معلوم نیست ولی آنچه مسلم است اینكه از سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، كبوتردر مصر وجود داشته و پادشاهان مصر، به عنوان پیك از آن استفاده می كردند و حتی آنها را پرنده های مقدس می دانستند. پس از مصر، ایران، چین، یونان و روم از قدیمی ترین مراكز پرورش و تربیت كبوتر در اعصار گذشته بوده اند.
    
    پرورش كبوتر در ایران
    درگذشته در ایران كبوترخانه های زیادی ساخته شده بود. شاردن جهانگرد معروف، در زمان خود تعداد این كبوترخانه ها را 3000 برج می داند.
    از آن جایی كه این كبوترخانه ها بیشتر در مزارع واقع شده است، می توان به این نكته پی برد كه درگذشته از فضله كبوتر به عنوان كود استفاده می كردند. بدین منظور ساختمان درونی كبوترخانه ها را شبیه كندوی زنبور عسل درست می كردند تا كبوتران در آن جا زندگی كرده و غذای خود را از مزارع اطراف تامین كنند و از طرف دیگر كشاورزان نیز هر چند وقت یك بار فضولات آنها را جمع آوری می كردند. شاردن جهانگرد می گوید: «حوالی اصفهان 3000 كبوترخانه می شماردند و تمامی اینها چنان كه دیده ام بیشتر برای تحصیل كود ساخته شده است نه برای پرورش و تغذیه كبوتران. ایرانیان فضله پرندگان را «چلغوز» می نامند كه به معنی محرك قوی می باشد».
    اهمیت كبوترخانه در اقتصاد ایران چنان بوده است كه غازان خان مغول در كنار سایر اقداماتی كه برای احیای كشاورزی ایران انجام داد، فرمان هایی برای حفظ، بازسازی و نگهداری كبوتران و كبوترخانه ها صادر كرد.
    ولی در حال حاضركبوتر در ایران بیشتر برای تفریح مورد استفاده قرار می گیرد و ایران باسابقه چندین هزار ساله در این امر از این علم افتاده.
    
    نژادهای معروف كبوتر
    
    كبوتر شاهی King Pigeon
    نژادی آمریكایی است كه از آن گونه هایی به رنگ های سفید، نقره ای، آبی تیره، سرخ و زرد وجود دارد. معمول ترین آنها گونه سفید است. وزن كبوتر نر بالغ در حدود 900 گرم و كبوتر ماده بالغ در حدود 750 گرم و وزن هر جفت جوجه بین 900 تا 1350 گرم است. این نژاد سالانه 8 تا 15 جفت جوجه می دهد.
    كبوتر گاینت هومر Giant Homer Pigeon
    این نژاد از بهترین نژادهای گوشتی كبوتر است. وزن كبوتر نر بالغ در حدود 900 گرم و كبوتر ماده بالغ تقریبا 700 گرم و وزن هر جفت جوجه 400 تا 600 گرم است. این نژاد سالی 8 تا 12 جفت جوجه می دهد. تنوع رنگی زیادی دارد و متداول ترین رنگ مربوط به گونه ای است كه رنگ سر، دم و دو طرف بال ها آبی تیره و باقی اجزای بدن، سفید است. این كبوتر از جمله بارورترین و پرنسل ترین كبوترها به شمار می رود و دیگر اینكه برای تغذیه انسان گوشت مناسب و لذیذی دارد.
    كبوتر رنت Rant Pigeon
    این نژاد سنگین وزن ترین كبوتر است. وزن پرنده بالغ آن در حدود 5/1 كیلوگرم است و رنگ های متفاوتی دارد كه بیشتر به رنگ سفید است. این نژاد سالانه 4 تا 6 جفت جوجه می دهد و وزن هر جفت جوجه آن 5/1 تا 2 كیلوگرم است. این نژاد از بدنی كشیده و سینه ای عمیق برخوردار است.
    كبوتر كارینه Carneau pigeon
    كبوترهای كارینه از كبوترهای جنوب بلژیك و شمال فرانسه به وجود آمده، وزن كبوتر نر بالغ حدود 700 گرم و كبوتر ماده بالغ حدود 600 گرم است. این نژاد سالانه 6 تا 12 جفت جوجه می دهد و وزن هر جفت جوجه حدود 950 تا 1000 گرم است.
    كبوتر موندن Mondaine Pigeon
    این نژاد دو تیره دارد، تیره سوئیسی سفیدرنگ با سری بدون پر و تیره فرانسوی با رنگ های مختلف، نژاد موندن شبیه مرغ است و وزن پرنده در حدود 1 تا 5/1 كیلوگرم است و سالانه 5 تا 12 جفت جوجه می دهد و وزن یك جفت جوجه آن 1250 گرم است. پاهای این نژاد پرهای انبوهی دارد.
    كبوتر چین دار شرقی Oriental Frills Pigeon
    مهمترین مشخصه این نژاد منقار كوتاه است كه به آن شكلی زیبا می دهد و در انواع اصیل معمولا منقار پرنده كوتاه و پهن است. اما حقیقت این است كه پرورش آن با سایر انواع پرندگان زینتی تفاوتی ندارد و به عنوان پرنده تزیینی مورد استفاده قرار می گیرد.
    كبوتر مكه Makka Pigeon
    اصل این نژاد به سه جا نسبت داده می شود كه این سه مكان عبارتند از: شهر صنعا در یمن، شهر مكه و كشور مصر و بیشتر به نظر می رسد كه اصل آن از شهر صنعای یمن بوده و از ان جا به مكه و مصر برده شده است. این نژاد از آواز بسیار خوب و دلنشینی برخوردار است كه با آواز سایر كبوترها متفاوت است.
    كبوتر یعقوبی Jacobin Pigeon
    كبوتر بسیار زیبایی است كه به رنگ های مختلف دیده می شود و دور تا دور سر آن را پرهای انبوهی فرا می گیرد كه از پس سر كبوتر شروع شده و به جلوی گردن آن ادامه می یابد.
    راهنمای پرورش كبوتر
    بر عكس سایر طیور، كبوتران زندگی كاملا منوگام داشته و در سن 7-5 ماهگی به سن بلوغ می رسند. هر قدر وزن آنها سنگین تر باشد به همین نسبت دیرتر بالغ می شوند. بعد از اینكه كبوتر ماده ای اعلام آمادگی جنسی و همزیستی نمود، اوویست ها در تخمدان شروع به رشد كرده و پس از تقریبا 5-4 روز اولاسیون انجام گرفته و مدت كوتاهی بعد از آن هر جفت گیری و انقتال اسپرم صورت می گیرد. تقریبا 44-40 ساعت پس از زمان جفت گیری، می گذارد اولین تخم را می گذارد. و بر عكس سایر طیور گذاشتن فقط دو تخم از لحاظ ژنتیكی تثبیت شده است و هیچ گاه افزایش و كاهش ندارد.
    تخم كبوترها حدود 20 گرم وزن و 4 سانتی متر پهنا و رنگ سفید دارد. نسبت زرده به وزن تخم با 19 درصد بین سایر طیور در كمترین حد است ولی در درصد پوست آهكی با دیگر طیور ندارند. لانه سازی با همكاری هر دو جنس 3-2 روز قبل از گذاشتن تخم آغاز گشته و حتی پس از آن نیز ادامه می یابد. پس از 18-17 روز جوجه ها از تخم خارج شده و به ندرت هر دو جوجه با هم متولد می گردند. فاصله زمان تولد دو جوجه اغلب 24-12 ساعت است. كبوتر در بین طیور تنها پرنده ای است كه جوجه آشیانه نشین دارد. سایر ماكیان در موقع تولد كاملا لخت هستند و حدودا پس از یك هفته پرهایشان جوانه می زند. جوجه ها در حدود 6 هفتگی توسط مادران تغذیه می شوند. در 5-4 روز اول تولد غذای جوجه ها را شیرابه چینه دان تشكیل می دهند. این شیرابه بسیار مغذی بوده و توسط سلول های چین خورده چینه دان ترشح می شود. چینه دان در تعدادی از گونه های پرندگان خصوصا در خانواده كبوترها مولد شیر مخصوص چینه دان است و تكثیر سلول های مخاطی، كنده شدن و تولید شیر توسط آنها به وسیله هورمون پرولاكتین، صورت گرفته و كنترل می شود. این پرندگان شیر ایجاد شده در چینه دان را به دهان بازگردانده و جوجه ها را به وسیله آن غذا می دهد. ساختمان میكروسكوپیك چینه دان مشابه ساختمان مری است.
    رفتار كرچی و لانه گزینی
    رفتار كرچی عبارت است از: خاتمه تولید تخم، خوابیدن بر روی تخم ها و مراقبت از جوجه های جوان. درصد باروری 96-85 درصد و میزان جوجه درآوری 85-80 درصد است. رفتار خوابیدن روی تخم در كبوتر موجب تحریك رشد و توسعه كیسه چینه دان می گردد. به نظر می رسد كه رشد و تزاید این غده تحت كنترل مستقیم پرولاكتین باشد كه در قمری تولید استروژن و آندروژن كه با ترشح FSH تحریك می شود، موجب رفتار لانه سازی در جنس ماده می گردد. در مقابل آغاز فعالیت لانه سازی در جنس نر بستگی به شرایط هورمونی و رفتار جنسی ماده دارد. در پرندگان رفتار لانه سازی به طور وسیعی با تخمك گذاری مرتبط می باشد. 100 درصد از تخمك گذاری 24 ساعت پس از رفتار لانه سازی و 99 درصد لانه سازی قبل از تخمك گذاری انجام می شود با این حال تنها 95-60 درصد از تخمك گذاری پس از یك سیكل تخم گذاری انجام می شود. تخم های شكسته ناشی از مبارزات بر سر لانه نیز در حدود 6 درصد برآورد می گردند. تلفات در بین جوجه ها تقریبا 9 درصد و گاهی بیشتر می باشد. برای افزایش راندمان تخم گذاری، تعدادی از كبوتران را فقط مخصوص گذاشتن تخم انتخاب می كنند. بدین ترتیب كه پس از گذشت 10 روز از تاریخ تخم گذاری تخم ها را از زیر كبوتران برداشته و در نتیجه پرنده در عرض 2-1 هفته مجددا تخم خواهد گذاشت با این روش می توان تا 60 درصد به راندمان تخم گذاری افزود.
    در ایتالیا به مجرد تخم گذاری تخم های گذاشته شده جمع آوری می گردد. در این روش تخم ها را به طور متوسط از 15 عدد در سال به 47 عدد افزایش می دهند.
    تخم های برداشته شده را با كمك ماشین جوجه كشی به جوجه تبدیل كرده و تحویل كبوترهای مادر كه در همان روز جوجه هایشان متولد شده می دهند و یا هر تخم را به عنوان تخم سوم زیر كبوترهای دیگر می گذارند. هم سن بودن این سه تخم كاملا ضروری است. كبوترها قادرند تا سه نوزاد را نگهداری كنند ولی اكثرا از عهده تغذیه و رسیدگی 4 جوجه عاجزند و فشار كاری زیادی را باید تحمل كنند. در جوجه كشی مصنوعی كبوترها نسبت به مرغ ها به درجه حرارت كمتر از 7/36-1/36 درجه سانتی گراد و رطوبت بیشتری نیاز دارند.
    هر سی دقیقه سنی به اندازه 90 درجه به سمت جلو و عقب چرخانده می شوند به طوری كه در دروه نیم ساعته بعدی گیرنده حساسی قبل از اینكه بر روی تخم ها قرار بگیرد در معرض جریان هوا قرار می گرفته و سپس بر روی آنها قرار داده می شود پس از عبور از روی تخم مرغ های تازه، درجه حرارت هوا زیاد نمی شود ولی در تخم های جوجه كشی دما 75/1 فارنهایت افزایش پیدا می كند.
    تفاوت های گوناگونی در درجه حرارت مطلوب وجود دارد كه شامل حرارت داخل بدن پرنده بالغ، اندازه تخم ها و تناسب آنها با بدن پرنده، خال و فرج پوسته و طول دوره جوجه كشی می باشد.
    هنوز جزییات زیادی در رابطه با ایجاد شرایط مناسبت جوجه كشی برای پرندگان دیگر وجود داردكه باید مورد مطالعه قرار گیرد. تخم كبوترها را در دمای بین 97-2/97 درجه فارنهایت (1/36-7/36 سانتی گراد) در صورت تعدیل رطوبت و جریان هوا به طور مطلوب باید جوجه كشی كرد.
    بیماری های شایع كبوتر
    نیوكاسل: یك بیماری ویروسی می باشد خانواده ویروس: Virus Paramyxo Viridae، Henus Rubula
    بال های افتاده و آویزان، پاهای كشیده، پیچیدگی سر و گردن، افسردگی و عدم انجام فعالیت های عادی، فلج شدن كامل پرنده.
    بیماری مارك
    این بیماری نیز یك بیماری ویروسی است. از ویژگی های این بیماری فلج پاها و بال ها است.
    عفونت استرپتوكوكی (streptococcus infections)
    علت آن باكتری استرپتوكوكوس می باشد. علایم بیماری متفاوت بوده و عوارض مختلفی ایجاد می كند. مثل آبسه های پوستی، زخم های چركی، آندوكاردیت وجتاتیو بر روی دریچه های قلب.
    لیستریوز (listeriosis)
    این بیماری در اثر باكتریی به نام لیسترپامونوسیتوژنز به وجود آمده، كبوتر نسبت به این بیماری حساس تر است.
    عفونت با باكتری ای كولای (e.coli infection)
    عامل این بیماری اشرشیاكولای است و بین بسیاری از گونه های پرندگان مشترك بوده و باعث بیماری می شود.
    بیماری تورم عفونتی پیش معده (infections proventriculitis)
    این بیماری در اثر باكتری درشتی به نام مگا باكتر كه به خانواده لاكتو باسیلاسه تعلق دارد. به وجود می آید و در كبوتر، فنچ، مرغ عشق و برخی طوطی های كوچك دیده شده است.


كروكودیل ایران را بیشتر بشناسیم

كروكودیل ایران را بیشتر بشناسیم


نویسنده: مهندس محمدعلی زندی

كروكودیل ایران (گاندو ) Iranian Crocodylu
    كروكودیل های ایران با نام محلی گاندو با نام علمی ( Corocodylus palustris ) در رده بندی جهانی نام منطقه ایی ماگر دارد.
     در شرایطی كه بر جغرافیای سیاسی جهان از لحاظ تصاحب نامهای مناطق وحتی گونه های جانوری حاكم است و از آنجا كه كروكودیل ایران( گاندو) برای انسان بی آزار است و بخوبی امكان پرورش آن در اكثر نقاط كشور وجود دارد جا دارد این حیوان را كروكودیل بی آزار ایران بنامیم و تبلیغات وسیعی نیز در مورد آن انجام دهیم.
     به هرحال این سهم سرزمین مادری ما از میراث كهن طبیعت بعنوان هدیه ایی ازمعجزات خلقت خداوند رحمان و عنایتی از سوی حضرت باری تعالی به ملت ایران است كه امیدواریم بتوانیم از این گنج زنده به خوبی به نفع كشورمان مراقبت وبهره برداری نماییم.
    كروكودیل ایران ( گاندو) در خشك سالی در لابلای باتلاقها وگل ولای مرطوب رودخانه ها به حالت نیمه نهفته یا نوعی كم تحركی یا یك جور خواب تابستانه زندگی خود را می گذراند و برای جلوگیری از هدر رفتن رطوبت بدنش خود را از آفتاب سوزان پنهان میكند شاید به همین دلیل گاهی به آن تمساح مردابی یا تمساح باتلاقی میگویند.
     گاندو از لحاظ دندان بندی و ساختار سر، فك ، كام، پوزه از انواع كروكودیل های پوزه كوتاه محسوب میشود ولی رفتاری شبیه به كایمن های آرام دارد بنحوی كه بومی های منطقه به راحتی در نزدیكی كروكودیل ایران (گاندو ) شنا می كنند و این حیوان را مایه بركت و بقای بركه ها می داند. بچكها (بچه كروكودیلها ) در كروكودیل ایران (گاندو ) چشمانی نافذ دارند ونوعی حس حیوان خانگی را القاء می كنند.
    ویژگیهای بیشتر در جدول راهنما تحت نام جدول مشخصات كروكودیل ایران در ذیل آورده شده است.
    
    مناطق زیستگاهی rocodylus palustris C شامل: هند، سریلانكا، نپال، بنگلادش، بخشی از هندوچین ، پاكستان و از جمله بخشی از جنوب شرقی ایران دیده می شود.
     پوزه كروكودیل ایران ( گاندو ) ،ماگر
    
    جای عكس
     شباهت پوزه این كروكودیل با تركیبی از كروكودیل نیل وكروكودیل آبشور به نظر میرسد تفاوت بیشتر در اندازه وخمش های تحت فكی است این كروكودیل علی رغم چنین نماد دندانی در حقیقت آرامترین نوع كروكودیل از لحاظ حمله به انسان است به نحوی كه در سیستان وبلوچستان ایران بومیهای آن استان در كنار این كروكودیلها شنا میكنند.
    
    جدول
    
    درخصوص كروكودیل در ایران باید اضافه شود كه تا این زمان دوستانی هستند كه سالها زحمات فراوانی پیرامون شناخت و كمك به معارفه این گونه های ارزشمند نموده اند از جمله آقایان دكتر شیرزاد پور، مهندس احدی، مهندس نجف لو، مهندس جواد نصر كه با وجود مشكلات فراوان سعی در توسعه این صنعت داشته اند كه شایسته تقدیر است . همچنین درخصوص خزندگان و كروكودیل ایران باید از زحمات دفتر نشر آثارطبیعی وحیات وحش ایران، سازمان معظم محیط زیست كشور در خصوص نشر آثار واطلاع رسانی، قدر دانی نمود واز زحمات كسانی چون آقای محمد حسن نشر شپره مؤلف كتاب خزندگان ود وزیستان ایران و مرحوم هوشنگ عباسی همچنین از زحمات دوستان محیط بانی كه در حفظ گونه كروكودیل ایران زحمات فراوانی راكشیده اند و می كشند وخواهند كشید قدر دانی گردد . اما شایسته است كه از زحمات جناب آقای اصغر مباركی نهایت قدر دانی وتشكر به عمل آید. ایشان زحمات فراوانی در شناخت گونه نجیب كروكودیل ایران متحمل گردیده وسعی فراوانی در شناسایی این حیوان ارزشمند اصیل حیات وحش ایران وخصوصیات ریخت شناسی ، رفتارشناسی ونیازهای محیطی وفیزیولوژیكش به ملت شریف ایران وطبیعت دوستان جهان داشته است به نحوی كه در نشریات ، مقالات و كتب خارجی به زحمات این مهندس دلسوز ومتخصص اشاره واستناد می گردد.
    =======================================
     به اصل مقاله ذیل توجه فرمایید.
    CROCODILE SPECIALIST GROUP NEWSLETTER
    vol. 22، no. 3، July-Sept 2003، pp. 3-11 — WWW Edition
    پرورش كروكودیل امروزه صنعتی چند منظوره تولیدی –صنعتی –گردشگری –تحقیقی محسوب میگردد وسود سرشار وفراوانی دارد هزینه بسیار كمی در پرورش دارد.
    هر كجا از سرزمین عزیز ایران كه فكرش را بكنید اعم از سردسیرترین تا گرمسیرترین نقطه ونقاط معتدله یا متغیر الدما ی ایران قابلیت پرورش كروكودیل را در خود دارد.
    تنها كافیست بدانیم چه باید بكنیم این حیوان در زمینی معادل 1000 متر تا چندین هكتار قابل پرورش میباشد وهیچ مشكلی در سرمایه گذاریهای كوچك ندارد . وبرخلاف تصور بسیاری كه چندان در مورد كروكودیل نمیدانند آب فراوان وحتی آب زیادی برای پرورش نیاز ندارد .
    محصولات این حیوانات علاوه بر جاذبه گردشگری گوشت ،پوست ،خون ، استخوان ،هورمونها، درخصوص مصارف تغذیه ایی، پوشاكی، دارویی، تزئینی، و صنایع نظامی می باشد.
    
    با كمی دقت میتوان تمساح وكروكودیل بودن این پوستهارا تشخیص داد▼
    عكس
    گوشت كروكودیل از نظر گرانی در رستورانهای چین ، استرالیا ،آفریقا ،اسپانیا واكثر كشورهای اروپا یی آمریكایی وروسیه وجنوب شرق آسیا مورد مصرف قرار میگیرد از نظر گرانی در میان گوشتها مقام سوم را دارد اما درمیان خوراكی ها از زعفران ،خاویار وسوپرژلاتین خوراكی ارزانتر است واز نظر رنگ وعطر وبافت شباهت زیادی به گوشت ماهی قزل آلای رنگین كمانی را دارد ودر بسیاری از كشورها سرو میگردد اما اجازه مصرف آن برای مسلمین در صلاحیت فقهای معظم دینی ومنوط به فتاوای آیات عظام است.
    گوشت درجه سه این حیوان برای مصرف باغ وحشی بعنوان (Animal Foods) بسیار مناسب است ومیتواند تامین كننده بخشی از نیاز باغ وحشها را برآورده كند ونیز بعنوان غذای حیوانات خانگی كنسرواسیون گردیده وصادر شود.
    خون كروكودیل منبع قویترین آنتی بیوتیك دنیست ومیتوان از آن كروكودیلین استحصال نمود ونیز منبع بسیار غنی عنصر آهن بیولوژیك است كه برای بسیاری مصارف قابل استحصال است كه در آینده به صنایع وچگونگی فراوری ومصارف آن اشاره خواهد شد.
    كروكودیل از نظر تغذیه ایی بسیار كم مصرف است وشاید بتوان گفت بعد از مار بیشترین راندمان استفاده از غذا وبالاترین ضریب تبدیل را نسبت به مصرف دارد.
    در مطالب آینده انتخاب بهترین گونه، روشهای پرورش كروكودیل و نحوه ورود به بازار ارائه خواهد شد
    منتظر مقالات ما در روش وفواید پرورش پرستو ، لاما ،مارهای آناكندا ، آهوهای مینیاتوری،شترمرغ بدون بال ، وتعمیم HACCP صنعتی (كنترل نقاط بحران) بر پرورشگاههای صنعتی ونیمه صنعتی نوصنعت باشید.


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :