اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت میگو

اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت میگو

کشت و صنعت سهامی الگوی اقتصادی جدیدی است که نسبت به الگو های اجرا شده در صنعت میگوی ایران از امتیازات ویژه ای بر خوردار است که در مقاله الگوهای اقتصادی در صنعت میگوی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر ایراد اصلی در تولید میگو کاهش سود ، کمبود نقدینگی و عدم ثبات بازار است. کشت و صنعت سهامی همانگونه که از اسم آن پیداست به تعداد زیادی سهامدار تعلق دارد و برنامه کاری آن منظم و بر اساس یک مدیریت متمرکز استوار است .کشت و صنعت سهامی در قالب یک شرکت که می تواند سهامی خاص یا تعاونی باشد همانند سایر کشت و صنعت های موجود در کشوراختیار تمام حلقه های تولید را دارد و تفاوت آن با سایر کشت و صنعت ها در ماهیت آن است نه درعملکرد آن .در کشت و صنعت های غربی مالکیت به افراد کمی تعلق دارد و در کشت و صنعت های شرقی مالکیت دولتی است در حالیکه در کشت و صنعت سهامی مالکیت از آن سهامداران زیادی است .
بنا بر این با متمرکز کردن تعدادی از مزارع میگوی زیر 20 هکتار در یک واحد کشت و صنعت سهامی بسیاری از هزینه های تکراری در استفاده از ماشین آلات ،نیروی انسانی و مدیریت های متفاوت حذف خواهد شد . و بکارگیر ی کارشناسان مجرب مقرون بصرفه بوده وسود حاصل از حلقه های تولید به کشت و صنعت بر می گردد. و نیاز به نقدینگی کل حد اقل 50 % کاهش و سود حاصله حداقل 30% افزایش می یابد .
آنچه ما به عنوان اصول ا ولیه آورده ایم در 10 اصل و 41 بند خلاصه شده است و علاقمندان بر اساس شرایط خود می توانند اصولی را حذف یا اضافه نمایند .

برای خواندن متن کامل مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


ادامه مطلب

بهبود كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌در درجه‌ حرارت‌ بالای‌ محیط با استفاده‌ ازبی‌كربنات‌ سدیم‌

 

مقدمه‌:

بخش‌ عمده‌ای‌ از مرغان‌ تخمگــذاردر مناطق‌ آب‌ و هوای‌ مختلف‌ كشورنگــه‌داری‌ می‌شوند كه‌ تنش‌ گــرمایی‌احتمالا یك‌ عامل‌ مدیریتی‌ مهم‌ دربرخی‌ از مراحل‌ تخمگــذاری‌ آنهاست‌.مشكل‌ اساسی‌ در هنگــام‌ بروز تنش‌گــرمایی‌ به‌ واسطه‌ عدم‌ مصرف‌ كافی‌خوراك‌ توسط پرندگــان‌ بروز می‌نماید،هم‌چنین‌ تغییرات‌ اندكی‌ در متابولیسم‌پرندگــان‌ به‌ وجود می‌آید كه‌ بر میزان‌تولید و كیفیت‌ پوسته‌ اثر می‌گــذارد.اغلب‌ در تشكیلات‌ مرغ‌ مادر تعدادی‌تخم‌ مرغ‌ به‌ علت‌ نازك‌ بودن‌ پوسته‌،قابل‌ جوجه‌كشی‌ نیستند و از طرفی‌ نازك‌بودن‌ پوسته‌ سبب‌ بالا رفتن‌ درصد تخم‌مرغ‌های‌ شكسته‌ می‌شود. در نتیجه‌تعدادی‌ از تخم‌ مرغ‌های‌ قابل‌جوجه‌كشی‌ تلف‌ می‌گــردد. ضخامت‌پوسته‌، وضعیت‌ قالب‌ و شكل‌ تخم‌ مرغ‌نیز از عوامل‌ مهم‌ اقتصادی‌ هستند كه‌ درحفظ و كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ موثرند.عوامل‌ محیطی‌ و نحوه‌ نگــه‌داری‌، تاثیرزیادی‌ در حفظ و كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌دارد. در این‌ خصوص‌ افزودن‌ بی‌كربنات‌سدیم‌ به‌ جیره‌ یا آب‌ آشامیدنی‌ دردرجه‌ حرارت‌ بالا فواید زیادی‌ را دربرخواهد داشت‌.

اثر درجه‌ حرارت‌ بر كیفیت‌پوسته‌ تخم‌ مرغ‌:

اثر درجه‌ حرارت‌ بالا اشتها، كیفیت‌تخم‌ مرغ‌ و عملكرد مرغ‌های‌ تخمگــذاررا كاهش‌ می‌دهد. كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌مرغ‌ عمدتاتوسط درجه‌ حرارت‌ بال‌تحت‌ تاثیر قرار می‌گــیرد در حالی‌ كه‌تولید تخم‌ مرغ‌ و وزن‌ تخم‌ مرغ‌ تا حدی‌توسط كاهش‌ خوراك‌ تحت‌ تاثیر قرارمی‌گــیرند. روش‌هایی‌ شامل‌ تغذیه‌ جیره‌با تراكم‌ مواد غذایی‌ بالا و استفاده‌ ازتغـــذیه‌ خــــــود انـــــــتخابی‌ (Self_ selection feed
)برای‌ بهبود عملكردمرغ‌های‌ تخمگــذار در درجه‌ حرارت‌ بالانسبتاموفقیت‌آمیز می‌باشد.

حداقل‌ تولید حرارت‌ توسط بدن‌ درحدود 23 درجه‌ سانتی‌گــراد مشاهده‌می‌گــردد. در دمای‌ پایین‌تر از این‌ مقدار،پرندگــان‌ مجبور هستند جهت‌ گــرم‌ نگــه‌داشتن‌ بدن‌شان‌ حرارت‌ بیشتر تولیدنمایند. تولید حرارت‌ فقط در ناحیه‌كوچكی‌، بین‌ 19 تا 27 درجه‌سانتی‌گــراد، در حداقل‌ می‌باشد.

در دمای‌ بالاتر از 27 درجه‌سانتی‌گــراد پرندگــان‌ برای‌ خنك‌ كردن‌خود شروع‌ به‌ مصرف‌ انرژی‌ بیشتری‌می‌كنند، در دمای‌ 27 درجه‌ سانتی‌گــراداتساع‌ برخی‌ از عروق‌ خونی‌ آغازمی‌گــردد تا بدین‌ وسیله‌، ظرفیت‌خنك‌سازی‌ بدن‌ افزایش‌ یابد. علائمی‌كه‌ به‌ راحتی‌ توسط مرغدار قابل‌مشاهده‌ است‌ نفس‌نفس‌ زدن‌ (
Panting)و پایین‌ افتادگــی‌ بال‌هاست‌ كه‌ در دمای‌كمی‌ بالاتر قابل‌ مشاهده‌ هستند.

تغییر در میزان‌ الكترولیت‌های‌پلاسما، مانند سدیم‌، پتاسیم‌ وبی‌كربنات‌ در تمام‌ دسته‌های‌ طیور درشرایط آب‌ و هوایی‌ گــرم‌ مشاهده‌می‌گــردد.

این‌ تغییرات‌ برای‌ مرغان‌ تخمگــذاراز اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار می‌باشند.زیرا این‌ مواد مغذی‌ در فرآیند ساخت‌پوسته‌ دخالت‌ دارند. در حقیقت‌ تغییردر الكترولیت‌های‌ پلاسما، احتمالاعامل‌ شروع‌ نفس‌نفس‌ زدن‌ در پرندگــان‌تحت‌ تنش‌ گــرمایی‌ می‌باشد. هنگــامی‌ كه‌تعادل‌ الكترولیتی‌ در جهت‌ ایجاد شرایطاسیدی‌ در خون‌ سوق‌ می‌یابد، سبب‌تحریك‌ پرنده‌ در جهت‌ افزایش‌ سرعت‌تنفس‌ می‌گــردد. امكان‌ تغییر تعادل‌الكترولیتی‌ پرنده‌ در جهت‌ جلوگــیری‌ ازتنش‌ و یا مقابله‌ با افت‌ كیفیت‌ پوسته‌ دراین‌ زمینه‌ باید مورد توجه‌ قرار گــیرد.

استفاده‌ از مكمل‌ بی‌كربنات‌سدیم‌:

مكمل‌ بی‌كربنات‌ سدیم‌ موجب‌بهبود كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ در مرغ‌هادر درجه‌ حرارت‌ بالا در طی‌ دوره‌تشكیل‌ پوسته‌ سازی‌ تخم‌ مرغ‌ می‌گــردد.نتایج‌ حاصله‌ از آزمایش‌ نشان‌ می‌دهدكه‌ افزودن‌ 1 درصد بی‌كربنات‌ سدیم‌ درجیره‌ در مواقعی‌ كه‌ درجه‌ حرارت‌ سالن‌30 تا 35 درجه‌ سانتی‌گــراد است‌ موجب‌بهبود استحكام‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌می‌گــردد.

وقتی‌ مرغ‌ها در درجه‌ حرارت‌ بالانگــه‌داری‌ شوند منجر به‌ آلكالوز تنفسی‌(پلاسمای‌ قلیایی‌) می‌شوند، در این‌صورت‌ دی‌ اكسید كربن‌ از خون‌ وبی‌كربنات‌ از خون‌ و مایعات‌ بدن‌ دفع‌می‌گــردد لذا گــازكربنیك‌ كمتری‌ برای‌تشكیل‌ كربنات‌ كلسیم‌ باقی‌ می‌ماند.اتلاف‌ دی‌ اكسید كربن‌ برای‌ نیازبی‌كربنات‌ خون‌ جهت‌ بافری‌ شدن‌یون‌های‌ هیدروژن‌ كه‌ در طی‌ تشكیل‌پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ تولید می‌شود مورداهمیت‌ قرار دارد. بی‌كربنات‌ قسمت‌عمده‌ای‌ از پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ را تشكیل‌می‌دهد و عمل‌ فوق‌ منجر به‌ ایجادرقابت‌ بین‌ كلیه‌ و غده‌ پوسته‌ساز برای‌بی‌كربنات‌ سدیم‌ در حفره‌ پوسته‌ساز بركیفیت‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ اثر می‌گــذارد.

بنابراین‌ ممكن‌ است‌ در درجه‌حرارت‌ بالا مرغ‌ها احتیاج‌ به‌ مواد مغذی‌بیشتری‌ برای‌ تامین‌ بی‌كربنات‌ داشته‌باشد.

نتایج‌ حاصل‌ از آزمایشات‌ نشان‌ داده‌است‌ كه‌ در درجه‌ حرارت‌ بالا افزودن‌بی‌كربنات‌ سدیم‌ در جیره‌ سود اقتصادی‌دربر خواهد داشت‌. استفاده‌ از یك‌برنامه‌ نوردهی‌ 16 ساعت‌ در روز باعث‌می‌شود كه‌ بی‌كربنات‌ به‌طور مناسب‌مورد استفاده‌ قرار نگــیرد، زیرا در طی‌دوره‌ تاریكی‌ بی‌كربنات‌ مصرف‌نمی‌شود و در این‌ صورت‌ پوسته‌ تخم‌مرغ‌ به‌طور طبیعی‌ اتفاق‌ می‌افتد. بنابراین‌ استفاده‌ از یك‌ برنامه‌ نوردهی‌ مداوم‌براساس‌ همزمانی‌ تشكیل‌ پوسته‌ تخم‌مرغ‌ را مشروط به‌ این‌ كه‌ مرغ‌ به‌ جیره‌كلسیم‌ در طی‌ دوره‌ تشكیل‌ پوسته‌سازی‌تخم‌ مرغ‌ دسترسی‌ داشته‌ باشد، بهبودمی‌دهد.اگــر 0/5 درصد بی‌كربنات‌ سدیم‌ به‌جیره‌ای‌ كه‌ حاوی‌ سنگــ‌ آهك‌ به‌ عنوان‌منبع‌ كلسیم‌ باشد افزوده‌ شود، در این‌صورت‌ 16 ساعت‌ نوردهی‌ منجر به‌بهبود كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ بیشترمی‌شود. بهبود در كیفیت‌ پوسته‌ تخم‌مرغ‌ برای‌ مرغ‌هایی‌ كه‌ با جیره‌ حاوی‌آهك‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ كلسیم‌ تغذیه‌می‌شوند، وقتی‌ حاصل‌ می‌شود كه‌ دوره‌نوردهی‌ روزانه‌ از 16 به‌ 24 ساعت‌افزوده‌ شود.

تدوین‌: مهندس‌ رضا گــلی‌اسكاردی‌
كارشناس‌ ارشد معاونت‌ امور دام‌ وزارت‌ جهادكشاورزی‌


منبع : مجله صنعت مرغداری

 


رفتار شناسی شتر

رفتار شناسی شتر

 

شترها بطور كلی رفتاری آرام و هوشی محدود دارند و بردباری، تحمل سختی ها و بی تفاوتی در برابر عوامل جوی نامناسب ، از ویژگیهای آنها به شمار می آید. این حیوانات در دشوارترین شرایط آب و هوائی، بی غذائی و بی آبی به كار خود ادامه می دهند و این كار را تا آخرین رمق باقیمانده خود دنبال می كنند. شتر ماده معمولاً آرامتر از شتر نر می باشد.
شتر نسبت به تحمل درد و در قبال بیماریها تا حدودی مقاوم تر از سایر
دامهاست و كمتر علائم خستگی و ناراحتی از خود بروز می دهد. به همین جهت باید به دقت حیوان را تحت نظر داشت زیرا كه در هنگام بیماری نیز بدون هیچگونه اظهار ناراحتی همچنان به كار خود ادامه می دهد و امكان دارد ناگهان از پای بیفتد.
گاهی اوقات ،
برخلاف آنچه گفته شد، شترهایی را می توان یافت كه رفتار ناخوشایندی نظیر سركشی، نافرجامی و لجبازی از خود نشان می دهند. بطور كلی ، رفتار شتر در درجه نخست به طریقه نگهداری ، پرورش و برخورد با شتر بستگی دارد، بویژه اگر نگهداری شتر توسط افراد كم تجربه انجام شود، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت، چه اینكه شترها در قبال برخورد محبت آمیز پرورش دهندگان خود رفتار مثبتی خواهند داشت. باید افزود كه هرچه در سنین پائینتر به آموزش شتر اقدام شود بهتر است و باعث می شود كه شتر رفتار بهتری از خود نشان دهد.
شتر نر، بویژه در فصل جفتگیری و یا مستی، دوره هایی از
رفتارهای عصبی و ناخوشایند از خود بروز می دهد و ممكن است كه صداهای بلند و آزاردهنده ای از خود بیرون آورد، هنگامی كه حیوان چنین صداهائی از خود در می آورد، اگر به دهان او بنگریم در مؤخره دهان می توانیم توده ای سرخ رنگ را ببینیم كه احیاناً تا بخش جلوئی دهان می رسد و گاهی از دهان بیرون می زند و بنظر می رسد كه وظیفه این توده مرطوب كردن مؤخره حنجره است. همچنین شتر نر مست ممكن است بدون دلیل به شتران دیگر حمله كند، و بیضه ها، مثانه و اجزای دیگر بدن را گاز بگیرد.
بهمین
جهت بهتر است كه در هنگام كار، شتران نر و ماده را از هم جدا كرد، علاوه بر آن ممكن است كه شترها در هنگام گرفتن افسار آنها و یا نهادن بار،‌از خود صداهای بلند آزاردهنده ای در آورنداما بهیچ وجه خطری نخواهند داشت، و پس از حركت به تدریج آرام شده و اگر كودكی نیز افسار آنها را بگیرد و حركت كند به آرامی دنبال وی خواهند رفت.
هنگام معاینه شتر باید كاملاً مواظب بود، زیرا علیرغم آرامش ظاهری، این
حیوان می تواند لگد بسیار محكمی بزند كه ممكن است تا شانه ها برسد. و همچنین شتر می تواند با دستهای خود نیز لگد بزند. بهمین علت جهت هر كار می باید در آغاز شتر ایستاده را نشاند و اندامهای حركتی قدامی وی را با طناب بست.
نشانه های بیماری
شترها، در بیشتر موارد شبیه نشانه های بیماری در سایر حیوانات اهلی است. شترها معمولاً به صورت همیشگی فریاد می كشند و این بعلت تغییر عوامل خارجی بوده، دلیل هیچگونه بیماری نیست. ریزش ترشحات مخاطی و یا بزاق از دهان حیوان نیز به هیچ وجه جزو نشانه های بیماری بشمار نمی رود. تغییر شكل گذرای مدفوع دلیل نارسائیهای گوارشی نیست، زیرا ممكن است تغییر نوع غذا و حتی تغییر مربی باعث این مسئله شده باشد. رنگ خونی ادرار نیز از نشانه های مرضی در شتر نیست و مربی شتر تنها كسی است كه می تواند درباره شترهای بیمار اطلاعاتی بدهد. تأكید بر این نكته ضروری است كه برخلاف حیوانات دیگر، اهمیت زیادی به درجه حرارت بدن شتر جهت تشخیص بیماری داده نمی شود.
هنگامی
كه شتر دچار دل درد می شود همچون اسب رفتار كرده درخاك می غلتد و یا اینكه می نشیند و پاهای خود را در هر دو جهت بلند نموده و شكم خود را به زمین می فشارد و سرعت تنفس وی بشدت افزایش می یابد. هنگامی كه حیوان واقعاً مریض باشد و درد بكشد آه و ناله می كند و گاهی اوقات دندان های خود را به شدت به هم می ساید ، ولی این دندان قروچه در حالت مستی و هیجان جنسی و بعد از خوردن نمك نیز مشاهده می گردد.
اسهال در شتر
دلیل بیماری نیست زیرا كه ممكن است در نتیجه تغییر جیره غذائی شتر اتفاق بیفتد ویا این كه شتر در اثر ترس و یا زخمی شدن نیز دچار اسهال شود.
شتران حافظه ای بسیار
قوی دارند و حوادثی را كه با درد همراه است هیچوقت فراموش نمی كنند، و از سوئی دیگر چنانچه شخصی با آنان صحبت كند او را نیز از خاطر نمی برند. حافظه قوی و جهت یابی صحیح آنان باعث می شود كه آنان مسیر حركت خود را به خوبی تعیین نمایند، بطوری كه در هنگام شب نیز شتر قادر به جهت یابی صحیح است . در گذشته های دور، شتران فاصله بسیار دور میان سرزمین ایرن و سرزمین حجاز را بدون هیچگونه مشكلی طی می نمودند و حاجیان را به زیارت خانه كعبه می بردند. همچنین این شتران در مسیر بسیار طولانی جاده ابریشم بدون آنكه راه خود را گم كنند و یا اینكه از مسیر خود منحرف شوند اقدام به جابجائی كالا از شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا می نمودند.
متأسفانه این صفت خوب
شتر اخیراً توسط سوء استفاده كنندگان در راههای نامشروع به كار گرفته شده است. بطوری كه در استانهای سیستان وبلوچستان ، خراسان و كرمان از این حیوان صبور و نجیب جهت جابجائی كالاهای قاچاق و مواد مخدر استفاده می شود وشتران باهوش و حافظه ای كه دارند مسیرهای طولانی را كه از آن سوی مرزها در كشورهای همسایه آغاز می شود پیموده و خود را به مقصد نهائی خود در ایران می رسانند. قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، برای كاستن از خطرات احتمالی دستگیری و بازداشت، در اكثر اوقات شتران را با محموله مواد مخدر بدون ساربان و به صورت گله ای در بیابان های مرزی رها می كنندو این شتران بدون آنكه انسانی همراه آنها باشد، این راهها را پیموده، خود را به مقصد می رساندد. برخی از قاچاقچیان مواد مخدر نیز اقدام به معتاد نمودن شتر به تریاك نموده و در خانه های معینی در دو سوی مرز، به حیوان تریاك می خورانند و پس از آنكه شتر به تریاك معتاد شد، حیوان جائی را كه به اوتریاك خورانده شده است به خاطر می سپراد و از یاد نمی برد و هنگامی كه بدن او به تریاك نیاز دارد به آن مناطق می رود و هنگامی كه قاچاقچیان بخواهند محموله ای را ارسال كنند در آغاز برای مدتی شتر را از تریاك محروم می كنند سپس محموله مواد مخدر را بار او كرده و او را رها می كنند و شتر برای رسیدن به خانه ای كه در آن مواد مخدر به وی داده می شد، به سوی آنجا رهسپار می گردد.
شتران پراكنده در بیابان ها از غریزه گله ای خود پیروی می كنند كه این
غریزه باعث ایجاد امنیت و آرامش در گله شده و گله را از خطرات احتمالی محافظت می نماید. رهبری گله را معمولاً قوی ترین لوك موجود در گله به عهده دارد و همین شتر نر در هنگام فحلی شتران ماده ، اقدام به جفتگیری با آنان را می نماید و شتران نر دیگر كه در گله وجود دارند از خود حالت مستی نشان نمی دهند و چنانچه دو شتر نر در حالت مستی در یك زمان وجود داشته باشند آن دو با هم به جنگ پرداخته و شتر پیروز است كه اقدام به جفتگیری با شتران ماده نموده و شتر شكست خورده حالت مستی خود را از دست می دهد. در فصل جفتگیری ، معمولاً شتر نر هیجان زده بوده و كنترل آنان سخت می باشد ، آنان سر خود را بالا گرفته و دم خود را دائماً تكان داده و به آلت تناسلی خود می زنند و پاهای خود را از هم باز می كنند و ممكن است به حیوانات دیگر و حتی انسان حمله كنند و به آنها صدمات فراوان وارد كنند. در فصل جفتگیری، شترها، كثیف، آزاردهنده و كم رشد می شوند و جهت جلوگیری از چنین مسائلی شترداران اقدام به اخته نمودن شتران كاری و باركش می نمایند. ولی اخته كردن اگر در شتران كمتر از ۶ سال سن انجام شود، خود باعث وقوع تغییرات ناخوشایندی از لحاظ رشد استخوانها و عضلات و قدرت تحمل شتر می گردد ، و از سوئی دیگر اگر اخته كردن بعد از ۶ سالگی انجام شود ممكن است كه عمل اخته كردن برایش خطرناك باشد و بهترین راه برای كنترل شتران اخته نشده در فصل مستی ، ‌اینست كه آنان را به كار سخت و طاقت فرسا بگمارند و او را به حال خود رها نكنند.
معمولاً خطراتی را كه شتر می تواند به انسان وارد آورد گاز گرفتن
است كه این كار را بوسیله دندان های نیش خود انجام می دهد و به همین جهت بهتر است كه این دندان ها را با سوهان سائیده و كند ساخت تا ضرر ناشی از آنها كمتر شود.
افسانه های فراوانی در مورد جفتگیری شتر وجود دارد. برخی معتقدند كه شتر نر
درحضور انسان، با شتر ماده جفتگیری نمی كند و برخی دیگر می گویند كه شتر نر با ماده خود، بدور از گله و یا انسان خلوت می كند، برخی دیگر می گویند اگر انسان شاهد جفتگیری شتر نر باشد، شتر نر كینه او را به دل خواهد گرفت و در پی انتقام برآمده ، آدمی را در جائی خلوت گیر انداخته، به قتل خواهد رساند و همچنین افسانه های دیگر كه هیچكدام از آنها صحت ندارد وجود دارد ولی حقیقت امر، اینست كه این كار در شتر، همچون سایر حیوانات دیگر انجام شود. با این تفاوت كه در شتران، شتر ماده بر روی زمین می نشیند و شتر نر در پشت او قرار می گیرد. معمولاً شتر نر مست بیشترین وقت را جهت یافتن شتران ماده فحل در گله می گذراند و هنگامی كه شتر ماده فحلی را می یابد با فشار آوردن بر گردن شتر ماده او را مجبور به نشستن می كند و ممكن است او را چندین بار گاز بگیرد تا شتر ماده بنشیند. سپس پشت سرش می ایستد به طوری كه اندامهای قدامی شتر نر پشت شانه های شتر ماده قرار می گیرد بعد از آن می نشیند و با دو اندام خلفی خود را به جلو می كشاند و اقدام به جفتگیری می نماید.
در فرهنگ عمومی جامعه
ما، شتر حیوانی كینه جو است و كینه شتری ضرب المثل است ، اما در حقیقت شتر مانند هر حیوان دیگر، در هنگام حمله به او ، حالت دفاعی به خود می گیرد و سعی می كند كه از خود دفاع نموده و به دشمن حمله نماید و با لگد پراندن، سر و صدا و فریاد كردن، و بالاخره گاز گرفتن او را از خود دور نماید. داستان های زیادی از كینه شتردر فرهنگ عامیانه ما وجود دارد كه شاید برخی از آنها رنگ و بوئی از واقعیت به همراه داشته باشند كه این مسئله به حافظه شتر باز می گردد و اینكه این حیوان با حافظه قوی خود می تواند به راحتی كسانی را كه قبلاً از آنان آزار دیده است، شناسائی كند و از آنان دوری نماید و یا اینكه در صدد فرصتی برای انتقام باشد.
شتران ماده ، توجه شدیدی
به بچه های خود دارند و از لحظه تولد تا مراحل بعدی آنان را تحت حمایت خود قرار می دهند و اگر شتر ماده ای بچه خود را گم كند بی تاب شده، یك دم آرام نمی گیرد و از جائی به جای دیگر در پی یافتن بچه خود می رود و تا هنگامی كه او را نیابد آرام نمی شود. شتران از حیواناتی هستند كه بچه های خود را پس از تولید نمی لیسند، و اگر بچه شتر كشتار شود، شتر ماده از غذا خوردن امتناع ورزیده و به دنبال وی خواهد گشت و هنگامی كه او را نیابد، در گوشه ای مات و مبهوت می ایستد و هراز چندی فریاد می و سروصدا به راه می اندازد .
و از عادت های بد شتران ماده اینست كه برخلاف شیردوشی
در گوسفند و گاو، نمی توان شتران را دوشید مگر آنكه بچه شترها نیز در كنار مادر باشند وبرای این كار باید بچه شتر در آغاز پستان شتر را بدوشد و شیردوشی شتران ماده بدون تحریك و وجود بچه شترها، نادر است. بهمین جهت برخی از شتربانان تعدادی از شتران ماده خود را انتخاب می كنند و به تدریج آنان را به شیردوشی بدون حضور بچه شترها عادت می دهند. معمولاً اعراب بادیه نشین عربستان سعودی به این گونه شترها (( مسوح )) می گویند زیرا كه این شترها به مجرد مسح و مالش پستان،‌اقدام به شیردهی می نمایند.
گاهی اوقات اتفاق می افتد كه بچه شتر پس از تولد می میرد، در چنین حالتی
شتربان پوست بچه شتر را می كند و آن را از كاه پر می كند و در كنار شتر ماده قرار می دهد تا شتر ماده آن را بو كند و به شیردهی تحریك شود.
چنان چه كسی بخواهد كه
به بچه شترها آزار برساند ، شتران مادر به شدت تحریك شده و ممكن است كه اقدام به حمله نمایند. بهمین جهت بهتر است جهت تیمار و یا درمان بچه شترهای بیمار،‌در آغاز آنها را از مادر جدا نموده و در جای دوردستی قرار دهیم كه مادر نتواند او را ببیند سپس می توان با خیال راحت به تیمار و درمان بچه شتر پرداخت .
در پایان نتیجه
گیری می كنیم كه در مقایسه با سایر حیوانات اهلی نظیرگاو، گاومیش، گوسفند و بز، شتر دارای حافظه ای قوی تر و هوشی برتر و قدرت تحمل بیشتری است كه تمامی موارد فوق به نحوه زیست این حیوان و هماهنگ شدن وی با محیط خشك و بی آب و علف صحرائی و كویری بستگی و ارتباط مستقیم دارد .

منبع:

رفتارشناسی شتر
تألیف : دكتر احسان مقدس
تاریخ تالیف: پاییز
۱۳۷۹
پایگاه اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی کشور


عوامل عفونی ایجاد كننده سقط جنین در میشها

عوامل عفونی ایجاد كننده سقط جنین در میشها

 

سقط جنین عارضه ای است كه دام ماده قادر به نگهداری جنین نبوده و ان را از بدن دفع می نماید و در این ارتباط عوامل عفونی و غیر عفونی می توانند مننجر به سقط جنین گردند . از جمله عوامل عفونی ایجاد كننده سقط جنین, كامپیلوباكترفتوس (ویبریو فتوس) كلامیدیا پستیس (عامل سقط جنین آنزئوتیك , لپتوسپیروز, بروسلوز ( گونه بروسلا اوویس , عامل ایجاد كننده تورم اپیدیدیم در قوچها ) تب كیو, بوردر دیزیزوبلو تانگ و از عوامل غیر عفونی می توان ضربه و ضغطه كمبودهای تغذیه ای و مسمومیت حاصله از گیاهان سمی را نام برد.

شیوع سقط جنین هایی كه تا 3 هفته اول آبستنی رخ می دهند اغلب به دلیل كمبودهای مواد غذایی و یا ناشی از استرس است كه معمولاً‌تا میزان 25 درصد می رسد سقط جنین هایی كه بیش از میزان 5/1 الی 2 و حتی 5 درصد عادی بوده و چنانچه این میزان به حدود 20 الی 30 درصد برسد و اقدام بهداشتی لازم در مورد آن صورت نگیرد می تواند تا میزان 80درصد پیشرفت نماید كه از این نظر باعث خسارات اقتصادی و بهداشتی در دامداری می گردد.


كمپیلوباكتریوزیس CAMPILOBACTERIOSIS

عامل بیماری باكتری ویرگولی شكلی است به نام كامپیلوباكترفتوس كه قبلا ویبریوفتوس نامیده می شد و علت ویبریونی سقط جنین گوسفند با گاو فرق می كند .

انتقال بیماری از طریق خوردن مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده می باشد.

نشانه های بیماری : عارضه سقط جنین در 6 الی 8 هفتگی دوره ابستنی و نیز تلف شدن بره های تازه متولد شده از نشانه های بارز این بیماری باكتریایی می باشد . بیماری در دامداری شدیدا مسری بوده و دام مبتلا پس از بهبودی ممكن است برای همیشه ناقل بماند .

 تشخیص آزمایشگاهی

تهیه لام از محتویات شیردان جنین و كشت از محتویات شیردان جنین

 كنترل و درمان:

دامهایی كه سقط نمودند بایستی سریعاً‌از سایر دامها جدا شده و سپس حذف شوند زیرا امكان دارد ناقل باقی بمانند.

بره های زنده متولد شده باید حذف شوند.

درمان سایر دامهای گله توسط تتراسیكلین انجام گیرد.

 

توكسو پلاسموزیس TOXOPLASMOSIS

عامل بیماری,‌انگلی پروتوزوایی است به نام توكسوپلاسما گنده ای كه در سلولهای اپی تلیال روده دام آلوده زندگی می كند . بیماری توكسو پلاسموز قابل سرایت به انسان می باشد.

راه انتقال

از طریق خوردن مواد غذایی و آب آلوده به اووسیت انگل كه از طریق مدفوع گربه دفع شده است.

تماس مستقیم دام با مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده  
نشانه های بیماری
عارضه سقط جنین در هر مرحله ای از دوران آبستنی می تواند رخ دهد و میزان شیوع آن ممكن است تا 80درصد برسد اگر آلودگی در ابتدای دوره آبستنی باشد موجب جذب و مرگ جنین می شود و اگر آلودگی در اواخر آبستنی باشد باعث سقط جنین مرده زایی و یا تولد بره های ضعیف می گردد.
تشخیص :
آزمایش فلورسنت انتی بادی مواد كوتیلدونها
آزمایش مایعات جنینی با استفاده از تست اگلوتیناسیون لاتكس
آزمایش هیستوپاتولوژیكی بافتهای جنین مانند: مغز,‌شش , كبد , قلب , كلیه , طحال
كنترل :
جلوگیری از ورود گربه ها به انبار غلات , آبشخوار و انبار علوفه
انهدام فوری مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده
كنترل جوندگان و پرندگان از نظر كاستن مخازن عفونی
اجتناب از نوشیدن شیر دامهای آلوده به ویژه توسط زنان آبستن و اطفال.

كلامیدیوز CHLAMYDIOSE
پسیتاكوزیس لنفوگرائولوم PSITTACOSIS LYM PHOGRANULOMA VENEREUM
میاگاوانلار MIYAGAWANELLA و بدسونی BEDSONIA
باكتریهایی هستند كه فقط در سلولهای زنده می توانند رشد و تكثیر كنند و از این جهت از سایر باكتریها متمایزاند .
تاكنون 2 گ ونه از كلامیدیاها را شناسایی كرده اند كلامیدیاتراكو ماتیس (CH. Trachomatis) كه انسان را نیز آلوده می سازد و دیگری كلامیدیاپسیتاسی (CH.Psittaci) كه فقط دامها را آلوده می سازد . گونه اخیر می تواند با سایر بیماریها از قبیل كراتوكونژنكتیویت (kratoconjunctivitis), ارتریت (arthritis) و پنومونی (pneumonia) همراه بوده ولی به ندرت در یك گله تواما دیده می شود .در سال 1950 برای اولین بار سقط جنین حاصل از كلامید یا به نام سقط انزوئوتیك (abortion enzootic) در اسكاتلند معرفی شد و سپس در سال 1958 در ایالات متحده و آنگاه در سال 1976 در آلبرتا و بالاخره در سال 1977 در اونتاریو گزارش شد. میزان‌ آلودگی كلامیدیایی در بز و گوسفند تقریبا یكسان گزارش می شود .
نشانه های درمانگاهی
از علایم این بیماری سقط جنین بوده است كه معمولاً در اواخر دوران آبستنی رخ می دهد و نیز تولد بره ها و بزغاله های ضعیف از دیگر نشانه های این بیماری می باشد. باكتری اغلب جفت را گرفتار ساخته و پس از اینكه عارضه سقط رخ داد. در رحم باقی می ماند .پرده های جفت شفاف نبوده , كدر و قرمز رنگ می شوند و قوامی سفت و چرمی شكل پیدا می كنند . كوتیلدونها سفت و سخت و ضخیم شده و قابلیت انعطاف پذیری را از دست می دهد و فتوس ها به علت بزرگ شدن كبد و پر شدن محوطه داخل شكم از مایع , بادكرده به نظر می رسند تحقیقات نشان داده است كه میزان شیوع سقط جنین میشها در گله آلوده 30 درصد و در بزها بیشتر است ولی قائدتاً میزان 5 الی 10 درصد را معمولی تلقی می نمایند .
راه انتقال
انتقال اولیه باكتری از قوچ به میش است ولی با اینحال منابع آلودگی جنینهای سقط شده جفت , ترشحات واژن و فضولات آلوده می باشد . باكتری از راه های استنشاق هوای آلوده و یا مصرف مواد الوده نظیر اب ‎غذا, وارد بدن دام شده و دام را الوده می سازد . میش سقط كرده ممكن است مادام العمر حامل باقی بماند و باكتری در روده و در بعضی از بافتهای لنفوئیدی نگهداری و حمل گرددد آلودگی با كلامیدیا به خصوص درهواس سرد می تواند بسیار شدید باشد.
تشخیص
با توجه به اینكه نشانه ها در گله مشخص می باشد ولی اغلب با نشانه های سقط جنین های حاصله از تب كیو (كوكسیلا) و ویبریوز مشابه بوده لذا برای تشخیص افتراقی بایستی به انجام تستهای آزمایشگاهی پرداخت برای این موضوع 3 نوع آزمایش بكار می رود :
1-
آزمایش محتویات معده جنین و جفت و مشاهده میكروسكوپی باكتری
2-
آزمایش بافتی جفت در محیط تخم مرغ جنین دار
3- آزمایش خون كه در 2 مرحله انجام می شود ( در اوایل سقط و 2 الی 3 هفته بعد از مرحله اول ) در این آزمایش میزان آنتی بادی اندازه گیری می گیرند كه تیتر آن در مرحله اول كمتر از مرحله دوم است. متذكر می گردد كه اگر سقط جنین در سالهای متوالی رخ دهد. لازم است تشخیص افتراقی بین عوامل ایجاد كننده سقط از قبیل توكسوپلاسما ویبریو , كلامیدیا و كوكسیلا انجام گردد.
كنترل و پیشگیری :
اصولاً برای كنترل و پیشگیری بایستی نكات ذیل را مد نظر قرار داد.
جداسازی میشهای سقط كرده از سایر دامها.
جمع آوری و سوزاندن و یا دفن كردن جنین های سقط شدن و جفت های آلوده
ضد عفونی و یا شعله دادن آغل و جایگاه دامهای مبتلا
میشهای سقط كرده نبایستی تا زمانكیه علل مولد سقط از محیط حذف نشده است به بره های ماده متولد شده را شیر بدهند .
میشهای آبستن در روی زمین تغذیه نشوند
قوچ نباید از گله با سابقه سقط جنین خریداری گردد.
استفاده فوری از آنتی بیوتیكها هنگام رخداد سقط جنین صورت گیرد ( شروع درمان با استفاده آنتی بیوتیك تزریقی ( تتراسیكلین ها) و ادامه آن با آنتی بیوتیك خوراك به همراه مواد غذایی).
مراقبتهای بهداشتی ویژه از نظر انتقال عوامل سقط به انسان مانند استفاده از پوششهای محافظ در موقع ارتباط با دام یا دامداری و مواد آلوده اجتناب ورزیدن از خوردن شیر غیر پاستوریزه و یا پنیر دوری جستن زنان آبستن از گربه ها و یا دام های الوده , جنین های سقط شده و مواد آلوده باید مد نظر قرار گیرد.

درمان
از آنجاییكه كلامیدیا ها به كلرتتراسیكلین بسیار حساس اند لذا از این دارو به عنوان داروی پیشگیری كننده و درمانی استفاده می شود. مقدار مصرف به عنوان مقدار پیشگیری كننده در دوران ابستنی 80 میلی گرم برای هر راس میش در هر روز بمدت 3 هفته و مقدار درمانی در دام سقط كرده 2500 میلی گرم برای هر راس میش در هر روز برای مدت 3 هفته .
دستور العمل اجرایی پیرامون سقط جنین در گوسفندان
چنانچه در گله ای سقط جنین اتفاق افتاد لازم است به نكات ذیل توجه شود:
1-
میشهایی كه سقط جنین نموده اند از بقیه دامهای موجود در گله جدا شوند.
2-
جنین های سقط شده و بره هایی كه مرده متولد شده اند جمع آوری و برای ارسال به مركز تشخیص آزمایشگاهی دامپزشكی سوزاندن و یا دفن كردن آنان آماده گردند به طوریكه در این مرحله مراقبت های بهداشتی از نظر دست كاری به مواد آلوده انجام گیرد و حتما از دستكش استفاده شده و شستشوی دستها هرگز فراموش نشود و همچنین زنان آبستن نباید در تماس با بره اندازی میشها قرار گیرند.
3-
در مورد تشخیص احتمالی و راههای كنترلی لازم است با دامپزشك معالج مشورت كرده و در صورت لزوم نسبت به ارسال جنین و بره مرده زاییده شده و نیز دام سقط كرده به مركز تشخیص آزمایشگاهی,‌اقدام شود.

نكته مورد توجه : هنگامی كه جنین سقط شده به همراه برده مرده زا به آزمایشگاه تشخیص ارسال می گردد. میزان دقت تشخیص 4 برابر زمانی خواهد بود كه فقط , فتوس سقط شده فرستاده می شود.
در اینجا در مورد 3 عامل عفونی ایجاد كننده سقط جنین كه از معمولی ترین عوامل می باشند دستورهای اجرایی ارائه می گردد.

سقط جنین انزئوتیك (كلامیدیایی)
میشهای سقط داده شده را باید از سایر دامها برای مدت یك الی دو ماه جدا نگه داشت و چنانچه رخداد سقط جنین هنوز در گله وجود دارد این جداسازی را باید ادامه داد.
یك برنامه اجرایی واكسیناسیون در گله برای آینده تدوین نمود و در عین حال بایستی توجه داشت كه میشهای سقط داده شده بر علیه این بیماری ایمن خواهند بود ولی اندسته از میشهایی كه توسط میشهای سقط داده شده الوده شده اند, علیرغم واكسیناسیون انجام شده, در سال اینده مبتلا خواهند شد.
دامهای مبتلا را پس از مشورت با دامپزشك معالج, تحت درمان قرار داد.

توكسو پلاسموزیس
میشهای سقط داده شده به فوریت از میشهای آبستن جدا شوند.
مراقبت بهداشتی از نظر كنترل رفت و آمد گربه ها و آلودگیهای مواد غذایی دام با فضولات گربه ها شدیداً انجام پذیرد .
یك برنامه واكسیناسیون برای سال آینده تدوین گردد.

كامپیلو باكترفتوس
میشهای سقط داده شده از سایر دامها جدا شوند و باید توجه داشت كه :
میشهای سقط داده شده برای سال اینده از سطح ایمنی بالایی برخوردارند .
تاكنون هیچ واكسن قابل مصرفی عرضه نشده است.

قابل توجه :هر چه تعداد نمونه های ارسالی به آزمایشگاه تشخیص بیشتر باشد, از نظر نزدیك شدن به نتیجه ارزشمند است ولی قبل از این كار لازم است با دامپزشك معالج راجع به سیستم مدیریت و تغذیه دام مشورت گردد زیرا علل مولد سقط, ممكن است از عوامل عفونی نبوده بلكه در این صورت به ازمایشگاه نیاز ندارد.

نام نویسنده :مهران محمدی خواه


نقش فیبر در جیره گاوهای شیری

نقش فیبر در جیره گاوهای شیری

 

مقدمه
از آنجا كه دامپروری و دامداری یك كار كاملاَ اقتصادی است و در حدود 70% هزینه های یك دامداری صرف تهیه خوراك برای دام می شود بنابراین هر گونه تجدید نظر و پیشرفتی در این زمینه تاثیر مستقیم در افزایش بازده دارد. غذای اولیه و پایه دام علوفه است و تمام تلاش ها برای حذف این قسمت و دادن خوراكی كاملاَ انرژی زا به دام تا به امروز بی نتیجه مانده است. مساله اساسی و مهم كه در بخش علوم دام مطرح می شود قسمت الیاف خام می باشد كه به اجزای كوچكتر نظیر
NDF,ADF
  تقسیم شده است و امروزه به بخش های ریزتر و ظریف تر نظیر قابلیت هضم و قابلیت تخمیر فیبر جیره بیشتر از دیگر مسائل  تغذیه ای توجه شده است. در اینجا لازم است تا در مورد الیاف خام بیشتر صحبت شود.
منظور از الیاف خام چیست؟ الیاف یا بخش ساختمانی عبارتند از بخش های تشكیل دهنده دیواره سلول كه قابلیت هضم كمی دارند و در گونه های تك معده ای قابلیت هضم ندارند اما در نشخواركنندگان بواسطه حضور میكروارگانیسم های موجود در شكمبه كه به عنوان یك شبكه تخمیر عمل می كنند قابلیت هضم از متوسط تا بالایی با توجه به كیفیت و مرغوبیت دارند.
مصرف مقدار كافی الیاف و مواد خشبی برای تولید طبیعی و سلامتی گاوهای شیری ضروری است. از طرفی وجود مقادیر زیادی الیاف،
DMI
و در ادامه بازده میكروبی و تولید شیر را محدود می كند. پس ما به یك میزان كمینه و حداقل الیاف نیاز داریم تا سلامت حیوان، میزان و درصد چربی، مصرف ماده خشك، مصرف انرژی و تولید شیر در حداكثر باشد. این مقدار موثر و كمینه الیاف خام قسمتی است كه نشخوار، میزان عبور غذا از شكمبه، ترشح بزاق، تولید استات شكمبه ای و درصد چربی را تحریك می كند.
روش های تجزیه الیاف عبارتند از:
الف ) روش تجزیه تقریبی
ب ) روش ون سوست
ج ) روش تعیین عناصر معدنی
در روش تجزیه تقریبی كه شامل تعیین رطوبت، خاكستر، پروتئین خام، چربی خام یا عصاره اتری، الیاف خام و عصاره های عاری از ازت
(NFE) است، دارای اشكالاتی است از جمله این كه مقادیر به دست آمده برای الیاف خام ار تكرار پذیری پایین برخوردار است. روش اخیر جوابگوی گاوهای پر تولید نبود و پیین بودن تكرار پذیری باعث شد تا ون سوست روش تازه ای ابداع كند كه مشكل را تا اندازه ای حل می كرد و قسمت الیاف خام را به اجزای كوچكتر تقسیم می كرد. روش ون سوست بر پایه الیاف خام بنا شده و هدف آن بیشتر تجزیه این قسمت است. در روش ون سوست، نمونه مورد نظر به مدت یك ساعت در محلول شوینده خنثی (ND) جوشانده می شود. مواد نامحلول در شوینده خنثی كه دیواره سلولی (NDF) نامیده می شود باقی می ماند. این قسمت شامل تركیبات اصلی دیواره سلولی نظیر سلولز، همی سلولز و لگنین می باشد. در عصاره گیری با شوینده اسیدی، نمونه ها به مدت یك ساعت در محلول حاوی استیل تری متیل آمونیوم بروماید در حضور اسید سولفوریك جوشانده می شود. مواد نامحلول باقی مانده در شوینده اسیدی شامل سلولز و لگنین (ADF) می باشد. روش ون سوست باعث شد تكرار پذیری نتایج افزایش یابد كه البته این روش اشكالات و نواقصی هم داشت. این نواقص هنگامی بروز كرد كه توان تولیدی گاوها بیش از پیش افزایش یافت و تنظیم جیره های مناسب مشكل تر شد یعنی جیره های كه هم تامین كننده حداقل میزان علوفه باشد و از طرفی تمام نیاز های دیگر را بپوشاند و این نیاز ها روی استاندارد كردن روش ارزیابی NDF
  بیش از پیش تایید كردند.
نكته دیگری كه در اینجا لازم به ذكر است اشاره به روش (
in sacco) می باشد. در این روش گه جهت تعیین قابلیت هضم استفاده می شود، محیطی شبیه به شكمبه در كیسه ای ایجاد می كنند كه نمونه مورد نظر را به مدت 24 در این كیسه نگهداری می كنند و پس از این مدت میزان قابلیت هضم  ماده مورد نظر را تعیین می كنند و پس از این مدت میزان قابلیت هضم ماده مورد نظر را تعیین می كنند. در واقع این روش نوعی روش آزمایشگاهی برای تعیین قابلیت هضم است. عقیده كلی بر این است كه گاوهای شیری ماكزیمم مصرف برای NDF صرف نظر از منبع آن دارند كه به عنوان یك اصل پذیرفته شده است. اگر چه بعضی از پژوهش ها آن را تایید نمی كنند. به عنوان مثال (COMBOS (1992 آزمایش منتشر شده را بازبینی كرد و نتیجه گرفت كه اصولاَ به ازای هر 1 درصد افزایش در NDF جیره به طور خطی 44/0 كیلوگرم از تولید شیر (تصحیح شده با شیر 4 درصد چربی) كاهش یافت زیرا مصرف NDF به همان نسبت كه مقدار آن را در TMR
بالا رفته بود، افزایش یافته بود .
گزارش (
Robinson McQeen (1990 نشان داد كه گاوهای شیری كه به صورت TMR تغذیه شده اند با نسبت های متنوع یونجه سیلو شده و جو (به عنوان كنستانتره) به ازای 1 درصد افزایش NDF جیره، كاهش تولید شیری برابر 43/0 كیلوگرم داشتند. این توافق نتایج كه  مستقل از هم تنظیم شده بود، پیشنهاد كرد كه به همان مقدار NDF جیره از 25 درصد جیره به 40 درصد ماده خشك جیره افزایش می یابد میزان مصرف NDF  در روز به صورت منحنی های نا مشخص افزایش پیدا می كند. با وجود این از مدتها قبل نشان داده شده است كه مصرف بالای علوفه توسط گاوها به علت حجیم بودن جیره باعث محدودیت مصرف NDF
می شود.
(
Marten (1983 پیشنهاد كرد كه NDF می تواند به عنوان شاخص حجم علوفه یا ظرفیت پر شدن شكمبه جهت پیش بینی حداكثر پتانسیل مصرف علوفه ها استفاده شود. این امر پیشنهاد كرد كه جیره حاوی 35 درصد NDF می تواند حداكثر ماده خشك را تحریك كند و با مصرف جیره های دارای NDF بالاتر با پر شدن شكمبه این تحریك محدود می شود و با مصرف جیره های دارای NDF پایین تر نیازمندی های انرزی حیوان باعث محدودیت می شود.

Marten
 (1987 بعداَ این نظریه را گسترش داد. با طرح این موضوع كه مطلوب ترین مقدار مصرف NDF جیره برابر 1/1 درصد وزن بدن گاوهای چند شكم زاییده است. با توجه به این مطلب كه مصرف در ابتدا به فضاهای قابل دسترس در شكمبه پاسخ می دهد، بعید به نظر می رسد كه NDF دارای قابلیت تخمیر سریع یا كند اثر یكسانی بر روی مصرف داشته باشد.
در سال 1989
Williams و همكارانش اختلافات در میزان قابلیت تخمیرNDF منابع غذایی مختلف را شرح دادند و نتیجه گرفتند كه ظرفیت شكمبه و كیفیت NDF كه به ترتیب به وسیله میزان تخمیر و میزان عبور از شكمبه تعیین می شونداولین شاخص پتانسیل مصرفNDF هستند. بعداَ مشاهده شد كهNDF حاصل ازمنابع غیرعلوفه ای جایگزین هم ارزشی برایNDF
حاصل ازیونجه سیلو شده نیستند به طوری كه مدت زمان نشخوار و میزان چربی شیركاهش پیدا كرد.
هنگامی كه قابلیت تخمیر
NDF جیره افزایش می یابد ممكن است اندازه NDF ذخیره ای در شكمبه كاهش یابد اما مصرف آن افزایش پیدا نكند.بنابراین حتی اگر گاوهای در اواخر دوره شیردهی كه با جیره های حاوی فیبر نسبتاَ بالا تغذیه شده اند ممكن است نیازهای انرژی گاو ها بیشتر از ظرفیت شكمبه ، مصرف را محدود كند. موضوع ایت تحقیق بررسی این مطلب بود كه آیا جیره های حاوی NDF نسبتاَ بالا  (تقریباَ 40 درصد) كه تخمیر NDF متغییری داشتند مصرف را افزایش می دهد و همچنین اندازه و مقدار NDF در شكمبه كاهش می یابد؟ آزمایش با جایگزین كردن NDF یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر پایین به جای NDF
یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر بالا انجام شد.

نتایج :
مصرف غذا و قابلیت هضم مصرف ماده خشك و تركیبات آن تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت و همچنین قابلیت هضم ارزش های خالص برای قابلیت هضم به خصوص برای
NDF و ADF طبیعی هستند و در توافقی با ارزش های ناآشكار NDF می باشند كه بااستفاده از روشsaccoin  محاسبه شده است. مدت اولین خوراك بعد از عصر 100 دقیقه و بعد از عصر 84 دقیقه بود. این زمان ها تحت تاثیر قابلیت تخمیر NDF نبود. مصرف TMR در هنگام عصر آهسته تر بود در هنگامی كه یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر بالا جایگزین یونجه سیلو شده با تخمیر پایین در TMR شد. این مطالب نمایان می سازد كه مقادیر مصرف DM و  NDF تحت تاثیر قابلیت تخمیر NDF قرار نگرفتند. همچنین قابلیت تخمیر NDF  بر روی اندازه های غذا نیز تاثیر نداشتند. گاوها مدت زمان كمتری برای یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر بالا كه جایگزین یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر پایین شده بود گذاردند. هر چه این امر در ابتدا مدت زمان خوردن كوتاهتر برای TMR حاوی تنها یونجه با قابلیت تخمیر بالا را منعكس كرد. نشخوار حیوانات نشان داد كه قابلیت تخمیر NDF یونجه سیلو شده تاثیری بر روی نشخوار روزانه یا مقادیر ماده خشك مصرفی و یا NDF
مصرفی نداشت.

تخمیر و ظرفیت ( حجم ) شكمبه:
متوسط
PH  شكمبه هنگامی كه یونجه سیلو شده دارای قابلیت تخمیر بالا جایگزین یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر پایین شد افزایش یافت. به هر حال این افزایش خالص و تدریجی برای رشد میكروبی مناسب بود. كل ازت محلول به علا وه ازت آمونیاكی و پروتئین تحت تیمار قرار نگرفت و در كل تراكم آنها بالا بود كه به موازات سطح بالای پروتئین خام TMR
بود .
تراكم ایزو بوتیرات و ایزو والرات كاهش و تراك والرات افزایش پیدا كرد به همانگونه كه یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر بالا جایگزین یونجه با قابلیت تخمیر پایین شد. پروپیونات با افزایش و قابلیت تخمیر
NDF بالا رفت اما به صورت معادله درجه دوم با كمترین تراكم برای حدواسط TMR ثابت ماند. قابلیت تخمیر NDF تاثیری بر روی ظرفیت شكمبه نداشت. همانگونه كه یونجه با قابلیت تخمیر بالا  جایگزین یونجه با قابلیت تخمیر پایین شد مقدار ماده خشك ماده آلی و NDF
موجود در شكمبه از لحاض عددی به تر تیب 15/0 ، 17/0  و 2/0 كاهش یافت.

قابلیت تولید حیوان:
قابلیت تخمیر
NDF
تاثیری بر روی میزان تولید شیر و تركیبات آن نداشت. زمانی كه قابلیت نخمیر افزایش پیدا كرد میزان وزن بدن افزایش نشان داد.

قابلیت تخمیر فیبر جیره مصرف شده:
به علت قابلیت تخمیر متغییر فیبر، صرف نظر از تغییرات ا صلی مربوط به مرحله رشد گیاه محصولات یونجه در حدود 10 و 20 درصد گلدهی مراحل تكامل گیاه و در سال های مختلف برداشت شدند. یونجه با قابلیت تخمیر بالا كه در 30 روز قبل از برداشت كاملاَ رشد كرده بود به تولید یونجه های با قابلیت هضم دیواره سلولی بالا كمك كرد. اصولاَ بالا بودن قابلیت تخمیر یونجه با كاهش مقدار
ADF مشخص می شود با وجود اینكه كل فیبر و كل ازت اختلاف چندانی نداشتند. موضوع این تحقیق به این نیاز داشت كه سطوح تمام تركیبات TMR مشابه باشد و فقط در قابلیت تخمیر NDF تفاوت وجود داشته باشند. پس از انجام به همان نسبت كه اجزای یونجه با قابلیت تخمیر بالا در TMR افزایش یافت، سطوح NDF  تخمیر شده كاهش یافت در حالی كه سطوح NDF و ADF و CP در كل ثابت ماندند. اختلافات معنی دار آماری برای برخی اجزای دیگر TMR
نمایان شد اما مقدار این اختلافات برای اثر گذاشتن بر پاسخ گاوهای شیرده بسیار كوچك بودند .

تخمیر شكمبه :
با وجود اختلافات معنی دار آماری میان جیره ها در
PH شكمبه و تراكم بهضی از اسیدهای چرب فرار ، غلظت آنها كم بود و احتمالاَ رابطه بیولوژیكی كم است یا وجود ندارد. تراكم ازت آمونیاكی شكمبه به مقدار زیاد بود. پیشنهاد شده است كه كه این تراكم برای حداكثر رشد میكروبی مناسب و مورد نیاز باشد. در نتیجه مقادیر متنوع تخمیر NDF در TMR
تاثیری بر روی تخمیر شكمبه نداشت.

سرعت هضم
NDF
:
مقدار قابلیت هضم
NDF كه در اینجا گزارش داده شده در جیره ای كه NDF یونجه آن قسمت اعظم NDF ئجیره را تشكیل می دهد  طبیعی هستند. این مقدار حدود 46 درصد می باشد كه با مقدار قابلیت هضم NDF كه به روش insacco  تعیین شده و حدود 36 درصد می باشد هماهنگی دارد به هر حال فقدان اختلاف در قابلیت هضم NDF وابسته به قابلیت تخمیر NDF یونجه سیلو شده با نتایج حاصل از روش in sacco  كه یك افزایش پیش بینی شده در قابلیت هضم NDF در شكمبه از 9/31-40 درصد به موازات افزایش قابلیت تخمیر NDF یونجه سیلو شده در بر می گرفت، سازگاری و هماهنگی ندارد. چنین موضوعی به وسیله چند دانشمند دیگر در سال 1994 بررسی شد كه آنان نیز اعلام كردند قابلیت هضم NDF زمانی كه قابلیت تخمیر NDF جیره افزایش یافت به صورت منحنی بالا می رفت. با وجود عدم افزایش در قابلیت هضم فیبر زمانی كه یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر بالا جایگزیت یونجه سیلو شده با قابلیت تخمیر پایین شد، هضم NDF در شكمبه افزایش نشان داد. زیرا میزان NDF كل در شكمبه و به خصوص NDF غیر قابل هضم كاهش یافت. همچنین كاهش عددی در نشخوار گاوها در هر كیلوگرم از NDF مصرفی زمانی كه قابلیت تخمیر در NDF
جیره بالا رفت مشاهده شد.

چند دلیل ممكن است وجود داشته باشد كه چرا زمانی كه قابلیت تخمیر NDF بالا می رود افزایشی در قابلیت هضم NDF مشاهده نمی شود و اولین دلیل این است كه هضم جبرانی پس شكمبه ای NDF در یونجه سیلوشده ای كه قابلیت تخمیر پایین داشت به طور آشكارا هضم را برابر كرده بود. اگر چه بعید به نظر می رسد كه این امر پیشنهاد كند كه جیره های حاوی فیبر با كمترین قابلیت تخمیر، هضم پس شكمبه ای به همان اندازه نسبت بالاتری داشته باشد.
دومین دلیل این است كه ممكن است شاخص قابلیت تخمیر كه در اینجا استفاده شده با هضم حقیقی
NDF در شكمبه رابطه نداشته باشد . در هر صورت این مسئله با كاهش اساسی در مقادیر NDF غیر قابل هضم باقی مانده در شكمبه و كاهش در زمان نشخوار، زمانی كه قابلیت هضم NDF بالا می رود در توافق وو سازگاری نیست.
سومین دلیل ممكن این است كه روش قابلیت هضمی كه استفاده شده به اندازه كافی صحیح و دقیق نباشد ، هنگامی كه لازم است افزایش در قابلیت هضم
NDF به موازات بالا رفتن قابلیت تخمیر نشان داده شود. اما به هر حال این مسئله همم تایید نشده است چرا كه اختلاف مشاهده شده در این مطالعه برای قابلیت هضم پایین بود.
دلایل دیگری وجود دارد كه نشان می دهد كه قابلیت هضم حقیقی
NDF  در شكمبه افزایش نیافته است زیرا زمان باقی ماندن آن در شكمبه كاهش یافته است. با وجودی كه زمان باقی ماندن NDF در شكمبه اندهزه گیری نشده این امر با كاهش در مقدار NDF  باقی مانده در شكمبه به خصوص NDF غیر قابل هضم ، زمانی كه قابلیت تخمیر NDF افزایش یافت، تایید می شود. بعلاوه با افزایش قابلیت تخمیر NDF ، سرعت عبور NDF  از شكمبه از 4/92 درصد به 5/99 درصد در روز افزایش یافت. در مقابل سرعت عبور لیكور شكمبه افزایش نداشت همچنین قابلیت تخمیر تاثیری بر روی حجم لیكور شكمبه نداشت .

تعادل انرژی :
گاوها به فیبر جیره دارای قابلیت تخمیر بالا احتمالاَ با تغییراتی در میزان سرعت عبور
NDF از شكمبه و به خصوص با كاهش در مقدار NDF غیر قابل هضم باقی مانده در شكمبه پاسخ می دهند . آنها همچنین افزایش مصرف ندارند . چنانچه حجم و ظرفیت شكمبه مصرف جیره های حاوی NDF بالا با قابلیت تخمیر پایین تر را محدود می كرد عدم افزایش مصرف NDF می توانست پاسخ مورد انتظار باشد. به هر حال این نتایج با یافته های مك كویین و رابینسون در سال 1992 هماهنگی ندارد و در نتیجه پیشنهاد شد كه در گاوهای در اواخر دوره شیردهی كه با جیره های حاوی NDF نسبتاَ بالا تغذیه شده اند ، ظرفیت شكمبه مصرف را محدود نمی كند و گاوها به تناسب تواناییشان در متابولیزه كردن محصولات نهایی هضم می خورند .
به روشنی مورد قبول واقع شده است كه گاوهای در اواخر دوره شیردهی همچنان كه مصرف انرژی بالا می رود به نسبت انرژی بیشتری برای افزایش وزن و تولید تركیبات شیر اختصاص می دهند. در واقع به نظر می رسد كه مساله ای كه در اینجا پیش آمده این است كه به همان نسبت كه بازده انرژی افزایش می یابد میزان انرژی بیشتری برایب افزایش وزن نسبت به تولید تركیبات شیر استفاده می شود. (انرژی ترجیحاَ برای افزایش وزن متابولیزه می شود).

خلاصه و نتیجه گیری:
گاوهای شیری در اواخر دوره شیردهی زمانی كه با جیره های حاوی
NDF درای قابلیت تخمیر بالاتر تغذیه شدند ، مقدار NDF غیر قابل هضم باقی مانده در شكمبه در آنها كاهش یافت اما مصرف ماده خشك افزایش نشان نداد . این نتایج با مقاله ای كه توسط مك كویین و رابینسون در سال 1992 انتشار یافته بود تایید شد . نتایج این تحقیق و مقاله فوق الذكر پیشنهاد می كند كه مصرف واقعی گاوهای شیری در اواخر دوره شیر دهی كه با جیره های حاوی NDF نسبتاَ بالا تغذیه شده اند بیشتر بوسیله استفاده متابولیكی آنها از محصولات نهایی هضم محدود می شود تا ظرفیت شكمبه، قابلیت تخمیر فیبر جیره ممكن است یك پیش بینی كننده مناسب برای مقدار انرزی آن جیره باشد اما این مقدار در پیش بینی مصرف NDF حداقل برای گاوهای شیری در اواخر دوره های شیردهی محدودیت ایجاد می كند. مصرف كلی NDF برابر مقدار ثابت 3/1 درصد وزن بدن است كه تحت تاثیر قابلیت تخمیر NDF جیره قرار نمی گیرد.

رمضانعلی عزیزی

منبع :
1-علی نیكخواه و حمید امانلو .اصول تغذیه و خوراك دادن دام


بانک ژن در مشهد راه اندازی می شود

بانک ژن در مشهد راه اندازی می شود 

 مشهد- خبرنگار آفرینش
یک فعال محیط زیست تشخیص گونه و اثبات تخلفات صید و شکار و تشخیص میزان هم خونی و طبقه بندی ژنتیکی جانوران را مهمترین کاربردهای بانک DNA دانست و توضیح داد: بانک DNA به تشخیص گونه هایی که شکار شده و فقط قسمت هایی از گوشت و بافت بدن آنها توسط محیط بانها کشف شده، کمک زیادی کرده و میتواند منجر به اثبات جرم و تخلف شود.
مهندس امین شفق از افتتاح بانک ژن در مشهد خبر داد و با بیان این که در حال حاضر نمی دانیم گونه های جانوری کشور چقدر از نظر ژنتیکی به هم نزدیک یا از هم دورند، توضیح داد: بانک ژن کمک زیادی به طبقه بندی و تعیین گونه و زیرگونه های جانوری در کشور خواهد کرد.
وی ادامه داد: با کمک بانک DNA میتوانیم بفهمیم مثلا قوچ اوریال مناطق مختلف از نظر ژنتیکی یکسان بوده یا از هم فاصله دارند و با توجه به این که برای انتقال گونه ها به منظور تکثیر و زادآوری از یک منطقه به منطقه دیگر باید گونه ها از نظر ژنتیکی یکسان باشند، بانک DNA کمک زیادی در این زمینه خواهد کرد.
این فعال و محقق محیط زیست خاطرنشان کرد: بانک DNA موجب میشود گونه ها را از خطر انقراض حفظ کنیم چون با تشخیص به موقع میزان هم خونی در جمعیت های جانوری و گیاهی زنگ خطرها را به صدا در میآورد.
وی با بیان این که نمونه برداری اولین کار در جهت ایجاد بانک ژن است، افزود: در بهترین حالت، با کمک GPS محل و منطقه دقیق نمونه مشخص میشود.
وی ادامه داد: نمونه میتواند شامل بافت، خون، قسمتی از پوست و یا عضله جانور باشد همچنین سن، جنس، خصوصیات ظاهری گونه که از آن نمونه برداری شده نیز باید مشخص باشد.
شفق با اشاره به سختی کار نمونه برداری و انتقال نمونه به آزمایشگاه ادامه داد: شیوه انتقال و استخراج نمونه جانوری تا مراحل مقدماتی به چند نفر از کارمندان اداره محیط زیست آموزش داده شده و این افراد باید با کمک محیط بانها به کار نمونه برداری بپردازند. در نهایت این محیط بانها و گروه های تخصصی هستند که به کار نمونه برداری می پردازند و طبیعتا هر چه تعداد محیط بانهای آموزش دیده بیشتر باشد، نمونه برداری بهتر انجام میشود.
این فعال زیست محیطی افزود: نمونه باید در شرایط بهینه به آزمایشگاه منتقل شود; در آزمایشگاه یک بانک اطلاعاتی از نمونه تهیه و نمونه Sort میشود، سپس DNA استخراج و در دمای منفی 82 درجه سانتی گراد نگهداری می گردد.
وی با بیان این که این نمونه DNA قابلیت نگهداری به مدت طولانی را دارد، افزود: اگر امروز نمونه DNA شیر و ببر ایرانی را داشتیم حداقل می توانستیم مطمئن شویم گونه هایی که در هند نگهداری می شوند و گفته میشود که شیر ایرانیاند واقعا متعلق به این سرزمین هستند یا نه و پس از اطمینان می توانستیم آنها را برای زادآوری و رشد به ایران منتقل کنیم.
شفق با اشاره به تجهیز آزمایشگاه، وجود نیروی متخصص و بودجه کافی برای عملیاتی شدن کار ایجاد بانک ژن در اداره محیط زیست مشهد گفت: از 2 سال بحث ایجاد بانک ژن در در شورای پژوهش اداره محیط زیست خراسان رضوی مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.
وی با بیان این که تاکنون از حدود 18گونه جانوری نمونه برداری انجام و عملا خیلی از کارها آغاز شده است، افزود: تا 6 ماه دیگر بخش تشخیص گونه با استفاده از بافت های جانوری راه اندازی میشود و بانک DNA از دو ماه دیگر آغاز به کار میکند.
وی افزود: توجه کافی و برخورد مناسب اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به مباحث علمی تاکنون کمک زیادی به حل مشکلات آغاز این راه کرده است.
شفق اضافه کرد: با مشارکت گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مطالعات مقدماتی ژنتیکی بر روی DNA جبیر، آهو، قوچ و میش، کل و بز، کبک، پلنگ و سرو کوهی که یک گونه گیاهی است انجام شده است.
سید حسین آقامیری، مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در این رابطه گفت: ذخایر ژنتیکی یک کشور از ذخایر نفتی مهمتر هستند.
وی با بیان این که ذخایر ژنتیکی در تامین سلامت انسان نقش موثرتری نسبت به ذخایر نفتی دارند، توضیح داد: ایران از نظر تنوع ژنتیکی و زیستی جزو 10 کشور برتر دنیاست; با این وجود شناخت ارزش های بالای این ذخایر عظیم از نظر علمی هنوز به طور کامل صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود: ضروری است که فرصتی ایجاد کنیم تا آیندگان هم امکان تحقیق و پژوهش در زمینه ارزشهای زیستی این مرز و بوم را داشته باشند لذا ایجاد بانک DNA ضروری است.
آقامیری خاطرنشان کرد: بر این اساس سازمان تصمیم گرفت که در 5 منطقه از کشور فضاهایی را برای ذخیره سازی ژن های گیاهی و جانوری موجود در طبیعت فراهم کند که یکی از این مناطق خراسان رضوی بود.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی با بیان این که 700 میلیون ریال برای ساماندهی و برنامه ریزی ایجاد بانک ژن خراسان رضوی و تجهیز آزمایشگاه در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به این که قبل از این، همکاری هایی با دانشگاه فردوسی در زمینه شناخت ذخیره ژنتیکی استان داشته ایم، فکر میکنم کار عملیاتی ایجاد بانک ژن در استان با سرعت بیشتری پیش برود.


مجموعه مقالات

لطفا برای دریافت مقاله منتخب خود بر روی لینک زیر آن کلیک کنید.

روشهای تشخیص و تعیین مکان ژن‌های کمّی در جوامع دامی

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/Main_13PArt_11795%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87%20%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%20%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af%20%da%a9%d9%84%d8%a8%d9%87%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------

استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/bbd95b34-d970-4fa0-be3c-9a3441970d26ISSN1562-5524-2(6)-001.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

بررسى ارزش غذایى ضایعات برگ چاى در تغذیه دام

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/bd852a14-b260-487a-bd6e-082a7646b938ISSN15625524-001-005-021.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/f567d79a-21c5-4ed9-9250-a739ad43e03cISSN1562-5524-001-003-053.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

تأثیر حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان كرمان

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/43c8e972-24e8-4389-91c5-d8f5c554b083ISSN1562-5524-1,2(2)-059.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

بررسی جنبه های بیولوژیك كنه شكارگر Cunaxa setirostris بر روی كنه Tetranychus ludeni در شرایط آزمایشگاهی در منطقه وارناسی ‘ هندوستان

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/eb1b7725-eb3a-40ed-b1ca-53009bcf2bcbISSN1562-5524-1,2(2)-069.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاك آمریكا با روش حداقل مربعات

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/159d0147-1608-4261-b511-970db869c7f1ISSN1562-5524-1,2(2)-043.pdf

 

 


تاثیر اسیدهای الی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه های گوشتی

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/Main_54PArt_1005230JVR-Artice-1-1225.pdf


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :