از پیامبر (ص) بیاموزیم

از پیامبر (ص) بیاموزیم

چلچله

دربارة چلچله نیك ‌ اندیشی كنید؛ چرا كه او مأنوس ‌ ترین پرنده به انسان است .

از آشیانه ‌ سازی چلچله در خانه ‌ هایتان جلوگیری نكنید .

خروس

حضرت در خانه ‌ اش خروس سپیدی نگه می ‌ داشت .

می ‌ فرمود : به خروس دشنام مدهید كه بیدارگر نماز [ صبح ] است .

به جنگ انداختن خروس ‌ ها را حرام شمرد .

سگ

می ‌ فرمود : [ شب معراج ] وارد بهشت شدم، صاحب سگی را دیدم كه حیوان را سیراب كرده بود .

زن بدكاره ‌ ای را بخشیدند؛ زیرا از كنار سگی گذشت كه كنار چاه آب [ كم ‌ عمقی ] از تشنگی له ‌ له می ‌ زد . سگ، در آستانة مردن بود . زن كفش را درآورد و آن را به روسری ‌ اش بست و با آن آب از چاه برآورْد [ و به سگ داد ] و به خاطر همین بخشیده شد .

هرگز عضوهای جانداری را نبُرید؛ گرچه آن حیوان، سگی درنده باشد .

كبوتر

هماره از دیدن كبوتر سرخ، لذت می ‌ بُرد .

در خانه ‌ اش جفتی كبوتر قرمز بود .

نگه داشتن كبوتر و گرامی داشتن او را مستحب شمرد .

مردی به نزد او آمد و از تنهایی شكایت كرد . حضرت فرمان داد برای خودش جفتی كبوتر تهیه كند .

گاو

پس از گوسفندداری، گاوداری را بهترین ثروت اعلام كرد .

نگهداری گاو را در منزل مستحب و بركت شمرد .

گربه

[ در شب معراج ] صاحب گربه ‌ ای را در دوزخ دیدم، كه گوشت ‌ های پس و پیش او را می ‌ كندند . او زنی بود كه گربه را جایی بسته بود، نه به او غذایی می ‌ داد و نه رهایش می ‌ كرد تا گربه برای سیر كردن شكمش از حشرات و دیگر خزندگان زمین بهره گیرد .

می ‌ فرمود : گربه را گرامی بدارید ! او از جانورانی است كه دوروبر شما پرسه می ‌ زند [ و چشم امید به شما دارد ].

امام علی ( ع ) نقل كرده است : هنگامی كه پیامبر مشغول وضو گرفتن بود، گربه ‌ ای خانگی به او پناه آورد . حضرت دریافت او تشنه است . كاسه ] ی آب وضو [ را كج كرد و گربه از آن نوشید . از باقی ماندة آب، وضو گرفت .

شتر

شتر مایة ارجمندی خاندان [= صاحبان ] خویش است .

مردی در حضور ایشان شتر ماده ‌ ای را دوشید . پیامبر بدو فرمود : مقداری شیر [ در پستان شتر برای فرزندش ] بگذار .

گنجشك

كسی كه بیهوده گنجشكی را بكشد، [ این پرنده ] روز قیامت جیغ ‌ كشان نزد آفریدگار خواهد آمد و می ‌ گوید : خداوندگارا ! این فرد مرا بیهوده كشت، از كشتن من سودی هم نبرد و زنده ‌ ام نگذاشت تا از حشرات زمین تغذیه كنم [ پس او را كیفر ده ].

گوسفند

بر شما باد به گوسفند [ داری ] و كشاورزی .

پس از كشاورزی، بهترین ثروت را گوسفندداری اعلام كرد .

بهترین ثروت را گوسفند [ داری ] شمرد . می ‌ فرمود : گوسفند، روغنش گذران زندگی پشمش جامه است . یك گوسفند یك بركت، دو گوسفند دو بركت، و سه گوسفند سود است .

نگهداری گوسفند شیرده در خانه و گرامی داشتن آن را مستحب شمرد .

نگهداری گوسفند در خانه، هفتاد درِ بینوایی را می ‌ بندد .. آغل آن ‌ ها را پاكیزه نمایید .

می ‌ فرمود : آب بینی گوسفندان را از صورتشان پاك كنید .

روزی مردی را دید كه گوسفندی را خوابانده است و كاردش را تیز می ‌ كند . بدو فرمود : می ‌ خواهی او را دوبار بكشی؟ چرا پیش از خواباندنش كارد را تیز نكرده ‌ ای ؟

منبع: مجله زائر


نخستین همایش ملی دانشجویی صنعت طیور ایرانبه گزارش خبرنگار ایانا نخستین همایش ملی صنعت طیور ایران با همكاری اداره كل امور فرهنگی وزارت علوم و با هدف تحقیق و تعمیق بیشتر در موضوعات مرتبط با این صنعت به عنوان دومین صنعت بزرگ كشور برگزار می‌شود. براساس این گزارش این همایش از سوی انجمن علمی دانشجویی علوم دانشگاه ارومیه به منظور بررسی كارشناسانه چالش‌های پیشروی این صنعت برپا خواهد شد. لازم به ذكر است این همایش روزهای 17 و 18 مرداد ماه در ارومیه برگزار می‌شود


فحل خاموش

فحل خاموش

فحل خاموش یکی دیگر از مشکلات مهم دامداران میباشد. اغلب دامداران ادعا میکنند که با وجود کنترل دقیق، دامهای آنها علائمی از فحل نشان نمیدهند.
به فحل خاموش در زبان علمی و لاتین Anoestrie گفته میشود که بنا بدلایل، به دو زیرگروه ذیل تقسیم میگردد:

• Acycly : آسیکلی به ناتوانی تخمدانها و بی علائم بودن دوره فحل اطلاق میگردد.
آسیکلی فیزیولوژیک و آسیکلی پاتولوژیک

• Anaphrodisy : در آنافرودیزی فعالیت تخمدانها موجود است ولی دوره فحل یا کلاً بی علائم یا کم علائم است.

آنافرودیزی را به دو زیرگروه ذیل تقسیم میکنند:

• فحل خاموش حقیقی
• فحل خاموش ظاهری

آسیکلی فیزیولوژیک:

آسیکلی حالت نرمال دامهای جوان قبل از رشد بلوغ آنها میباشد. همچنین آسیکلی حالت نرمال در بارداری تحت ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد فعال روی تخمدان دامها میباشد. هر دو مورد حالت فیزیولوژیک غیرفعال تخمدانها میباشد. در اولین هفته پس از زایمان نیز تخمدان غیرفعال فیزیولوژیک میباشد. در سنین بالا هم تخمدانها غیرفعال فیزیولوژیکی میباشند (یائسگی)، این حالت فیزیولوژیک در دامها اغلب دیده نمیشود زیرا دامها تا رسیدن به این سن از دیدگاه اقتصادی از دام جدا میشوند.

آسیکلی پاتولوژیک:

آتروفی (Atrophy) و دیستروفی (Dystrophy) دو دلیل عمده آسیکلی پاتولوژیک میباشد. تحلیل بافت تخمدان تحت آتروفی دلایل متعدد دارد. آتروفی بیشتر در دامهای جوان و تلیسه بدلیل تغذیه نادرست (کیفیت نامناسب و تغذیه یکجانبه) و شرایط محیطی ناسازگار (گرما و رطوبت بیش از حد، کمبود نور) دیده میشود حال آنکه دیستروفی در گاوهای با توانایی شیردهی بالا بدلیل جیره غذایی نادرست، شرایط محیطی ناسازگار (گرما و رطوبت بیش از حد، کمبود نور) و دارای زایمانهای دشوار دیده میشود.
یکی از دلایل دیگر آسیکلی پاتولوژیک سیستهای تخمدان میباشد. دلایل اصلی پیدایش سیستهای تخمدان توانایی شیردهی بیش از حد دام، شرایط نامتعادل تغذیه (کمبود کالری و انرژی، کمبود کاروتین، کمبود سدیم همزمان با مقدار مازاد پتاسیم) و شرایط ناسازگار محیطی بشمار میآید بخصوص وقتی از دام با بنیه (Constitution) ضعیف در شرایط ناسازگار محیطی بازدهی شیردهی بیشتری مطالبه میگردد.

فحل خاموش حقیقی:

دلیل اصلی آن عدم اجرای صحیح و نقص در نگهداری دام (مانند کمبود نور در اسطبل بخصوص در دامهای تلیسه، کمبود تحرک در دامداریهای مطلقاً اسطبلی و بدون چراگاه، نگهداری بیش از حد دام در اسطبل و در نتیجه تنگی جا، گرما و رطوبت بیش از حد بخصوص در فصول گرم سال) و تغذیه دام از لحاظ کیفی و کمی میباشد. نتیجه آن استرس بیش از حد دامها است. ترشح آدرنالین هورمون استرس سبب اختلال در سیکل نرمال جنسی دام و در نهایت تاثیر آن برروی تخمدانها و نارسایی رشد تخمک در تخمدان و اختلال در تولید هومون جنسی استروژن میباشد.
التهاب های مزمن نهفته و بیماریهای پارازیتی نیز تاثیر بسزایی در روند دوره فحل دارند. این دامها دارای فعالیت نرمال تخمدان در طی یک دوره جنسی میباشند ولی علائم آشکار فحل را ندارند.

فحل خاموش ظاهری:

این دامها نه تنها دارای فعالیتهای نرمال تخمدانی میباشند بلکه علائم برونی فحل را نیز دارند و مشکل اصلی از جانب دامدار میباشد.
کنترل دوره فحل بی دقت، ناکافی و ناآگاهانه میباشد و زمان کنترل کوتاه است. کنترل سه بار روزانه و هر بار بمدت 20 دقیقه برای اغلب دامداران مشکل و زمان گیر است.
دلایل ساختمانی دامداری نیز بی تاثیر نمیباشد زمین نامسطح و ناهموار و سقف های کوتاه و کنترل مرتب سم دامها بسیار با ارزش و مفید و سودمند میباشد.

مبارزه با فحل خاموش :

با یک برنامه کنترل دقیق دام و دامداری میتوان فحل خاموش را مبارزه کرد و از کاربرد بی دلیل داروهای هورمونی پرهیز نمود زیرا این داروها علت اثرات منفی جانبی متابولیکی میباشند.

برنامه مبارزه با فحل خاموش در دامداری و گله

• افزایش و تشدید کنترل فحل
• وجود دفتر یادداشت کنترل فحل و نوشتن هر تغییرات مشاهده شده
• اجرای مرتب معاینات کلینیکی باروری و بارداری
• کنترل و تصحیح کیفی تغذیه دام :
1. آنالیز تغذیه
2. محاسبه جیره غذایی دقیق
3. آزمایش ماهیانه یکبار خون جهت نظارت متابولیکی
• نگهداری صحیح دام تحت رعایت تغییرات محیطی
• هماهنگ و یکنواخت کردن دوره فحل دامها جهت همزمان کردن خدمات دامپزشکی و تلقیح مصنوعی (estrus synchronization)

معاینه سیستماتیک کلینیکی باروری و بارداری چگونه است ؟


نویسنده: دكتر نیكرو


معرفی کتاب

معرفی كتابهای علوم دامی

 

عنوان: پرورش گاوهای شیری

تالیف: محمود یزدی زاده

موضوع: دامپروری ، پرورش گاو

انتشارات دانشگاه تهران

شماره كتابشناسی ملی: 65148

 

 

عنوان:  کوچ عشایر هزار فرسنگ رنج، یک دنیا زیبایی

تالیف: هوشنگ فرجی فر

موضوع: مهاجرت ، اقوام و عشایر ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، دامپروری ، فقر ، مراتع ، بهداشت عمومی

شماره كتابشناسی ملی: IR(ایران) ۸۵-۴۶۷۶

 

 

عنوان : پرورش اردك وغاز

تالیف: مهرداد ایرانی

موضوع: اردک‌ها -- پرورش و تکثیر، غاز‌ها -- پرورش و تکثیر.

نشر: تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۸۶.

شماره كتابشناسی ملی: م ۸۵-۵۰۵۵۴

 

 

عنوان: فرآوری محصولات زنبور عسل

مولفان: محمدرضا بصیری، رسول پرنده .

موضوع: زنبور عسل -- فرآورده‌ها . عسل -- مصارف درمانی .

نشر: تهران: موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۸۵.

شماره كتابشناسی ملی: م۸۵-۴۴۶۹۴

 

 

عنوان: ژن‍ت‍ی‍ک‌ و اص‍لاح‌ ن‍ژاد دام‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌

تالیف: علی قاضی خانی شاد

موضوع: ژنتیك دامی ، دامپروری و اصلاح دام ، همراه آزمونهای دانشگاها و مدارس عالی ، تمرینها

نشر: تهران سنجش اول 1385

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۵-۱۵۴۴۳

 

 

عنوان: اصول كاربردی اصلاح دام

تالیف: ریچارد بوردن

مترجمین: مرتضی پشمی و ... دیگران

موضوع:  حیوانها و پرورش

نشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 1384

قیمت: 5000

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۴-۳۷۱۶۸

 

 

عنوان: طرحهای‌ آزم‍ای‍ش‍ی در ک‍ش‍اورزی‌: وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ (اص‍لاح‌ ن‍ب‍ات‍ات‌، زراع‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ دام‍ی‌)

تالیف: علیرضا اطمینان

موضوع: آزمونهای دانشگاها و مدارس عالی همراه با حل تشریحی

نشر: تهران پوران پژوهش 1385

قیمت: 2600

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۴-۲۶۰۸۷

 

 

عنوان: مبانی و مسائل ژنتیك

مولفان: ویلیام استانسفیلد و سوزان الرود

مترجمان: رضا پیله چیان لنگرودی ، دكتر رضا محمدی و دكتر غلامرضا معتمدی

موضوع: جزئیات ، مبانی و كاربردهای ژنیتك – كلونینك و ژنوم انسانی – حاوی اطلاعات روز و آخرین پیشرفتهای ژنتیك – حل قدم به قدم و كامل 450 مسئله

نشر: تهران آییژ 1384

قیمت: 6500

شماره كتابشناسی ملی: 3778 – 84 م

 


كانگرو


گوسفند

3


گاو و دلفین

1


سازشهای اكومورفولوژیكی در بریوفیتهای مناطق بیابانی

بخش زیادی از بریوفیتهای بیابانی و نیمه بیابانی قادر به تحمل خشكی از طریق اتخاذ سازگاریهای ساختاری مختلف برای بقا ، حفظ آب و حفظ فتوسنتز تحت شرایط خشك می باشند. این بریوفیتها قادر به تحمل دماهای بالا و خشكی زیادند ودوره های خشكی تابستانی را در زیستگاه خود تحمل می كنند. نظیر گیاهان عالی كه در شرایط خشك درگیر رقابت ریشه ای می شوند ،بریوفیتها نیز رقابت ریزوئیدی انجام می دهند. بسیاری از خزه ها نوعی دو شكلی ریزوئیدی را به نمایش می گذارند كه شامل ماكروریزوئیدهای ضخیم و بلند و شبكه ظریفی از میكروریزوئیدهای زیرزمینی می باشد. ماكروریزوئیدها گیاه را در بستر خود محكم می كنند و میكروریزوئیدها عمل جذب آب را از طریق خاصیت مویینگی از لایه بالایی خاك پس از افتادن شبنم انجام می دهند.
ساختارهای سازشی در بریوفیتهای بیابانی به دو صورت است
Xerothalloid (۱
این ساختار سازشی شامل مجموعه ای از ساختارهای مورفولوژیكی و آناتومیكی تیپیك برای بسیاری از جگرواشهای بسیار تخصص یافته است كه در شرایط خشك رشد می كنند. نمونه هایی از این جگرواشها عبارتند از :Asterella, Mannia, Riccia . ویژگیهای این نوع سازگاری عبارتست از :
تال لوله شده، چروكیده یا پیچ خورده كه موجب می شود سطح پشتی فتوسنتزی در مقابل نور محافظت شود و فلسهای شكمی شفاف یا شدیدا رنگیزه داردارای آنتوسیانین در معرض محیط بیرون قرار گیرد. اغلب گیاه به طور كامل در خاك فرو می رود و تنها پس از یك باران یا شبنم سنگین ظاهر می شود.
وجود سلولهای اپیدرمی شبه بالونی در گونه های Riccia و حفرات هوایی دودكش مانند در Exormotheca
وجود حالتی به نام fensterthalloid كه به كاهش شدت تابش نور خورشید كه بر لایه فعال فتوسنتزی می تابد كمك می كند. در برش عرضی، بسیاری از تالها ضخیمند، تقریبا نیمه حلقویند و حامل ستونهای جذبی متراكم موازی در اتاقهای هوایی می باشند
Xeropottioid (۲
این تیپ شامل مجموعه ای از ساختارهای مورفولوژیكی است كه تیپیك خانواده های Pottiaceae, Grimmiaceae است. رایجترین خصوصیات این تیپ عبارتست از :
برگهای مجعد همراه با انقباض قابل توجه پهنك، افزایش لوله شدن حاشیه برگهاو چرخش برگها به طور مارپیچ به دور ساقه به گونه ای كه مانع خشكیدگی برگها می شود. اغلب گیاه در خاك پنهان می شود و پس از ریزش باران ظاهر می گردد. به علاوه درخشش سطح بالایی برگ بازتاب تشعشع ورودی را افزایش می دهد. چنین حالتی در Tortella دیده می شود.
یك ویژگی بسیار بارز در برخی از خزه های بیابانی حضور لاملاها، فیلامنت ها یا دیگر زوائد برآمده در سطح برگ است. این امر سطح فتوسنتزی برگها را افزایش می دهد، به عنوان یك سایبان در مقابل خورشید عمل می كند و یك پوشش ضخیم و مات را ایجاد می نماید. به علاوه، سلولهای پهنك برگ اغلب شفاف می شوند و پیچش زیاد پهنك موجب محافظت رشته های فعال فتوسنتزی می گردد.هم چنین دسته های فیلامنت ها و لاملاها به عنوان یك سیستم مویینه هدایت آب عمل می كنند و قادر به ذخیره آب می باشند. چنین ساختارهایی در Tortula دیده می شود.
وجود سلولهای حاشیه ای كلروفیل دار بسیارتوسعه یافته كه تشكیل منطقه فتوسنتزی ویژه را می دهندو توسط حاشیه برگ نیز حفاظت می شوند.
در بین خزه های گزروفیت تشكیل كرك از سلولهای مرده در نوك برگها رایج است. این كركها نور خورشید را منعكس می كنند و ممكن است در جذب بخار آب متراكم از مه و شبنم نیز دخالت داشته باشند.
 

 


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :