سهم گاوهای شیری در تولید جهانی غذا                         

صنعت شیر بر اساس توانایی پستانداران مبنی بر تولید شیر به مقدار بیش از حد نیاز تغذیه نوزادانشان بنا شده است .        

ارزش شیر در تغذیه انسان                                       

شیر بهترین غذایی طبیعی شناخته شده و یگانه منبع غذایی نوزاد پستانداران است.                                                    

شیر به سبب داشتن دو جزه اصلی خود یعنی پروتئین و كلسیم در تغذیه انسان جایگاه ارزش مندی دارد.                             

یك لیتر شیر در روز تمام نیازهای پروتئینی اطفال زیر 6سال و بیش از 60 درصد نیازهای پروتئینی در حال رشد(از 6 تا 14 )

را تامین می كند. همچنین برای افراد 14 تا 20 ساله به استثنای زنان شیرده ،تقریبا ًنیمی از نیازهای پروتئینی روزانه را تامین می كند . زنانه شیر ده با مصرف یك لیتر شیر، تقزیبا ً 44% نیاز های پروتئینی خود را فراهم می نمایند.

در یك لیتر شیر تقریبا ً 15/1 گرم كلسیم را فراهم می كند.

یك لیتر شیر درروز تمام نیاز های ریبوفلاوین كودكان در حال رشد وتمامی افراد مسن به استثنای زنان باردار وشیرده را براورده می كند ، همچنین تقریبا ً به احتیاجات ویتامین  نوزادان كمتر از یك سال ، 72% احتیاجات كودكان بین 1 تا 2 سال ، بیش از 40% نیاز های بچه های بین 8 تا 10 سال و 29% نیاز افراد مسن را تامین می كند.

عدم تحمل لاكتوز

عدم تحمل لاكتوز ناشی از كمبود انزیم های روده ای به نام لاكتاز است كه لاكتوز را به گلوكز تبدیل می كند. در عارضه مذبور انزیم لاكتاز پس از رسیدن به سن بلوغ از بین می رود ، بنابراین مصرف شیر باعث نفخ ، سر وصدای شكم  واسهال می گردد ودر نهایت به كاهش جذب مواد مغذی از دستگاه گوارش منجر می شود.

برای اشخاصی كه واقعا ً نمی توانند لاكتوز را تحمل كنند راههای زیر وجود دارند از جمله می توان مصرف مقدار كم متوالی شیر در خلال روز ، مصرف اكثر پنیر ها و محصولات تخمیر شده مثل ماست یا مصرف شیر كه لاكتوز آن هیدرولیزه شده است را پیشنهاد كرد.

مشكل تامین پروتئین حیوانی

مشكلات زمینه ساز عدم امكان تامین پروتئین حیوان: سوء تغذیه در كشورهای در حال توسعه شایع تر است كه كمبود كالری دارند و سرعت رشد جمعیت در آنها بالاست و اغلب زمینهای قابل كشت آنها به تولیدات غلات اختصاص دارد. تولید دام باید بر روی زمینهای غیر قابل كشت و زرع و زمینهای مناسب برای تولید علوفه در بك چرخه تناوب غلات و علوفه و یا توسط غلات مازاد بر نیاز انسان صورت پذیرد مشكل دیگر آن است كه كشورهای در حال توسعه اغلب در مناطق گرمسیری یا مناطق نیمه گرمسیری جهان واقع شده اند. مشكل سوم پایین بردن درآمد سرانه در اغلب كشورهای در حال توسیعه است.