بچه شتر دو کوهانه از مادر یک کوهانه متولد شد


با تلاش محققان دانشگاه تهران برای نخستین بار در جهان شتر دوکوهانه از شتر یک کوهانه متولد شد.
دکتر امیر نیاسری، مجری این طرح و مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران، در سخنانی با خبرنگار مدت – ماهنامه روابط عمومی دانشگاه- هدف از این طرح را-که برای اولین بار در جهان انجام شده است- نجات گونه شتر دوکوهانه در ایران و جهان دانست.
متخصص تولید مثل شترهای دوکوهانه در جهان در خصوص فرایند این طرح گفت: از سال 1378 در یک پروژه در خصوص حفاظت از گونه شترهای دوکوهانه قرار گرفتیم و چون اطلاعات موجود معتبر نبود، از ابتدا شروع به مطالعه در این زمینه کردیم. وی افزود: برای شروع فیزیولوژی تولید مثل شتر دوکوهانه نر را مطالعه کردیم و ماحصل مطالعات ما عبارت بود از ارائه کامل مشخصات فیزیکی و شیمیایی اسپرم شتر دوکوهانه. وی افزود: بررسی الگوی رشد فولکول‌های تخمدانی در شتر ماده دوکوهانه نیز جزء تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی ما نیز شناسایی یک ماده نگهدارنده برای اسپرم شتر دوکوهانه است که نام آن را «ماده نگهدارنده اسپرم شتر» گذاشته‌ایم.
وی تأکید کرد: این تنها ماده‌ای است که با تمام جزئیات شیمیایی به جامعه جهانی ارائه شده و می‌تواند اسپرم شتر را برای 24 ساعت در محیط یخچالی و همچنین در شرایط انجماد به طور نامحدود نگهداری کند. این ماده توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با استفاده از این ماده بچه شتر حاصل از تلقیح مصنوعی با اسپرم تازه و منجمد متولد شده است.
دکتر نیاسری افزود: در ادامه تحقیقات انجام شده فرایند انتقال رویان را از شتر دوکوهانه به شتر یک کوهانه به جهان ارائه کردیم. به این معنا که دانشمندان در سراسر دنیا می‌توانند جنین شتر دوکوهانه را به شتر یک کوهانه، به عنوان مادر، منتقل کنند و از شتر یک کوهانه به عنوان پایه برای تکثیر شتر دو کوهانه استفاده نمایند.
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تأکید کرد در حال حاضر شتر نرمتولد شده - که "بهنیا" نام دارد - و مادرش هر دو سالم هستند . پس از بهنیا دو شتر دیگر هم با این تکنیک متولد شده‌اند که هر دو ماده هستند و یک شتر دیگر هم در دو یا سه هفته آینده وضع حمل خواهد کرد. وی گفت: بدین ترتیب توانستیم تکرارپذیری این تکنیک نیز را ثابت کنیم و در نتیجه در همه جای دنیا که رویکردی مبنی بر واردات گونه‌های دیگر شتر مانند لااما، آلپاکا و غیره وجود دارد، نیازی به واردات دام زنده نیست بلکه کافی است که با فرایند انتقال جنین از گونه ای به گونه دیگر به هدف مذکور دست یابند. در این صورت مشکل انتقال دام زنده و همین طور مشکل انتقال بیماری ناشی از واردات زنده وجود نخواهد داشت.
دکتر نیاسری افزود: از سال 83 سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل پیشنهاد ما را در خصوص انجام این طرح ها پذیرفت و در قالب بند الف ماده 102 از برنامه توسعه کشور توسط دانشگاه تهران اجرا شد.
وی گفت: هم اکنون طرح توسعه را به وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان" توسعه شبکه تلقیح مصنوعی شتر در جمهوری اسلامی یران" ارائه کرده ایم.
در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های مربوط نظیر مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی طرح را تصویب کرده و از 15 اسفند 86 این طرح در استان سمنان آغاز شده است . در این طرح اسپرم گیری،انجماد و تلقیح مصنوعی اسپرم تازه و منجمد در استان سمنان و سپس گسترش آن به سایر نقاط کشور انجام خواهد شد.
طرح پژوهشی دیگری تحت عنوان توسعه شترهای دو کوهانه به مناطق بیابانی جمهوری اسلامی ایران نیز به صندوق حمایت از پژوهشگران ارائه شده است که مراحل نهایی بررسی را طی می نماید. این طرح که از سال آینده به اجرا در می آید زمینه پیشگیری از انقراض نسل شتر دو کوهانه ایران را فراهم خواهد ساخت.
دکتر نیاسری که دام های بومی کشور را میراث طبیعی کشور می داند در پایان توصیه کرد همان طور که برای میراث فرهنگی یک سازمان وجود دارد و برای آن سرمایه گذاری می شود،برای میراث طبیعی کشور هم باید چنین سازمانی ایجاد شود.