عکسهای سومین جشنواره گاومیش در اهواز

 

عکس/ سیدعلی موسوی نژاد

مهر