پیوند زانوی مصنوعی به یک گربه برای اولین بار در جهان


گربه ای به نام میسی عنوان اولین گربه در جهان که جراحی پیوند زانوی مصنوعی بر روی آن انجام گرفته است را به خود اختصاص داد. به گزارش  مهر، این گربه هشت ساله که حیوان خانگی یک خانواده انگلیسی به حساب می آید در اثر تصادف با خودرو دچار آسیب دیدگی شدید شد به شکلی که یکی از پاهایش از هشت جا شکسته و زانوی پای دیگرش به کلی از جا در رفته و از بین رفت. از این رو به تقاضای صاحبان میسی برای اولین بار در جهان زانوی مصنوعی برای این گربه خانگی ساخته شد.این زانو با کمک شبکه ای کلاژنی از بدن خوک که بقایای استخوان زانوی میسی در اتصالات آن قرار گرفت به وجود آمد. پس از قرارگیری ذرات استخوان بر روی شبکه به تدریج استخوان و نسوج مرتبط با آن ترمیم یافته و شکل گرفتند. جراحی پیوند زانوی جدید توسط متخصصان مرکز پیوند OrthoFitz انجام گرفت.به گفته متخصصان این مرکز، زانوی مصنوعی از دو بخش متصل به هم با مکانیزم مفصلی تشکیل شده که به این شکل نیاز به رباط زانو از بین رفته و زانوی مصنوعی هرگز دچار دررفتگی نخواهد شد. کاشت زانوی جدید بر اساس اسکنهای انجام گرفته از زانوی گربه و دامنه حرکات اتصالات زانو انجام گرفت. در ساخت زانوی مصنوعی از فولادی که در لایه ای از استخوانهای ساق و ران پای گربه قرار گرفته اند نیز استفاده شده است.بر اساس گزارش تلگراف، این جراحی دو ساعت و نیم به طول انجامید که به گفته متخصصان سخت ترین بخش آن کوچک ساختن اندام کاشتنی و هماهنگ کردن آن با حرکاتی بوده است که به گربه امکان راه رفتن و دویدن را می داد.