درمان بیماران قلبی با شیر خرگوش


محققان می گویند; به زودی شیر خرگوش برای كمك به درمان بیماران قلبی به بازار خواهد آمد.
به گزارش ایسنا دانشمندان در حال حاضر روی پروژه تولید گله هایی از خرگوش های شیرده متمركز شده اند تا به درمان بیماران قلبی با شیر خرگوش كمك كنند.
یك مزرعه در هلند اعلام كرده است : برای اولین بار فروش تجاری شیر خرگوش را آغاز می كند.
شده اند . C 1 خرگوش های این مزرعه از طریق اصلاحات ژنتیكی حاوی یك ژن انسانی و پروتئینی موسوم به بازدارنده
شیر این خرگوش ها می تواند از پس زدن اعضای پیوندی و آسیب بافتی در نجات یافتگان از سكته مغزی حمله قلبی و تصادفات رانندگی جلوگیری كند و هم چنین برای درمان نوعی اختلال موروثی سیستم ایمنی موثر است .
محققان می گویند; ما اكنون ظرفیت تولید ارزان این شیر را در مقادیر نامحدود و فراوان داریم