300 مرغ به خاطر ترس از سارقان مردندسارقان مجهول الهویه ای كه برای ارتكاب سرقت وارد یك مرغداری در آلمان شده بودند نمی دانستند كه باعث نابودی مرغ های آنجا خواهد شد.
به گزارش خبر آنلاین به نقل از روزنامه امارات الیوم چند روز قبل صاحب یك مرغداری در آلمان به اداره پلیس مراجعه كرد ه بود و پلیس را در جریان سرقت یك دستگاه لپ تاپ و نابودی 300 مرغ قرار داد .
در این ماجرا سارقان ابتدا به داخل مرغداری نفوذ كرده و از آنجا به دفتر صاحب مزرعه رفته و یك دستگاه لپ تاپ را سرقت كرده بودند.
پلیس در این باره اعلام كرد : سارقان به هنگام ارتكاب سرقت چراغ قوه در دست داشتند كه این امر مرغ ها را هیجان زده كرده و باعث ایجاد نوعی وحشت و ترس كشنده میان آنها شده است .