تغذیه دام با علوفه آلوده در فرآورده های دامی و شیر تاثیر منفی می گذارد

تغذیه دامها با علوفه های آلوده به فلزات سنگین موجب افزایش غلظت این فلزات در فرآورده های دامی و شیر شده و در نتیجه مصرف آن عوارض خطرناكی را در انسان به دنبال دارد.

فریبا ابراهیمی كارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: شیر به عنوان یك فرآورده دامی پرمصرف می تواند از راه های مختلف آلوده شود.

 وی ادامه داد: علاوه بر آلودگی های میكروبی، مواد سمی مختلف مانند مایكوتوكیسن ها آفت كش ها فلزات سنگین و هیدروكربن های پلی سیکلیك آروماتیك از مهم ترین آلوده كننده های شیر هستند.
وی گفت: این مواد می تواننداز راه های مختلف وارد چرخه غذایی دامها شده و سپس از طریق مصرف فرآورده های دامی مانند شیر به رژیم غذایی انسان راه یابند. همچنین با توجه به تعدد صنایع آلودگی و راه های انتقال آن به شیر ضرورت كنترل كیفی و سلامت شیر از وظایف اصلی سازمان های مسئول به ویژه وزارت بهداشت است.
كارشناس ارشد سم شناسی تصریح كرد: تغذیه دامها با علوفه های آلوده به فلزات سنگین موجب افزایش غلظت این فلزات در فرآورده های دامی و شیر می شود این در حالی است كه، مصرف  شیرهای آلوده به این فلزات منجر به عوارض مختلفی از جمله كاهش حافظه و یادگیری ، افزایش فعالیت های آلرژیك، افزایش فشارخون، افسردگی ، تحریك پذیری و بیماری های سیستم عصبی و سیستم ایمنی می شوند.
ابراهیمی خاطر نشان كرد: دیوكسین ها تركیبات شیمیایی پایداری هستند و از آنجایی كه این ماده سمی قابل حل در چربی است می تواندبه آسانی وارد زنجیره غذایی شود و از طریق غذا به انسان منتقل شود.
وی خاطر نشان كرد: در حال حاضر بهترین راه جهت كاهش این خطرات جدی گرفتن نحوه تغذیه و كنترل جیره غذایی دام ها است./