ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 112رییس جمهور آینده چگونه به كشاورزی می نگرد / نامزدهای ریاست جمهوری در مورد كشاورزی چه می گویند/كشاورزی دانایی محور ،زیربنای توسعه پایدار

رییس جمهور آینده چگونه به كشاورزی می نگرد؟
    
    در نیمه دوم اردیبهشت ماه، نشریه دام، كشت و صنعت با ارسال درخواست خود از طریق ایمیل برای مطرح ترین نامزدهای ریاست جمهوری از جمله آقای دكتر احمدی نژاد، آقای مهندس میرحسین موسوی، آقای دكتر محسن رضایی و آقای مهدی كروبی از آنها خواست شعارهای تبلیغاتی خود را همراه با برنامه ها و سیاست اداره امور بخش كشاورزی برای چاپ در نشریه ارسال نمایند.
    متاسفانه ستاد و دفاتر سه تن از نامزدها (آقایان احمدی نژاد، رضایی و كروبی) پاسخی به درخواست ماهنامه ندادند و از این میان فقط كمیسیون كشاورزی و روستاییان ستاد آقای مهندس موسوی پاسخ خود را ارسال داشت كه در همین صفحه از نظر خوانندگان محترم می گذرد.
    خاطرنشان می سازد نشریه برای هر كاندیدا 2 صفحه فضای رایگان و یكسان اختصاص داده بود تا به سهم خود روسای جمهوری احتمالی را وادار نماید توجه ویژه ای به مظلومیت های بخش كشاورزی و كشاورز و سرمایه گذاری در كشاورزی داشته باشند. اما 4 تن از خبرنگاران نشریه و هر كدام 2 هفته از وقت كاری خود را صرف كردند تا متوجه شوند اكثر نامزدها اصولا نگاهی به بخش كشاورزی و برنامه جامع و مدونی برای ساماندهی زندگی حدود 20 میلیون روستایی و كشاورز در دست ندارند.
    آنچه در پی می آید برگرفته از سایت ها یا نظرات طرح شده در سایر رسانه هاست تا حداقل كشاورزان جامعه با دیدگاههای نامزدهای ریاست جمهوری در دولت دهم آشنا شوند.
    
    
    نامزدهای ریاست جمهوری در مورد كشاورزی چه می گویند!
    
     حال و هوای انتخابات همیشه زمینه ای است برای مطرح كردن مشكلات و نیازهای كشور از دانشجو گرفته تا كارگر، كشاورز و دامدار. در این میان اما، با وجود حیاتی بودن فعالیت كشاورزان، آن ها همواره از مشكلات عدیده ای رنج می برند. در عین حال در چند سال اخیر با واردات بی رویه محصولات كشاورزی روبه رو بوده ایم و كمتر مزایا و تسهیلات ویژه ای به كشاورزان اختصاص یافته است.
    در این میان خبرنگاران ماهنامه دام، كشت و صنعت تلاش كردند با وزرای كشاورزی دوره های پیشین در زمینه تدبیر رییس جمهوری احتمالی آینده و برنامه های آنان برای بخش كشاورزی گفت وگو كنند كه متاسفانه هیچ كدام از آن ها حاضر به پاسخگویی به سوالات ما نشدند.
    احمدی نژاد اتم درست كرده است
    هفته نامه پیام زنجان در 24 فروردین ماه امسال به قلم سعید فقیهی مطلبی چاپ كرده بود با این مضمون: در اولین روزهای تعطیل عید، در مسیر همدان با روستایی میانسالی هم صحبت شده و از او پرسیدم كه در انتخابات ریاست جمهوری به چه كسی رای خواهد داد؟ مرد روستایی بی درنگ گفت: احمدی نژاد!
    با احتیاط بیشتری پرسیدم كه آیا اوضاع معیشتی و كشاورزی آن ها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بهتر از قبل شده است؟ وی گفت: نه تنها بهتر نشده بلكه به دلیل سیاست های وزیر جهاد كشاورزی و كم لطفی طبیعت، كمتر كشاورزی قادر به اداره زندگی خود می باشد! شگفت زده و با تعجب پرسیدم: پس به چه دلیل مایل به ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟ این بار مرد روستایی چهره مغموم خود را در هم كشید و فاتحانه پاسخ داد:
    «احمدی نژاد اتم درست كرده است»...!
     احمدی نژاد معتقد است بایستی یك نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذایی تشكیل شود و مناسبات تولید را سازماندهی كرده و همه كشاورزان از آن تبعیت كنند.
    احمدی نژاد می گوید با اشاعه فرهنگ مهرورزی و پرهیز از گسترش سلاح های مرگبار می توان سهم مناسبی از هزینه نظامی كشورها را صرف بهبود تولید مواد غذایی و یارانه غذا برای فقیران كرد.!!
    میرحسین موسوی : حذف روستاها مشكل امنیتی پیش می آورد
    میر حسین موسوی اما با دیدی عمیق تر به درد زحمتكشان پرتلاش جامعه می نگرد. موسوی حذف هر روستا را یك مشكل امنیتی می داند و معتقد است اگر كشاورز و روستایی صدای اعتراض ندارد و نمی تواند تظاهرات كند، دلیل حل شدن مشكلات نیست بلكه باید با عزمی ملی به حل معضلات كشاورزان پرداخت.
    موسوی نیز مخالف واردات بی رویه محصولات است و معتقد است آنچه روستاهای ما را تهی و كشاورزان ما را زمین گیر كرده است، واردات بی رویه دولت است.
    موسوی از حقوق كشاورزان می گوید، از حق بیمه، از مشكلات جمعیتی حدود 23 میلیون نفر در كشور، از جفایی كه دولت در حق كشاورزان می كند و خدشه ای كه بر كرامت انسانی كشاورزان وارد شده است.
    موسوی با برنامه های مدون و حساب شده در نظر دارد تا ساختار كشاورزی را از طریق خصوصی سازی، تحقیقات و گسترش ارتباطات بین المللی و توجه به فناوری های نو تقویت كند.
    نوسازی و بازسازی بخش كشاورزی، جلوگیری از واردات بی رویه، ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی، صدور اسناد مالكیت اراضی كشاورزان، برخورداری روستاییان از بیمه درمانی و... قطعا مسیر مشكلی است كه میرحسین موسوی برای ایجاد ثروت و توسعه كشاورزی پایدار، قصد پیمودن آن را دارد.
    میرحسین می خواهد با استفاده از توان خویش برای نجات میهن از بحران و با تكیه به صداقت جوانان و با اعتماد به ایشان، كشور را از بدترین دوره اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به مسیری منطقی و جهانی هدایت كند.
    كروبی: كشاورزان ولی نعمت ما هستند
    مهدی كروبی، كاندیدای ریاست جمهوری در دولت دهم، معتقد به رعایت قواعد رقابت آزاد است، نه آن چنان كه با رعایت موازین گمركی، سیب فرانسوی و هلوی شیلی و پرتقال چینی در كنار محصولات ایرانی به بازار راه پیدا كند. وی رقابت آزاد را به نفع اقتصاد ملی می داند.
    كروبی واردات بی رویه محصولات كشاورزی را در كنار پدیده طبیعی خشكسالی، دو عامل مهم تهدید كشاورزان و باغداران عنوان كرد.
    كروبی نیز معتقد است عدم تدبیر و مدیریت ضعیف در بخش كشاورزی باعث شده است كه با وجود ثروت های كلان طبیعی در سرزمین مان، با واردات بی رویه و كاهش تولید داخلی مواجه شویم.
    كروبی این بار می خواهد مردم را در درآمدهای نفتی سهیم كند تا قدرت اقتصادی آنان مردم افزایش یافته و با احیای برنامه ریزی در كشور، در راه احقاق حقوق شهروندان گام موثری بردارد.
    دكتر رضایی: كشاورزی ایران منفجر شده است
    محسن رضایی بارها یادآور شده است كه نخستین برنامه وی ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت كشور و ایجاد دولت ائتلافی از تمام اقشار جامعه است. وی می كوشد كارآمدترین افراد را برای خدمت در بخش كشاورزی انتخاب كند.
    رضایی بیشترین اسراف ها را در دولت كنونی می داند و معتقد است كه پرداختن به مسایلی چون ورود میوه های خارجی، تنها باعث سرگرم شدن عده ای و سود بردن سودجویان خواهد شد.
    با توجه به تبدیل بسیاری از زمین های كشاورزی به باغ و خانه های ویلایی و هجوم روستاییان بیكار به شهرهای مركزی برای حفظ حیات خود، رضایی خاطرنشان می كند كه فقر و بیكاری تنها رقیب و دشمن اصلی وی می باشد.
    
    كشاورزی دانایی محور، زیربنای توسعه پایدار
    مصوب كمیسیون كشاورزی و روستائیان ستاد آقای مهندس میرحسین موسوی 8/2/1388
    
    مقدمه
    در جهان امروز پیشرفت و رونق كشاورزی بیش از هر عاملی بر پایه استمرار سیاست های كلی، برنامه مصوب و انعطاف در روش های اجرایی استقرار دارد.
    قدر مسلم اینكه تصمیمات متخذه برای ایجاد تحول اساسی در برنامه های عمرانی و توسعه كشاورزی كشور از یك طرف باید بر پایه نتایج مطالعات، بررسی ها و تحقیقات انجام شده استوار شود و از طرف دیگر متكی به قوانین مدون و ضوابط معین باشد تا دچار لغزش و انحراف نشود.
    
    راهكارها و رئوس برنامه های اجرایی
    الف) تولیدكنندگان، كشاورزان و روستائیان
    - تولید ثروت، ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و كشاورزان و رفع فقر
    - ایجاد زمینه اشتغال برای تمامی جوانان روستایی
    - گسترش بیمه خدمات درمانی، از كار افتادگی و بازنشستگی برای كلیه كشاورزان و روستائیان (اجرای اصل 29 قانون اساسی).
    - آموزش مستمر تولیدكنندگان بخش كشاورزی و ارتقای سطح دانش نظری و عملی روستائیان
    - محرومیت زدایی كامل از مناطق تولید كشاورزی و روستاها
    
    ب) تولیدات كشاورزی
    - احترام به مالكیت ارضی تولید كنندگان و سند دار نمودن اراضی كشاورزی
    - جذب سرمایه های كافی از منابع داخلی و خارجی برای جبران استهلاك و تامین نیازهای توسعه ای بخش در زمینه های زیر
    • سرمایه گذاری برای ارتقای سطح تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی
    • سرمایه گذاری كافی برای خدمات مهندسی، ساخت زیربناها و تجهیز مزارع و رفع عقب ماندگی های برنامه مدیریت آبیاری بخش كشاورزی با تاكید بر افزایش بهره وری آب
    • سرمایه گذاری برای ایجاد نهادهای پیمانكاری و مشاورتی و تقویت پیمانكاران و مشاوران در زمینه های مهندسی، طراحی و اجرا در بخش كشاورزی
    • سرمایه گذاری درجهت توسعه و استقرار واحدها و تاسیسات دامداری، مرغداری، آبزی پروری، و شیلات
    • سرمایه گذاری به منظور بازسازی و نوسازی باغات فرسوده كشور
    • سرمایه گذاری برای صنایع تبدیلی كشاورزی، غذایی و بسته بندی . استقرار و توسعه صنایع تبدیلی كشاورزی، نگهداری و بسته بندی مواد غذایی
    - كاهش ریسك سرمایه گذاری در بخش ، با توسعه و بهبود سیستم بیمه محصولات كشاورزی
    - اتخاذ سیاست های تعرفه ای مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی
    - اصلاح قوانین بازدارنده در زمینه های گوناگون كشاورزی از جمله ورود سرمایه و تكنولوژی به بخش
    - تقویت ساختار تحقیقات كشاورزی از طریق
    • تلاش در جهت خصوصی سازی تحقیقات كشاورزی.
    • گسترش روابط علمی و ارتباطات بین المللی با جهان.
    • توجه به فناوری های نو (مهندسی ژنتیك، بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط زیست) .
    • گسترش و نهادینه كردن ارتباط مستمر كشاورزان با موسسات تحقیقاتی و محققین اعم از خصوصی و دولتی و بكارگیری نتایج حاصل از تحقیقات در تولید.
    • مشتری گرا كردن و رقابتی نمودن تحقیقات كشاورزی.
    • ارتقا و تقویت منزلت متخصصین و جلوگیری از خروج انبوه آنها از بخش كشاورزی.
    - جهت گیری در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش، افزایش بهره وری و افزایش تولید با استفاده از فناوری های نو.
    - اعمال مستمر سیاست حذف دولت از تصدی گری امور و توسعه تشكل های كاملا مردمی و مستقل از دولت.
    - تقویت انگیزه در صاحبان سرمایه و علاقمندان برای سرمایه گذاری در بخش كشاورزی.
    - حفاظت از منابع طبیعی شامل پوشش گیاهی (جنگل و مرتع)، آبهای شیرین سرزمینی، منابع خاك و ذخایر ژنتیكی اعم از گیاهی، میكروبی و حیوانی.
    - جلوگیری از گسترش كویر، ممانعت از شور شدن آب های زیر زمینی و فرسایش خاك ، توسعه و گسترش فعالیت های آبخیزداری، آبخوان داری و كویرزدایی.
    - افزایش تولید در كلیه فعالیت های كشاورزی و حركت به سمت خودكفایی در اكثر محصولات اساسی و استراتژیك با توجه به پایداری تولید.
    - افزایش بهره وری و كاهش هزینه های تولید به منظور رقابت پذیر شدن تولیدات داخلی با محصولات مشابه خارجی.
    - تنظیم خدمات پشتیبانی و حمایتی كشاورزان و حذف تدریجی دولت از این گردونه، تامین به موقع كافی و دارای كیفیت مناسب نهاده های كشاورزی شامل كود، سم، بذر، نهال، انواع خوراك دام، طیور و پرورش آبزیان، داروها و مكمل های دامی، نژادهای برتر ژنتیكی و نهایتاً ماشین آلات و ادوات كشاورزی.
    
    ج) تضمین دسترسی همگان به غذای سالم وكافی (امنیت غذایی، سلامت و كیفیت غذا) و افزایش سریع ضریب امنیت غذایی با تكیه بر تولیدات داخلی و كاهش شدید سوء تغذیه با توجه به كاهش قیمت تمام شده و اصلاح شبكه بازرگانی محصولات كشاورزی ، تضمین سلامتی و كیفیت برتر محصولات كشاورزی ، فارغ از روش های مورد استفاده در تولید آن.
    
    د) اصلاح رویكرد بازرگانی كشاورزی از طریق
    • تقویت و هدفمند كردن یارانه های بخش كشاورزی
    • حمایت از صادرات محصولات كشاورزی با مزیت نسبی بهره وری در آب و در مقابل، واردات مواد غذایی ضروری با رعایت اصل صرفه جویی در مصرف آب
    • جلوگیری از واردات بی رویه محصولات كشاورزی
    • رقابتی كردن و تنوع بخشی در بازرگانی محصولات كشاورزی و مقابله با انحصار واردات محصولات كشاورزی و ارزاق عمومی
    • توجه به سلامتی و استاندارد محصولات كشاورزی به ویژه محصولات وارداتی