برای نخستین بار در جهان، طرح توسعه تلقیح مصنوعی شتر در مجتمع عظیم آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی بقیه الله الاعظم دانشگاه زابل اجرا شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل، مدیر قطب علمی تحقیقات دامپزشکی دام های ایران عصر روز گذشته این طرح را برای ده نفر شتر یک کوهانه و دو کوهانه اجرا کرد، هدف از تلقیح مصنوعی شتر را افزایش بهره وری پرورش شتر اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این طرح نقش مهمی در افزایش تولید و کیفیت گوشت، کُرک و شیر شتر خواهد داشت.

دکتر امیر نیاسری با اشاره به وجود بیش از چهل هزار نفر شتر در استان سیستان و بلوچستان به اهمیت اجرای طرح توسعه تلقیح مصنوعی از سوی دانشگاههای زابل و تهران در این استان به عنوان پاپیلوت کشوری اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح که به دلیل وجود فناوری منحصر به فرد انجماد اسپرم در کشورمان در دو فاز به مدت ده سال اجرا خواهد شد، تاکنون پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

وی در پایان امکان توسعه پرورش شتر دو کوهانه که دارای ارزش افزوده فراوانی نسبت به شتر یک کوهانه است را از دیگر مزایای طرح تلقیح مصنوعی شتر عنوان نمود و خاطرنشان ساخت: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح آموزش های لازم برای اجرای آن ارائه خواهد شد.

گفتنی است دانشگاه زابل با رشد چشمگیر خود در حال حاضر دارای هفت دانشکده ی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی، ادبیات، دامپزشکی و هنر و معماری و همچنین چهار پژوهشکده ی کشاورزی، دام های خاص، تالاب بین المللی هامون و زیست فناوری و نیز مرکز تحقیقات باستان شناسی می باشد.