جزئیات استفاده از بورس خارج کشور در دوره دکتری اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : شرایط متقاضیان بورس خارج کشور برای دوره دکتری و آخرین مهلت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای معرفی واجدین شرایط در شورای بورس تصویب و طی بخشنامه ای از سوی اداره کل بورس وزارت علوم اعلام و به دانشگاهها ابلاغ شد.
به گزارش مهر، اداره کل بورس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نظر دارد جهت تامین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به تعدادی محدود از واجدین شرایط بورس تحصیلی دکتری خارج در رشته های مورد نیاز اعطا کند از این رو دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم می توانند تا 31 شهریور ماه افراد واجد شرایط خود را با ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن شرایط جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج معرفی کنند.
داوطلبانی می توانند از بورس دکتری خارج وزارت علوم استفاده کنند که در دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا 31 شهریور ماه فارغ التحصیل شوند. متقاضیان باید حداقل دارای یکی از شرایطی وزارت علوم برای این منظور در نظر گرفته است باشند.
دارا بودن رتبه اول تا سومی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در هر رشته با تایید سازمان سنجش آموزش کشور، احراز رتبه اول در هریک از رشته های تخصصی دارای اولویت بورس در مقطع کارشناسی ارشد با تایید دانشگاه محل فارغ التحصیلی، دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی مستخرج از پایان نامه یا فعالیت تحقیقاتی فرد، احراز رتبه اول تا سوم المپیاد های علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور برخی شرایط اختصاصی اعلام شده توسط وزارت علوم است.
دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد که مطابق با آئین  نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم باشند، مربیان آموزشی و پژوهشی (دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) دانشگاهها و مراکز پژوهشی که حداقل 60 درصد امتیاز جدول ارتقا» را با تایید هیات ممیزه مربوط کسب کرده باشند و افرادی که دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه های ایثارگری، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری هستند نیز می توانند متقاضی اعزام باشند.
پس از تشکیل پرونده در اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، برجسته بودن افراد در زمینه های ذکر شده توسط کمیته های تخصصی، اداره کل بورس و شورای مرکزی بورس احراز می شود.
اداره کل بورس حداقل معدل برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را به ترتیب 14 و 16 یا معادل آن اعلام کرده است.
قبولی در مصاحبه "بررسی صلاحیتهای علمی- مدرسی" داوطلبان حائز شرایط، کسب حداقل نمره زبان مورد نیاز برای اعزام، MCHE=50  و یا معادل آن در صورتیکه دانشگاه پذیرش دهنده، نمره استاندارد خود را بالاتر از نمره اعلام شده درخواست کند دانشجو موظف است شخصا آن شرط را برآورده کند، نتیجه قابل قبول زبان باید حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ موافقت اولیه اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، ارائه شود، پذیرش اخذ شده باید در شورای تخصصی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مورد تایید قرار گیرد و زمان ارائه پذیرش معتبر جهت رسیدگی حداکثر 6 ماه پس از کسب نمره قابل قبول زبان است.
اولویت شرط اعزام دانشجو برای دانشگاههای مجری دوره دکتری است لذا دانشگاههای مجری دوره دکتری فقط در رشته هایی که دوره دکتری را دارا هستند، می توانند داوطلب واجد شرایط معرفی کنند. تشخیص موارد استثنا» (به عنوان مثال رشته هنر) به عهده شورای مرکزی بورس است.
اعزام دانشجو و یا مربیان آموزشی و پژوهشی (دارندگان  مدرک کارشناسی ارشد و مطابق بند 2-6 این دستورالعمل) واجد شرایط در موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاهها و یا دانشگاههای غیر دولتی - غیرانتفاعی مشروط به تقبل پرداخت هزینه  ها از سوی دانشگاه یا دستگاه مربوط است.
اعزام داوطلبان غیر مربی نهادها و دستگاههای اجرائی به جز وزارت متبوع، مشروط به تقبل پرداخت هزینه ها از سوی نهاد یا دستگاه اجرائی مربوط است.
در صورتی که تعداد داوطلبان حائز شرایط بیشتر از ظرفیت اعزام باشد، شورای مرکزی بورس در صورت لزوم با در نظر گرفتن کلیه جوانب و انجام هماهنگیهای لازم، مازاد اعزام به خارج را جهت اخذ پذیرش و ادامه تحصیل به دانشگاههای داخل معرفی می کند.